San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir

 

Is minic a bhaineann mí Mheán Fómhair le hathnuachan do go leor daoine, mí ina gcuirtear tús le go leor rudaí nua i ndiaidh tréimhse faoisimh agus sosa.  Nuair a chuirtear an saol atá againn i láthair na huaire san áireamh, b’iontach an fógra a chuir an rialtas amach an tseachtain seo caite faoin athoscailt, agus tá a fhios againn anois go mbeimid in ann tosú ar ais arís ar na gníomhaíochtaí a rinneamar roimh an sos mór fada seo nach bhfacthas riamh roimhe seo.  Cuirimid fáilte is fiche roimh chinneadh an rialtais maidir le srianta a laghdú agus a bhaint go hiomlán agus is ócáid shuairc dhóchasach é an filleadh ar ais ar an ngnáthghníomhaíocht do leanaí agus do dhaoine óga. 

 

Ar ndóigh, is iomaí dúshlán a bhaineann leis na bearta seo a bhaint. Agus muid faoi stiúir ár gcomhairleoirí sláinte poiblí, leanfaimid orainn lenár gcuid oibre le Fáilte Éireann agus Fóram Amharclannaíochta agus eagraíochtaí eile chun cabhrú linn go léir ár mbealach chun na hathoscailte iomláine a dhéanamh go sábháilte.    Cuirtear brú ar leith ar fhoireann oifig na dticéad, ar an bhfoireann mhargaíochta agus ar an bhfoireann léiriúcháin de réir mar a cheadaítear níos mó daoine isteach.  Is mór an méid atá le meas agus is iomaí dearcadh atá le cloisteáil agus le tuiscint.  Tá súil againn go mbeifear in ann an brú seo a thiocfaidh chun cinn a bhainistiú leis an tacaíocht a thabharfaimid, agus gur cúis fuinnimh agus tacaíochta a bheidh sa teacht le chéile le bhur lucht féachana agus le bhur gcomhghleacaithe. 

 

 

Sna míonna amach romhainn, beimid ag caitheamh uainn roinnt den stór focal a tháinig ar ár gcuid eolais le bliain go leith anuas.  Ach rud amháin nach gcaillfear is ea an chomhbhá agus an cineáltas a bhí ina gcuid thábhachtach dár saol le píosa anois.  Tá sé léirithe ag pobal na n-ealaíon níos mó ná riamh go bhfuil ról tábhachtach aige i sochaí na hÉireann agus beidh an teachtaireacht sin lárnach inár gcuid plé ar fad agus muid ag druidim le buiséad na bliana seo.

 

 

Sna laethanta amach romhainn, feicfear go leor daoine i mbun a gcuid pleananna a ullmhú d’Oíche Chultúir.   Táimid buíoch de go leor leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí as a gcur chuige samhlaíoch agus iad ag ullmhú a gcuid clár.   Go gcoinní gach duine sábháilte agus gura socair an tréimhse oiriúnaithe daoibh go léir agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís go luath i ngailearaí nó i bhforhalla nó ag imeacht Oíche Chultúir. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir