San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015

Is scéim é Reel Art a seoladh in 2008 agus a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.  Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, agus cuirfidh sí tacaíocht iomlán ar fáil do dhá scannán le deontais ar luach €70-80,000 in aghaidh an tionscadail.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2017. Is é Dé hAoine, an 16 Deireadh Fómhair 2015 ag 17:00 an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

Le scéim Reel Art á tairiscint ag an gComhairle Ealaíon, tá sé mar aidhm aici tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán le scannáin faisnéise ealaíne a chruthú nach gcruthófaí murach í. Príomhaidhm na scéime ná cur le, seachas aithris a dhéanamh ar, na cláir faisnéise agus maoinithe atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. 

Ba chóir go gceapfaí tionscadail Reel Art le taispeáint ag féilte scannán agus i bpictiúrlanna sainealaíne. Ní mheasfar ach tograí a bhaineann le hábhair ealaíon atá úrnua, samhlaíoch agus aeistéitiúil. Tabharfar tús áite do thograí ina nglactar le cur chuige turgnamhach, cruthaitheach agus mealltach ó thaobh cúrsaí amhairc de i ndáil lena n-ábhar.

Iarrtar ar ealaíontóirí scannán ar spéis leo cur isteach ar Reel Art teacht chuig seisiún faisnéise faoin scéim Dé Máirt, an 22 Meán Fómhair ag 3pm in Filmbase, an Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2. Tabharfar breac-chuntas sa seisiún ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana agus freagrófar ceisteanna ar bith faoin scéim. Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chuig reelart@filmbase.ie.

Tá na treoirlínte is déanaí le haghaidh Reel Art 2015, in éineacht le foirmeacha iarratais don scéim, ar fáil lena n-íoslódáil ón suíomh gréasáin www.filmbase.ie/reelart chomh maith le sonraí maidir le tionscadail Reel Art roimhe seo.

Ba iad na tionscadail a roghnaíodh faoi choinne scéim Reel Art 2014 ná Meet Miss Moriarty, leis an stiúrthóir Claire Dix agus Chile: The Art of Making Do ó na Desperate Optimists.

Is é ábhar an scannáin Meet Miss Moriarty banríon iontach cheannródaíoch bhailé na hÉireann. Fiosrú misniúil é ar an bpróiseas scannánaíochta féin freisin. Ealaíontóir inspioráideach ba ea Joan Denise Moriarty. Shnámh sí in aghaidh an tsrutha tráth dá raibh agus tá sí fós ag cothú conspóide agus í san uaigh.

 

Chile: The Art of Making Do ina thuras fileata isteach i smaoineamh na láithreach scannánaíochta trí charachtar fíorspéisiúil i stair shóisialta agus pholaitíochta na hÉireann, Ambrose O’Higgins. Tá scéal fíorspéisiúil Ambrose O’Higgins mar bhonn agus taca ag an gclár faisnéise ach déantar fiosrú air trí scagaire ealaíonta na láithreach agus na próisis chruthaitheacha lena ngabhann.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le:

Alan Fitzpatrick,

Filmbase,

An Chuarshráid,

Barra an Teampaill,

Baile Átha Cliath 2.

Guthán: 01 6796716

Ríomhphost: reelart@filmbase.ie

 

 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver