San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair

Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.

Le linn don raon an-leathan de thionscadail a bheith ar siúl ó cheann ceann na tíre a bhfuil fáil orthu ó bhaile, leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena mBailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne. Tá imeacht Tarraing le Duine againn freisin le haghaidh páistí le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn agus le Tarsila Krüse mar mhaisitheoir agus beidh fáil ar an imeacht ó mhaidin Oíche Chultúir agus don deireadh seachtaine.

#CultureNight #OícheChultúir #ComeTogetherAgain

 

 

Tá Oíche Chultúir arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon, is ócáid náisiúnta é Oíche Chultúir ina gceiliúrtar gach dá gcuimsíonn saibhreas agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn an lae inniu; ina nasctar daoine le himeachtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus tá sé d’aidhm aige cosáin i dtreo rannpháirtíocht leanúnach a oscailt. Ar son Oíche Chultúir tá an-áthas ar an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chur i láthair:

 

Tarraingt le duine le Laureate na nÓg (Imeacht dátheangach Gaeilge/Béarla le fotheidil)

Is iad an Chomhairle Ealaíon agus Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn i gcomhpháirtíocht le Leabhair Pháistí Éireann a chuireann imeacht Tarraing le Duine an-speisialta le haghaidh Oíche Chultúir, Dé hAoine 17 Meán Fómhair.

Agus í ag léamh óna scéal Boscadán, le hÁine beidh an maisitheoir Tarsila Krüse. Agus Tarsila ag tarraingt de réir mar a théann an scéal ar aghaidh, is féidir leis na páistí éisteacht leis an scéal agus a róbat féin a dhearadh. Is úrscéal do pháistí i nGaeilge é Boscadán faoi Aoife a thógann róbat cairtchláir. Bíonn sé ina chraic iontach nuair a thosaíonn an róbat ag imeacht thart mar a bheadh coinsias dá chuid féin aige! Is féidir an físeán a úsáid sa seomra ranga ar Oíche Chultúir agus sa bhaile, agus beidh sé ar fáil ar feadh 72 uair ó mhaidin Dé hAoine 17 Meán Fómhair (Oíche Chultúir). Tá sonraí ar fad le fáil ar www.culturenight.ie

Feiliúnach do pháistí bunscoile.

 

Taispeáint Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon

Ar Oíche Chultúir 2021 leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena Bailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne. Bunaíodh Bailiúchán na Comhairle Ealaíon in 1962 agus tá os cionn 1,230 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha sa bhailiúchán céanna.

Taispeánann na saothair ar taispeántas ón mBailiúchán tiomantas na Comhairle Ealaíon chun saothair uaillmhianacha den scoth a cheannach a thaispeánann an caighdeán iontach de chleachtas na n-amharcealaíon Éireannach comhaimseartha a bhfuil dlúthbhaint acu le hÉirinn agus a dhéanann ionadaíocht thar ceann na hÉireann inniu.

Ó tharla nach mbeifear in ann cuireadh a thabhairt do lucht féachana chun na saothair a roinnt i bpearsa ag foirgnimh na Comhairle Ealaíon i mBaile Átha Cliath mar a thabharfaimis go hiondúil, ina áit sin, thugamar cuireadh do chuid de na healaíontóirí a fuair an Bailiúchán le déanaí léargas a thabhairt ar a saothair agus ar a gcleachtas.

Cé go bhfuil an Chomhairle Ealaíon í féin dúnta do chuairteoirí faoi láthair, is féidir saothair ón mBailiúchán a fheiceáil ar fud na tíre mar chuid de thaispeántais agus ar taispeántas go fadtéarmach i bhfoirgnimh phoiblí ar nós ospidéal, ollscoileanna agus scoileanna.

Is féidir sonraí na dtaispeántas lena n-áirítear obair ón gComhairle Ealaíon atá oscailte don phobal faoi láthair a fháil thíos agus breathnaigh ar ár suíomh gréasáin le tuilleadh eolais a fháil faoi Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus le breathnú ar na saothair ar líne.

 

Má tá sé de rún agat dul amach le haghaidh Oíche Chultúir, tabhair cuairt ar www.culturenight.ie áit a bhfuil tú in ann do thriail a phleanáil nó suí siar sa bhaile le breathnú ar chraolacháin éagsúla ar líne agus teilifíse.