<< Clúdach
English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

Tá mórshaothar taighde coimisiúnaithe ag an gComhairle Ealaíon maidir leis an gcruit agus le cruitireacht in Éirinn agus tá an-áthas orainn cuireadh a thabhairt do gach cruitire an suirbhé ar líne a chomhlánú 

Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an gcruit in Éirinn, mar shiombail náisiúnta agus mar fhuaim speisialta na tíre. Tá stair shaibhir éagsúil aici in Éirinn agus tá sí á seinm ar an oileáin ar feadh thart ar mhíle bliain.

Tá sochaí bhríomhar cruitireachta ag teacht chun cinn in Éirinn. Ba mhaith linn scrúdú a dhéanamh ar staid reatha na cruitireachta, chun cleachtas ealaíonta a leagan amach, bearnaí sa soláthar a shainaithint agus breathnú ar dheiseanna maidir le comhoibriú agus forbairt chun todhchaí na huirlise a chinntiú.

Tá cuireadh á thabhairt againn do chruitirí ó thuaidh agus ó dheas, agus de gach seánra, an suirbhé a chomhlánú agus iarraimid ar an bpobal aird cruitirí ar bith a mbeadh aithne acu orthu a tharraingt air.

Rinne an Chomhairle Toner Quinn a choimisiúnú chun an taighde a dhéanamh. Bhí Quinn ina Oifigeach Tionscadal ar an gCoiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta roimhe seo a tháirg an tuarascáil I dTreo Bheartas um na hEalaíona Traidisiúnta.

Chun an suirbhé a chomhlánú, tabhairt cuairt ar https://www.surveymonkey.com/s/harpcruit2014

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver