San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon

Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon

 

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon clinic faisnéise roimh an spriocdháta le haghaidh na nDámhachtainí Tionscadail (Déardaoin, an 3 Márta ag 5.30in) chun comhairle agus faisnéis a chur ar fáil faoin bpróiseas iarratais. Cuirtear fáilte roimh ealaíontóirí agus roimh eagraíochtaí as gach foirm ealaíne agus cleachtas ealaíne atá incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain. 

Tá dámhachtainí ar fáil i gcomhair na réimsí ealaíon seo a leanas:

 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Ceol
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Téatar

 

Beidh an clinic ar siúl Déardaoin, an 4 Feabhra ag 11am in  Smock Alley Main Space, Baile Átha Cliath

 

Beidh faisnéis ar fáil sa chlinic maidir le:

 • Treoirlínte na Dámhachtana
 • Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana
 • An próiseas iarratais
 • Buiséadú
 • Ábhar tacaíochta
 • An próiseas measúnaithe agus an próiseas cinnteoireachta
 • Comhairle ghinearálta agus botúin choitianta
 • Ceisteanna & Freagraí

 

Mairfidh an clinic tuairim is 1 uair 30 nóiméad.

 

* Tá saorchead isteach, ach beidh teorainn leis an líon daoine ceal spáis. Cuir ríomhphost chuig Jessica Carri, jessica.carri@artscouncil.ie, le rá linn go bhfuil suim agat freastal air.

Email Software by Newsweaver