Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir

I ndán a foilsíodh le gairid, cuireann Vona Groarke nóta dearfach in iúl:

 

Tá mé amuigh faoin saol

Agus tá an saol ag tarlú

 

 

I ndiaidh fhógra na seachtaine seo caite, tá an domhan s’againne réidh le hoscailt arís agus dea-scéala atá ann go deimhin. 

 

Is spreagúil an rud é rochtain athnuaite a fháil ar spás coiteann na samhlaíochta.  Cuirfidh ‘Brightening Air’, ár séasúr imeachtaí atá le teacht, flúirse dathanna, uigeachtaí agus bríonna ar fáil do lucht féachana fud fad na tíre.  Rud atá an-tábhachtach freisin ná go gcuirfidh sé fostaíocht a bhfuil géarghá léi ar fáil tabharfaidh sé an deis do roinnt dár n-ealaíontóirí is fearr ar fud go leor foirmeacha ealaíne a bpobal a shroicheadh. 

 

Taifeadadh le suirbhé a rinneadh le gairid go ndúirt 61% de dhaoine go bhfuil na healaíona bunriachtanach dá bhfolláine agus tá a fhios againn go bhfuil cíocras ollmhór faoi chois ann don eispéireas beo, pearsanta.  Ciallaíonn an fhlúirse saineolais agus géilleadh do chaighdeáin sláinte sábháilteachta atá ag cleachtóirí ealaíon go bhfuil an ghairm bheatha in áit mhaith uathúil le tosú arís agus le muinín a atógáil leis an bpobal. 

 

An tseachtain seo caite, chuir Culture Works seimineáir ghréasáin i láthair dúinn mar chuid dár mbosca uirlisí digiteacha nua.  Bhí lúcháir orainn tinreamh an-ard a bheith againn agus chualathas léirithe ar ardchaighdeán ó líon mór ealaíontóirí agus eagraíochtaí.  Léirigh siad cineálacha cur chuige thar a bheith samhlaíoch i leith saothar a chruthú agus a chur i láthair.    Is iad na nótaí suntasacha a chuaigh i bhfeidhm orm ná an t-uaigneas domhain a bhraith ealaíontóirí le linn thréimhse na paindéime agus an géarghá le cinntiú nach bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí thíos le heaspa rochtana ar uirlisí digiteacha inár dtimpeallacht athraithe.  Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh cothrom na Féinne i gceist agus nach mbeidh modhanna oibre nua de réim dóibh siúd a bhfuil níos mó acmhainní acu.  Rinneadh taifead ar na seisiúin agus beidh siad ar fáil ar ár suíomh gréasáin gan mhoill, mar aon le réimse acmhainní úsáideacha eile. 

 

 

Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú eolas faoin dara babhta den Dámhachtain Lúfaireachta.  Thugamar an dámhachtain seo isteach mar fhreagra ar Covid 19 agus spreagaimid d’iarratasóirí nua go háirithe smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ina leith.  Tuigimid go rímhaith gur cuireadh go leor daoine ó iarratas a dhéanamh roimhe seo mar d’fhéadfaí go raibh an próiseas róchasta agus ródhoicheallach dóibh.  Táimid tiomanta dár bpróisis a shimpliú agus is í an dámhachtain lúfaireachta seo an chéad cheann de roinnt céimeanna ar ár n-aistear i dtreo ár ndoirse a oscailt níos leithne.  Is féidearthacht spreagúil é tírdhreach ealaíon ar léiriú i bhfad níos réadúla ar an saol mar atá sé in 2021 é agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leat leis an méid seo a bhaint amach. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí

Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach.


Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach. Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí airgeadais agus tionscnaimh forbartha do roinnt féilte a phléann leis an aon fhoirm ealaíne amháin chomh maith le féilte ildisciplíneacha. Ina ról mar ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona, cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí agus tionscnaimh forbartha ar fáil d’fhéilte.

Is mian leis an gComhairle Ealaíon anois Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí a cheapadh chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíocht agus seachadadh seirbhíse araon de. Tá an chomhairle á lorg go príomha:

 

 1. chun iarratas maoinithe a mheas agus a mheasúnú
 2. chun comhairle léirmheastach ar shaothar a sholáthar
 3. chun cabhrú agus breith a dhéanamh ar raon feidhme na hoibre sonraithe ar iarratas ar mhaoiniú,
 4. chun comhairle ghairmiúil a chur ar fáil don Cheannaire Féilte agus Imeachtaí, lena n-áirítear maidir le forbairt leanúnach bheartas na Comhairle Ealaíon agus tacú le straitéisí forfheidhmithe bainteacha.

 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: https://www.etenders.gov.ie/

ilDÁNA 2021 / 2022

Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt.


Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

Mar chuid den séasúr seo, ba mhaith linn suas le dhá fhadscannán shuntasacha faisnéise, le buiséad suas le €120,000 an ceann a mhaoiniú. Tabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus ilchineálacht sna healaíona le rannpháirtíocht nua agus glórtha nach gcloistear go minic.

 

Fáilteofar roimh iarratais ina bhfiosraítear réimse ar bith ealaíne nó cleachtas ealaíne.

 

 

Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras eCoimisiúnaithe ar líne TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 25 Meitheamh 2021.

 

Tuile eolais: maire.ui.choisdealbha@tg4.ie , Proinsias.ni.ghrainne@tg4.ie

Tabhair faoi deara go reáchtálfar seisiún eolais ar líne maidir le ilDÁNA ar 2pm Dé Máirt an 8 Meitheamh.  Le clárú, cuir ríomhphost chuig claruildana@tg4.ie.

*Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le hailtireacht, sorcas, damhsa, scannáin, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, ealaíona agus seónna sráide, amharclannaíocht, na healaíona traidisiúnta agus na hamharc-ealaíona. 

Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann an Meitheamh seo, beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,200 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.


Woman in the machine – Visual, Ceatharlach. Ón 4ú Meitheamh

Nochtar Woman In The Machine, atá comhchruthaithe ag VISUAL agus Féile Ealaíon Cheatharlach, trí scannán, taispeántais, oibreacha fuaime, suiteáin solais, imeachtaí digiteacha dúchasacha, spás taispeántais fhíorúil 360, léiriúcháin, cainteanna agus tionscadail rannpháirtíochta pobail. Cruthaíodh é mar fhreagra ar láithreán a d’úsáid Braun tráth, atá mar chomhartha talún i gCeatharlach anois, agus in ómós don scannán faoi réadóirí mná in Sisters With Transistors le Lisa Rovner, agus na mná ag obair san áit a dtagann an ealaín, an eolaíocht agus na meáin dhigiteacha le chéile.

Woman in the Machine mar chuid de Chlár Samhraidh VISUAL Fhéile Ealaíon Cheatharlach 2021 agus cuirfear Brightening Air | Coiscéim Coiligh, i láthair mar chuid den séasúr deich lá d’eispéiris ealaíon, a chuirfidh an Chomhairle Ealaíon ar fáil.

Tá saothair le feiceáil i mBailiúchán na Comhairle Ealaíon ó Lucy Andrews / Rhona Byrne / Maria Farrington / Niamh McCann / Maria McKinney / Helen McMahon / Margaret O'Brien / Fiona Reilly / Lorraine Tuck

Sculptors at Work - Gailearaí & Stiúideo F.E.McWilliam, Droichead na Banna. Ag oscailt i mí na Bealtaine

Nuair a ghlac Anne-Katrin Purkiss grianghraf de F.E. McWilliam i Londain in 1989, ní raibh a fhios ag ceachtar díobh go mbeadh an íomhá sin, níos mó ná 30 bliain níos déanaí, ar crochadh i músaem tiomanta don dealbhóir ina áit bhreithe, Droichead na Banna, Contae an Dúin. Sna blianta ó casadh ar a chéile iad go hámharach, tá grianghraif glactha ag Anne-Katrin Purkiss de dhosaenacha de dhealbhóirí, go minic ina stiúideonna. Áirítear rogha de 40 de na portráidí seo in Sculptors at Work. Tá roinnt díobh, amhail Elisabeth Frink, páirteach i ngníomh fisiciúil an déanaimh. Is cosúil go bhfuil roinnt eile, lena n-áirítear an t-ealaíontóir Éireannach Eva Rothschild, ag fanacht go foighneach go mbeidh an próiseas críochnaithe le gur féidir leo dul ar ais ag obair. Léiríonn na healaíontóirí a áirítear sa bhailiúchán éagsúlacht na dealbhóireachta comhaimseartha, nach bhfuil teoranta a thuilleadh ag ábhair, buaine, inscne nó eitneachas.  Taispeánfar rogha saothar le healaíontóirí lena n-áirítear Elizabeth Frink, Kenneth Armitage, Tim Shaw, Eva Rothschild, Geoffrey Clarke agus Rana Begum, ar iasacht ó bhailiúcháin phoiblí agus phríobháideacha, taobh le portráidí a chuireann i gcuimhne dúinn go bhfuil bunús na n-íomhánna seo á gcruthú faoi láthair.

Beidh an saothar ealaíne Trophy le Eva Rothschild ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil.

Agitation Co-op – Temple Bar Gallery & Studio                                     11 Bealtaine – 10 Iúil 2021

Taispeántas is ea Agitation Co-op ag Temple Bar Gallery + Studios (Dánlann agus Stiúideonna Bharra an Teampaill) ina bhfiosraítear ábhar an tírdhreacha ó réimse peirspictíochtaí; ní hamháin idé-eolaíochtaí sóisialta agus polaitiúla ach, mapáil agus topagrafaíocht freisin. Áirítear saothair ealaíne sa taispeántas le Michele Horrigan, Catriona Leahy, Laurie Robins, agus Libita Sibungu. Tá clár taispeántais ar líne ina theannta ina dtarraingítear aird ar scannáin le Forensic Architecture, Melanie Smith agus Eva Richardson McCrea, Frank Sweeney agus Dublin Dockworkers Preservation Society.

Beidh an saothar ealaíne Made Ground ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le Eva Richardson McCrea, Frank Sweeney agus Dublin Dockworkers Preservation Society le feiceáil.

 

Léirítear sna taispeántais seo ceann de phríomhthosaíochtaí na Comhairle Ealaíon maidir le tacú rannpháirtíocht an phobail leis na healaíona, mar atá leagtha amach ina straitéis deich mbliana – Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon a Threorú.

Sna blianta beaga seo amach romhainn, tá Bailiúchán na Comhairle Ealaíon tiomanta dá chlár taispeántas, iasachtaí agus comhpháirtíochtaí a leathnú a thuilleadh atá dírithe ar lucht féachana ar fud na tíre a éascú chun sult a bhaint as na saothair iad féin agus dul i ngleic leo.

 

 

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte an tacaíocht chuí a thabhairt d'fhéilte le go mbeidh siad in ann eispéiris ealaíon den scoth a chur ar fáil do lucht féachana, cur le forbairt na gcleachtas foirme ealaíne, dul i bhfeidhm ar an lucht féachana ar bhealach cruthaitheach agus samhlaíoch, agus deiseanna um rannpháirtíocht an phobail a mhéadú trí himeachtaí a bhféilte. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

Tabhair faoi deara

 • NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla.
 • Gur cheart do gach iarratas plean teagmhais Covid a ullmhú agus gur cheart a chinntiú go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil agus d’iarratas á ullmhú
 • Go bhfuil sé riachtanach pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas.

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

 • Banda A: Suas le €7,000  
 • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
 • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte a bhfuil aidhm ealaíonta ar leith acu chun cinn agus a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Iarratais á ghlacadh ó:                 22 Meitheamh 2021

Spriocdháta d’iarratais:                             22 Iúil 2021 ag 5.30pm

 

Is scéim iomaíoch í Scéim Infheistíochta na bhFéilte a thugann tacaíocht mhaoinithe chun féilte a reáchtáil ar bhonn neamh-athfhillteach.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseonó déan teagmháil le foireann na bhféilte sa Chomhairle Ealaíon:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.30pm, Déardaoin, an 8 Iúil, 2021

Do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréimeanna

Maoiniú €1,500 – €5,000


Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil babhta 2 de Dhámhachtain Lúfaireachta 2021 oscailte.

An Dámhachtain Lúfaireachta do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréim. Tá sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaímid leo.

Forbraíodh an dámhachtain seo d’fhonn tacú le daoine i ndiaidh na géarchéime Covid-19 agus tá sé oscailte do chách.

Cuirimid fáilte nach mór roimh iarratasóirí nua agus tugaimid spreagadh d’iarratais ó gach cuid den phobal beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine nó duine den Lucht Siúil, nó cúlra socheacnamaíoch.

 

Cad é cuspóir na Dámhachtana Lúfaireachta?

Cabhróidh an dámhachtain seo leat ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a dhéanamh:

 • Do chleachtas a fhorbairt
 • Do scileanna a fhorbairt
 • Do shaothar a fhorbairt
 • Saothar nua a chruthú
 • Saothar nua a chur i láthair

 

Tacaíochtaí rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus más mian leat cúnamh a fháil chun iarratas a dhéanamh, déan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana Adrienne Martin trí seachtaine roimh an spriocdháta, nó chomh luath agus is féidir leat. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfaí a bheith agat mar chuid de do thogra a shásamh.

 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Adrienne trí:

 

Cén uair is féidir liom clárú chun iarratas a dhéanamh?

Anois! Mura bhfuil cuntas agat le seirbhísí ar líne, cláraigh anois. Tógann sé suas le cúig lá orainn do chlárú a phróiseáil agus do chuid sonraí logála isteach agus d’uimhir ARN a sheoladh chugat.

 

Cén uair is féidir liom iarratas a dhéanamh?

Nuair a chláraíonn tú lenár seirbhísí ar líne, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 8 Meitheamh, 2021.

Déan iarratas chomh luath agus is féidir leat

Má dhéanann tú iarratas luath:

 • beidh am agat tuilleadh ceisteanna a chur orainn agus tacaíocht theicniúil a fháil
 • seachnóidh tú aon amanna uaslódála níos moille ar an spriocdháta i mí Iúil

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh, caithfidh tú na trí cháipéis treoirlínte atá ullmhaithe againn a léamh. Tá siad suas chun dáta agus mínítear iontu gach a gcaithfidh tú a dhéanamh. Is fiú iad a léamh go cúramach, mar sin, cuir an t-am sin san áireamh i do phleanáil.

Ina diaidh sin, íoslódáil an fhoirm iarratais ó do chuntas seirbhísí ar líne, comhlánaigh an fhoirm, agus ullmhaigh d’ábhar tacaíochtaí (amhail CVanna).

Cad a dhéanfaimid anois?

Guímid gach rath ort le d’iarratas.

 

Nuacht ón bPobal
Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire

Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh.  


Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh.  

Táimid ag lorg ceannaire cultúrtha samhlaíoch, a chreideann i ról na healaíne aistrithí, dearcthaí éagsúla agus ionchuimsitheacht, agus ar féidir leis ealaíontóirí rímháistreachta a lorg – in Éirinn agus go hidirnáisiúnta – a théann i gcion ar dhaoine, a spreagann agus ar féidir leo comhoibriú le pobal Cheatharlach. Beidh tú compordach ag nascadh fís ealaíonta le scileanna láidre eagraíochtúla agus fiontraíochta. 

Le cúig bliana anuas, tá fás tagtha agus comhdhlúthú déanta ar an bhféile, rud a chruthaigh seasamh láidir agus inbhuanaithe don fhéile, le linn na tréimhse nach rabhthas ag súil léi chomh maith.

Tá duine á lorg againn a fhorbróidh an méid atá bainte amach go dtí seo, agus a fhorbróidh fís shainiúil dá chuid féin chomh maith le seasamh na Féile go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Léireoidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi cuntas teiste de cheannaireacht a chuireann i mbun oibre foirne beaga, daoine áitiúla agus páirtithe leasmhara ríthábhachtacha eile taobh thiar den fhís ag croí na Féile: go bhfuil eispéiris ealaíonta sármhaithe ann do gach duine. 

Tá pacáiste maidir leis an bpost ar fáil ag https://carlowartsfestival.com/recruitment/ nó féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le comhairleoir earcaíochta na Féile Naomi Russell naomi@birdbybirdprojects.com + 31 651 61 60 46

Is é an spriocdháta le haghaidh na n-iarratas Dé Céadaoin, an 16 Meitheamh 2021 ar 12.00 pm (meán lae). Reáchtálfar dhá bhabhta agallamh agus beidh na chéad agallaimh ar siúl Déardaoin an 24 Meitheamh 2021. Ba mhaith linn go mbeadh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi réidh le tosú ag obair i mí Lúnasa 2021.

 

Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre

Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir Bainistíochta a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn. Spriocdháta, an 7ú Meitheamh.


Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn.

An cineál conartha:  Tá an conradh á thairiscint ar bhonn fostaithe, lánaimseartha, agus is conradh 12-mhí a bheidh ann i dtosach, ach an rogha ann go síneofaí é.

Luach saothair: €40,000 - €45,000 ag brath ar thaithí.

Uaireanta oibre: Is conradh 40 uair in aghaidh na seachtaine a bheidh ann ach d’fhéadfaí é sin a phlé. Beidh ceanglas ann, ó am go chéile, obair a dhéanamh tráthnóna nó ag deireadh na seachtaine agus, nuair is gá, bíonn córas am saor in ionad oibre den chineál seo i bhfeidhm ag IACC. Ní bhíonn aon ragobair ann. Is iondúil go reáchtáiltear clár na ranganna go dtí 8pm, mar sin, d’fhéadfadh sé gur ghá a bheith ar fáil le linn na n-amanna seo ó am go chéile.

Promhadh: Beidh tréimhse phromhaidh de shé mhí i bhfeidhm ó thús an chonartha.

Ionad oibre: Beidh an Stiúrthóir lonnaithe san IACC ag Páirc Oifige Ghallóige, an Corrbhaile, Luimneach. Éileofar, mar chuid den ról, go mbeadh ar an té a cheapfar taisteal thart ar Éirinn agus go hidirnáisiúnta chun ionadaíocht a dhéanamh don ionad. Bheadh costais taistil agus costais laethúla, ag brath ar mhaoiniú.

An Próiseas Iarratais:

Iarrtar ar iarratasóirí na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • Curriculum Vitae mionsonraithe ina mbeadh cuntas ar thaithí ábhartha.
 • Litir iarratais ina leagfaí amach na cúiseanna a mbeadh spéis agat sa ról seo.

Aighneachtaí: Ba cheart iarratais a chur trí rphost chuig info@irishaerialcreationcentre.com

Spriocdháta: Is é an 7ú Meitheamh, 2021, an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Agallaimh: Reáchtálfar na hagallaimh ar líne Dé Máirt an 15ú Meitheamh, agus eagrófar an dara sraith d’agallaimh ina dhiaidh sin.

Rúndacht: Aithníonn IACC riachtanas príobháideachais iarratasóirí agus glacfaidh gach céim is réasúnach lena chinntiú go bpléifear le gach iarratas agus agallamh faoi mhodh rúin.

