San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

Imeachtaí na Samhna

Léiriú Londan ar 

In the Shadow of the State le Sarah Browne agus Jesse Jones

Dáta: 17-20 Samhain 2016

Ionad: Courtroom,

Toynbee Studios, 28 Commercial Street, Londain

 

 

Moltar in The Touching Contract i Londain, arna léiriú in iartheach cúirte d’ógánaigh, bealaí nua chun tuiscint a fháil ar conas a fhoghlaimímid comhartha polaitiúil an tadhaill trí shaothar taibhithe tumthach. Is é seo an léiriú deireanach i sraith de cheithre léiriú don tionscadal In the Shadow of the State leis na healaíontóirí Sarah Browne agus Jesse Jones, ina ndéantar iniúchadh ar an Stát agus a ionstraimí ó dhearcadh corp mná de.

 

Tá fuaimdhreach a chum Alma Kelliher agus scór dlí a ceapadh i gcomhar le Máiréad Enright le sonrú sa taibhiú. Tá an conradh sin ina bhunús leis an tslí inar féidir leis an lucht féachana páirt a ghlacadh (nó gan páirt a ghlacadh) sa taibhiú dá rogha féin. Rinneadh forbairt air de thoradh plé le grúpa ban sa chathair ar tugadh cuireadh dóibh. Arna chur in oiriúint ó léiriú Bhaile Átha Cliath, aimsíonn The Touching Contract i Londain bríonna nua de réir mar a dhéanann taithí na mban ar an óige agus ar an máithreachas teagmháil le haird an Stáit atá meabhrach ar a theorainneacha le déanaí; áit a mbeidh ar mhná atá i dtinneas linbh in ospidéil mháithreachais a saoránacht Bhriotanach nó a stádas cónaitheachta a chruthú anois sula gcuirfear cóir leighis orthu. 

 

In the Shadow of the State comhchoimisiúnaithe ag Create (Éire) agus Artangel. Is príomhthionscadal é i gclár EALAÍN: 2016 na Comhairle Ealaíon d’Éire 2016. Ach tacaíocht a thabhairt don tionscadal, tá áit lárnach ag ealaíontóirí agus ag na healaíona sa Chomhairle Ealaíon maidir leis an gcaoi a bhfreagraíonn sí do chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916.

Fuarthas tacaíocht bhreise don tionscadal ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Liverpool Biennial agus Heart of Glass (St. Helens).

 

Beifear ábalta ticéad a chur in áirithe go luath ar www.intheshadowofthestate.orgHEED FM 
- Garrett Phelan

22 Deireadh Fómhair–18 Samhain 2016

HEED FM 94.3 (Baile Átha Cliath amháin) 
DAB/DAB+ (Baile Átha Cliath agus Corcaigh amháin) 
www.heedfm.com (beoshruth ar líne)


Portráid anaithnid fuaime 28 lá is ea HEED FM a cruthaíodh trí chomhráite duine le duine agus trí chomhráite grúpa i mBaile Átha Cliath le daoine idir 18–25 bliain d’aois as gach cúlra a bhfuil cónaí orthu i mBaile Átha Cliath. 

Sa chraoladh raidió FM agus gréasáin a mhairfidh ar feadh míosa beidh sruth leanúnach comhrá gan aon cheol, fógraí, nuacht, láithreoirí, aimsir, am ná ceoilíní. Cuirtear taifeadtaí a rinneadh thar thréimhse 8 mí i láthair sa ann le glúin daoine óga ar annamh a chloistear a gcuid tuairimí agus creideamh sa réimse poiblí agus a bhfuil easnamh abhcóideachta náisiúnta ar a son ann.  Diúltaíonn HEED FM do réamhchlaontaí agus déanann sé an ghlúin seo a dhí-íogrú gan breithiúnas a thabhairt. Tugann sé deis dóibh siúd a ghlac páirt ann uaillmhianta agus rudaí ar spéis leo a chur in iúl.

 

Cláraigh do chuntais meán sóisialta HEED FM ag 

http://twitter.com/heedfm
http://facebook.com/heedfm
http://instagram.com/heedfm


Tá suíomh gréasáin HEED FM agus an seinnteoir beoshrutha ar fáil anois.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver