San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr

Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon ceannaireacht ar Oíche Chultúir i mbliana, den chéad uair riamh, agus an ócáid seo 15 bhliain ar an bhfód. Is meascán d’imeachtaí agus eispéiris ar líne, chraolta agus phearsanta atá ar an gclár a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus cuireadh le chéile iad le tacaíocht ó údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí.

 

Le linn bliana ina bhfuil go leor rudaí ag athrú, go háirithe in earnáil na n-ealaíon, tarraingeoidh an t-eispéireas a bhaineann le hOíche Chultúir 2020 aird ar a thábhachtaí atá ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus rannpháirtíocht sna healaíona timpeall na tíre, agus iad ag oibriú go dian chun imeachtaí cultúrtha a chur ar fáil do lucht féachana agus éisteachta ar bhealaí nua.

 

 Maidir le 2020, d’infheistigh an Chomhairle Ealaíon chun lucht féachana agus éisteachta agus rannpháirtíocht in Oíche Chultúir a mhéadú, ag treisiú leis an mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a d’fhoilsigh sí anuraidh.

 

Tacóidh ár dtionscadal speisialta Oíche Chultúir, i gcomhar le Children’s Books Ireland agus a fheachtas ‘Books Make it Better’, le leanaí is lú seans go mbeidh rochtain acu ar leabhair le léamh.

 

Tá tacaíocht de dhíth ó ealaíontóirí níos mó anois ná riamh agus tá an Beartas ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’ i gcroílár rannpháirtíocht na n-ealaíontóirí in Oíche Chultúir.

 

Ar Oíche Chultúir, beidh an lucht féachana in ann breathnú ar fhíseán d’ealaíontóirí a cuireadh le bailiúchán na Comhairle Ealaíon le déanaí ina bhfuil na healaíontóirí ag déanamh machnaimh ar an éagsúlacht in Éirinn ar na saolta seo.

 

Táimid ag súil go mór le níos mó imeachtaí tábhachta a roinnt leat agus Oíche Chultúir ag druidim linn, féadfaidh tú d'eispéireas Oíche Cultúir a phleanáil anseo roimh ré.