Chun na sonraí go léir a fháil tabhair cuairt ar: https://irishaerialcreationcentre.com/jobs

Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman

‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne. 


‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne.  Oibreoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus an Stiúrthóir Ealaíne le chéile chun ceannaireacht shoiléir agus chomhsheasmhach a sholáthar don eagraíocht, ag forbairt agus ag seachadadh Plean Straitéiseach agus ag cinntiú go gcomhlíonann an Fhéile a haidhmeanna ealaíonta, fad is a fhanann sí inmharthana i dtaobh airgeadais agus freagrach dá lucht féachana. 

 

Chun eolas a fháil ar an bhFéile agus ar an bpost agus chun sonraí a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh, íoslódáil an pacáiste maidir leis an bpost ó http://aeminternational.co.uk/executive-director-wexford-festival-opera/. Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé hAoine, 25 Meitheamh.’

Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021

Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,Déardaoin 10 Bealtaine 2021.  


Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,Déardaoin 10 Bealtaine 2021.  

Ní mór iarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta. Is féidir breathnú ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha anseo.

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/le hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Faoin tionscnamh seo, cuirtear deiseanna ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga cur lena gcuid scileanna ealaíne agus cruthaitheachta; chun cumarsáid a dhéanamh, chun comhoibriú le chéile, chun a samhlaíocht a mhúscailt, chun a gcumas nuálaíoch a chothú, agus chun leas a bhaint as a gcuid fiosrachta. Cuirfidh sé ar chumas leanaí agus daoine óga na healaíona agus gníomhaíocht chruthaitheach a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas ar fud a scoileanna/ionad agus spreagfar bealaí oibre nua lena neartófar tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt agus ar fholláine leanaí agus daoine óga.

Cuirfear réimse tacaíochtaí ar fáil do scoileanna/ionaid rannpháirteacha lena dtabharfar deis dóibh oibriú le Comhlach Cruthaitheach, dul faoi oiliúint agus aithne a chur ar dhaoine chun tacú leo lena bPlean Scoile Ildánaí a chur le chéile, mar aon le síolmhaoiniú le go mbeidh siad in ann an Plean a chur chun feidhme.

Freagróidh na Comhlaigh Chruthaitheacha ar thosaíochtaí agus ar riachtanais forbartha na scoile/an ionaid d’fhonn cabhrú leo le deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha a dhaingniú do leanaí agus do dhaoine óga. Tarraingeoidh siad as a dtaithí phraiticiúil féin d’fhonn comhpháirtíochtaí a fhorbairt agus d’fhonn modhanna a bhunú trína mbeidh scoileanna/ionaid, earnáil na n-ealaíon agus an earnáil chultúrtha in ann caidrimh inbhuanaithe a chothú.

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht Eolais i-Portunus Houses

Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm

Cláraigh don imeacht anseo, le do thoil.

Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - i-Portunus Houses.  Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo.


Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm

Cláraigh don imeacht anseo, le do thoil.

Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - i-Portunus Houses.  Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo.

i-Portunus Houses ar oscailt d’óstaigh (eagraíocht nó ealaíontóirí/gairmithe cultúir aonair cruthaithe) chun dul i gcomhar le 2 go 5 ealaíontóirí agus/nó gairmithe cultúir, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtíortha éagsúla de chuid na hEorpa Cruthaithí + an Ríocht Aontaithe, agus é ar intinn acu oibriú le chéile ar thionscadal comhshaothair amháin nó níos mó. Tá an scéim seo ar oscailt do gach earnáil cultúir (seachas earnálacha closamhairc), cur chuige agus modh oibre

Díríonn an scéim seo ar óstaigh agus cuireann sí béim ar an luach a bhaineann leo ó thaobh cónaitheachtaí agus timpeallachtaí oibre éifeachtúla agus ‘sábháilte’ a chur ar fáil d’ealaíontóirí/do ghairmithe cultúir.  Cuireann i-Portunus Houses tacaíocht airgeadais ar fáil don óstach le cúiteamh a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le soghluaisteacht (iompar, lóistín etc.) a fhodheonú dá ealaíontóirí/gairmithe cultúir (baill foirne) fála.

