San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
ORIGINS 2018

ORIGINS 2018

 

26 Lúnasa – 14 Deireadh Fómhair 2018

Réamhléiriú: 4-6pm Dé Sathairn 25 Lúnasa

Lismore Castle Arts: Halla Naomh Carthage

 

Jesse James Hallaway (Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh), Gary Reilly (Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha) agus Anna O’Riordan (Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford)

 

Arna choimeád ag Alissa Kleist agus Lismore Castle Arts

 

Tá áthas ar Lismore Castle Arts ORIGINS a chur i láthair, roghnaithe ó sheónna fochéimithe 2018 ar fud na hÉireann. I mí an Mheithimh, thug an coimeádaí Alissa Kleist agus LCA cuairt ar sheónna céimithe ar fud na tíre chun rogha ealaíontóirí ar cheap siad gur fiú iad a thaispeáint ag Halla Naomh Carthage.

 

Léiríonn na trí ealaíontóir a áiríodh i dTaispeántas Céimithe 2018 íogaireacht chun stair, caidrimh agus píosaí ilshraitheacha atá inár dtírdhreacha sóisialta, ábhartha agus fisiciúla a fhiosrú. Úsáideann siad mothaitheacht planda agus comhoibrithe neamhchomhoibritheacha chun suiteáil fuaime deilbhe a tháirgeadh (Jesse James Hallaway); fiosraítear ealaín na filíochta, comhbhrú agus iomalartuithe an ama agus an spáis arna spreagadh ag tírdhreach portaigh na hÉireann trí dhéanamh priontaí agus dealbhóireachta (Anna O’Riordan); agus fiosraítear aitheantais shóisialta, thionsclaíocha agus stairiúla chalafort Dhroichead Átha trí mhodhanna comhoibritheacha fiosrúcháin (Gary Reilly).

 

Laistigh de chreat taispeántais grúpa, déanfar breith sna hoibreacha ar taispeáint ag Lismore Castle Arts ar fhoirmeacha éagsúla comhoibrithe leis an duine agus an neamhdhuine agus fáilteofar roimh bhealaí nua chun córais agus líonraí eolais a cheistiú.

 

Taispeántas bliantúil is ea ORIGINS a reáchtáiltear gach fómhar i Halla Naomh Carthage mar bhealach chun ealaíontóirí nua atá ag teacht chun cinn a chur i láthair i gcomhthéacs dánlainne, mar aon le clár ealaíontóirí idirnáisiúnta Lismore Castle Arts a bhfuil meas orthu.

 

Coimeádaí lonnaithe i mBéal Feirste is ea Alissa Kleist, áit a gcomhchoimeádann sí taispeántais suíomh-sonracha, scéimeanna cónaitheachta agus imeachtaí mar dhuine de bhunaitheoirí agus comhstiúrthóirí Household.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Paul McAree gallery@lismorecastlearts.ie.