San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár

Eagraíocht náisiúnta camchuairte agus forbartha ceoil is ea Music Network, atá paiseanta faoi cheol beo a chur ar siúl. Tá seasamh uathúil ag an eagraíocht in earnáil cheoil na hÉireann agus is acmhainn an-luachmhar atá ann d’fhorbairt agus do chur i láthair ceol beo d'ardchaighdeáin in Éirinn.  

Ag oibriú lena mBainisteoir Clár, tá Music Network anois ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh le tacú le pleanáil, seachadadh agus bainistiú éifeachtach a gclár.  Mar aon le tacaíocht riaracháin thábhachtach a chur ar fáil, dírítear sa ról ar chur le tionchar fhorbairt rannpháirtíochta agus forbartha lucht féachana/éisteachta na gclár trí thionscnaimh dhírithe agus tharraingteacha agus tacú le ceoltóirí, poiblitheoirí agus páirtithe leasmhara eile.  

Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, teastaíonn duine sa ról seo ag a bhfuil taithí ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sheachadadh, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu.

Beidh ról tábhachtach ag an Riarthóir Clár ag cuidiú le raon cláir ceoil dhea-eagraithe, shamhlaíocha, d’ardchaighdeán a sholáthar.  Díríonn na cláir go príomha ar cheol clasaiceach, snagcheol agus ceol traidisiúnta le cur le forbairt trí thosaíocht straitéiseacha Music Network – Ceoltóirí, Lucht Féachana/Éisteachta agus Comhpháirtíochtaí.

Tá sainchuntas poist iomlán agus eolas ar an bpróiseas iarratais ar fáil ach dul i dteagmháil le operations@musicnetwork.ie Teil 01 4750224.

Spriocdháta: Dé hAoine, 15 Márta 2019 ag a 12 meán lae.