Ní mór gurb é ceann de na nithe seo a leanas príomhchuspóir do thionscadal comhshaothair:

 • Cruthaigh: cruthú/comhchruthú saothair ealaíne, léirithe, taibhithe
 • Ceangail: líonrú, idirnáisiúnú
 • Foghlaim: inniúlachtaí a mhéadú, forbairt ghairmiúil
 • Fiosraigh: taighde, comhshaothair/tionscadail amach anseo

 

Spriocdhátaí le haghaidh iarratas:30 Meitheamh 2021 (24:00 CEST)
Fógra faoi thorthaí: 2 Lúnasa 2021
An dáta imeachta is túisce: 30 Lúnasa 2021 
An dáta fillte is déanaí: 31 Bealtaine 2022

Féach anseochun tuilleadh eolais a fháil

An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha

Dé Máirt, 8 Meitheamh 11am

Cláraigh anseo, le do thoil.

Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.


Cláraigh anseo, le do thoil.

Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.

Tabharfar léargas sa seimineár seo ar an gclár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 - 2027 agus leagfar béim ar na tacaíochtaí atá ar fáil don Earnáil Oidhreachta. Cuirtear béim san imeacht ar shamplaí dea-chleachtais i réimse na hoidhreachta cultúrtha ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal náisiúnta.

Is í an Saineolaí Oidhreachta Cultúrtha Náisiúnta sa Choimisiún Eorpach, Anne Grady, a bheidh mar aoi againn agus déanfaidh sí eochairchur i láthair. Cloisfimid freisin ó Chelsea Canavan agus Deirdre Power, ealaíontóirí a chuirfidh a dtionscadal i-Portunus i láthair, mar aon le hIseult Byrne (POF, Compántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) agus Gemma Sexton (Ceann Eispéireas an Chuairteora, 14 Sráid Henrietta) a labhróidh faoi obair na hiarsmalainne agus conas a aithníodh í ag leibhéal an AE.

An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht

Déardaoin, 10 Meitheamh 2021

11am-12.30pm (GMT)

 

Cláraigh don imeacht seo anseo, le do thoil.

 

Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.


Déardaoin, 10 Meitheamh 2021

11am-12.30pm (GMT)

 

Cláraigh don imeacht seo anseo, le do thoil.

 

Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.

Féachfaimid san imeacht seo ar an bhfuinneamh agus ar an mbéim maidir leis an ailtireacht agus gairm bheatha an ailtire sa chlár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. Cloisfimid ó Hughes Becquart, Oifigeach Beartais ón Stiúrthóireacht um Chultúr agus um Chruthaitheacht, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir sa Choimisiún Eorpach, a fhéachfaidh freisin ar fhorbairtí beartais atá ag eascairt as sainghrúpa na mBallstát AE a dhíríonn ar Ailtireacht agus Timpeallacht Thógtha ar Ardchaighdeán do Chách.

Cloisimid freisin faoin nGluaiseacht Bauhaus Nua san Eoraip agus faoi shlite inar féidir le heagraíochtaí Éireannacha a bheith páirteach sa phróiseas corraitheach seo. Féachfaimid ar ailtirí Éireannacha a ainmníodh don ghradam mór le rá, Duais an Aontais Eorpaigh don Ailtireacht Chomhaimseartha, Gradam Mies Van der Rohe.

Cloisfimid freisin ó Fhionnuala Sweeney, Ceann na Scannánaíochta agus na hAiltireachta ag an gComhairle Ealaíon, faoi ról na Comhairle Ealaíon san ailtireacht agus faoina tacaíochtaí do chleachtas cruthaitheach ailtirí.