<< Clúdach
English Version

Ailt
Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht féachana féideartha a phróifíliú

Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon.

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 18 Samhain
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 24 Samhain 2014

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

Deis Mhaoiniúcháin d’Fhoilsitheoirí chun saothair liteartha ardchaighdeáin a aistriú, a fhoilsiú agus a chur chun cinn – spriocdháta: an 4 Feabhra 2015.

 

Foilseoidh snáithe Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, gairm tograí i mí na Samhna 2014. Is é Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Tugann an Eoraip Chruthaitheach tacaíocht d’aistriúchán liteartha chun scaipeadh trasteorann saothar liteartha ardchaighdeáin a chur chun cinn san Eoraip agus níos faide i gcéin agus chun teacht ar lucht léitheoireachta nua.  Lámh chúnta é an maoiniú sin d’fhoilsitheoirí chun cur le haistriú, le cur chun cinn agus le lucht léitheoireachta litríocht na hEorpa ar bhealaí traidisiúnta agus ar bhealaí digiteacha araon.

Féadfaidh foilsitheoirí agus tithe foilsitheoireachta ó na tíortha sin atá páirteach i bhFo-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí iarratas a chur isteach ar an maoiniú sin.  Caithfidh siad a bheith ina bhfoilsitheoirí gníomhacha atá cláraithe mar eintitis dhlíthiúla ar feadh dhá bhliain ar a laghad ón spriocdháta.

Eagróidh Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí (Éire) seisiún faisnéise i dtaobh an tsnáithe, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, i mí na Nollag.  Chun do spéis a chur in iúl a bheith i láthair, cuir ríomhphost chuig cedculture@artscouncil.ie.

 

 

Tacaíocht do Thionscadail Ardáin Eorpacha – spriocdháta: an 25 Feabhra, 2015

 

Tá an ghairm tograí le haghaidh an tsnáithe, Tacaíocht do Thionscadail Ardáin Eorpacha, de chuid Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí le foilsiú i mí na Nollag (2014).  Tá an maoiniú ann chun tacú le heagraíochtaí cultúir a thaispeánann agus a chuireann chun cinn saothar ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn go háirithe trí tháirgeadh, trí chomhfhorbairt agus trí chláreagrú Eorpach.  Glacfar le hiarratais ó eintitis chomhordaithe arna gcomhdhéanamh go dlíthiúil ar a mbeidh 10 mballeagraíocht ar a laghad as 10 dtír rannpháirteacha (cúig cinn ar a laghad ó bhallstáit an AE).  Maoineoidh an ghairm sin comhaontuithe dhá bhliain agus féadfaidh na hiarratasóirí iarratas a chur isteach ar suas le €500,000 in aghaidh na bliana (suas le huasmhéid de 80% de na costais bhuiséid iomlána is incháilithe).

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil,déan teagmháil le Audrey Keane, Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí – guthán 01 618 0256

 

ríomhphost:  cedculture@artscouncil.ie

http://www.creativeeuropeireland.eu  

Twitter@CEDCultureIE

 

Is an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann gairmeacha tograí agus sonraí iarratais do mhaoiniú uile na hEorpa Cruthaithí a fhoilsiú anseo.

  

Tá gairm 2015 agus treoir cláir do Erasmus+ ar fáil anois

 

Beidh Léargas ag óstáil seónna bóthair faisnéise i mí na Nollag 2014 agus clinicí iarratais i mí Eanáir 2015.  Fógrófar dátaí, láithreacha agus sonraí clárúcháin go luath.  Tacaíonn Erasmus+ le hinfheistíocht san oideachas, san oiliúint agus san óige trí shoghluaisteacht foghlama, trí chomhpháirtíochtaí don nuálaíocht agus trí thacaíocht beartais.  Baineann ábharthacht ar leith leo siúd in earnáil na n-ealaíon:

 

Eochairghníomh 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair – spriocdháta: an 4 Márta 2015

Eochairghníomh 2: Comhpháirtíochtaí straitéiseacha – spriocdháta: an 30 Aibreán 2015

 

Amharc ar shuíomh Gréasáin Léargas anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver