San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

A chomhghleacaithe agus a chairde,

 

Le teacht mhí Mheán Fómhair, tá dúshláin nua le sárú againn.  Baineann go leor castachtaí nua le dul ar ais ar scoil i mbliana.  Go n-éirí go geal le gach duine atá ag plé leis na deacrachtaí nua sin agus tá súil agam nach bhfuil siad ag cur isteach an iomarca ar aon duine. 

 

Tá dán breá nua ag Derek Mahon ‘Quarantine’ san eagrán is déanaí de Poetry Ireland Review ina bhfeicimid an file ‘in seclusion, writing verse and reconciled to an indefinite wait’. 

 

Tá sé an-deacair orainn dul i dtaithí ar an éiginnteacht leanúnach seo agus tá a fhios agam go bhfuil sé dodhéanta do go leor ealaíontóirí saothar a chruthú ag am chomh ‘idir eatarthu’.  Maidir le heagraíochtaí ealaíon freisin, tá sé tuirsiúil a bheith ag léim ó éiginnteacht go héiginnteacht, cuireann sé imní agus frustrachas ar dhaoine.  Is minic a labhraímid faoi bhainisteoirí ealaíon mar rothlóirí pláta den scoth, bíonn siad breá in ann go leor cúraimí éagsúla a choimeád sa siúl, ach tá níos mó brú ar dhaoine anois ná mar a bhí riamh. 

 

Tá sé beartaithe againn an oiread cinnteachta agus soiléire agus is féidir linn a sholáthar sna míonna amach romhainn. Sna seachtainí atá amach romhainn, glacfar le hiarratas ar roinnt scéimeanna i ngach disciplín agus beidh spriocdhátaí éagsúla ann.  Féach ar na spriocdhátaí sin le do thoil agus téigh i dtaithí ar na treoirlínte i bhfad sula gcuirfidh tú aon iarratas isteach. 

Is minic a chuirim féin rudaí ar an méar fhada, agus is cuimhin liom go maith an fuadar a bhíonn ag baint leis na huaireanta an chloig deiridh sin sula mbrúitear an cnaipe!  Agus iarr comhairle orainn freisin. 

 

Cuirfear Oíche Chultúir an-difriúil i láthair Dé hAoine, 18 Meán Fómhair ach beidh an oíche fós tiomanta go mór d’ealaíona den chaighdeán is airde a chur os comhair an phobail, pobal a bhfuil dúil níos mó aige iontu anois ná mar a bhí riamh.  Comhghairdeas le gach duine a rinne éacht agus a chruthaigh clár tarraingteach cliste.  Maidir linn féin, tá lúcháir ar leith orainn a bheith ag oibriú le heagraíochtaí comhpháirtíochta lena chinntiú go dtiocfaidh lucht féachana nua agus éagsúil chun tosaigh chun taithí a fháil ar Oíche Chultúir den chéad uair. Guímid gach rath ar gach duine a chuirfidh imeachtaí i láthair agus bí cinnte go gcuireann tú in iúl dúinn conas a d’éirigh libh. 

 

Le cúpla lá anuas, ba mhinic mé ag cuimhneamh ar fhocail an Dr Ronan Glynn.   Ag cruinniú an tseachtain seo caite, d’impigh sé orainn féin agus ar an bhFeachtas Náisiúnta ar son na nEalaíon a chinntiú go gcoinníonn ealaíontóirí orthu ag cruthú, toisc go bhfuil a saothar níos tábhachtaí don phobal anois ná mar a bhí riamh.  Aithnímid an obair den scoth atá ar bun ag gach duine ar bhonn leanúnach agus geallaimid go ndéanfaimid gach ar féidir linn a dhéanamh chun tacú le cách tríd an bpaindéim seo. 

 

Ag guí dea-shláinte ar gach duine.