San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

An mhí seo, féachann an Oifig Cultúir siar ar 2015, ag díriú ar roinnt tionscadail reatha atá ag an Eoraip Chruthaitheach. Tugaimid fógra chomh maith faoi Dhámhachtain Taistil an Fhochláir Cultúir agus faoi shuíomh gréasáin nua chun comhpháirtithe Eorpacha a aimsiú.

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cúrsaí cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.
Ag féachaint siar ar 2015

In 2015 d’eagraigh agus ghlac an Oifig Cultúir páirt in os cionn 20 imeacht ar fud na tíre.
Chuireamar deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, i láthair agus thugamar comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil in 2016 a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúir tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.


Go dtí seo faoi Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí tugadh breis agus €12.6 milliún do thionscadail lena mbaineann comhpháirtithe Éireannacha agus tugadh €2 mhilliún do thionscadail faoi stiúir Éireannach.


Tugaimid léargas thíos ar na tionscadail atá gníomhach faoi láthair le comhpháirtithe Éireannacha a fhaigheann maoiniú faoin Eoraip Chruthaitheach.
Fuair CREATE, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach €1.4m chun cómhaoiniú a dhéanamh ar Thionscadal CAPP (Clár Comhpháirtíochta na nEalaíon Comhoibríoch). Tionscadal uaillmhianach atá ann ina ndéantar iarracht comhpháirtíocht ar fud na hEorpa a bhunú chun deiseanna gairmiúla agus oiliúint d’ealaíontóirí comhoibritheacha a bhreisiú.

Tá comhpháirtithe ón Ríocht Aontaithe, ón Ungáir, ón Spáinn, ón bhFionlainn agus ón nGearmáin sa tionscadal seo a thosaigh in 2014 agus seachadfar é thar thréimhse 46 mí. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin tionscadal anseo.


Comhpháirtí maoinithe is ea Ceolfhoireann Náisiúnta na hÓige in MusXchange atá á threorú ag Cónaidhm Eorpach na gCeolfhoirne Náisiúnta Óige. Dírítear sa tionscadal seo ar shoghluaisteacht trasnáisiúnta a chothú do cheoltóirí réamhghairmiúla san Eoraip.


Bhí Foras na Gaeilge ina chomhpháirtí i dtionscadal rathúil dar teideal Other Words a fuair maoiniú in 2015 faoin Eoraip Chruthaitheach. Déantar iarracht sa tionscadal seo, arna threorú ag Donostia Kultura ó thír na mBascach, líonra nua cónaitheachtaí litríochta a bhunú i dteangacha beaga agus mionteangacha. Réamhchéim atá sa tionscadal agus seolfar é in 2016.
Is féidir leat an preaseisiúint a léamh faoin tionscadal anseo


Tá Féile Ghrianghraf na hÉireann ina chomhpháirtí in Flaneur – New Urban Narratives a thugann féilte Eorpacha le chéile chun líonra Eorpach a chruthú dóibh siúd a oibríonn, a dhéanann taighde agus a leagan clár i gcomhthéacs uirbeach.
Téigh chuig leathanach Facebook an tionscadail i gcomhair tuilleadh faisnéise: https://www.facebook.com/FlaneurFLNR/


Glacann an Úcráin ballraíocht san Eoraip Chruthaitheach!

Is í an Úcráin an tír is deireanaí le clárú leis an gclár, an Eoraip Chruthaitheach 2014-2020, tar éis don tSeoirsia agus don Mholdóiv teacht isteach ag tús 2015.
Cuirfidh rannpháirtíocht san Eoraip Chruthaitheach ar chumas eagraíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha ón Úcráin comhoibriú le comhpháirtithe ó gach cearn den Eoraip agus rochtain a fháil ar mhaoiniú do thionscadail chomhoibrithe chultúrtha, scéimeanna aistriúcháin litríochta agus líonraí agus ardáin chultúrtha tríd an bhFochlár Cultúir.
Gheobhaidh earnáil closamhairc na hÚcráine tairbhe chomh maith as maoiniú i gcomhair oiliúna, féilte, forbartha lucht féachana agus gníomhaíochtaí rochtana margaidh faoin bhFochlár MEDIA.


Féadfaidh tú liosta iomlán na dtíortha incháilithe don Fhochlár Cultúir a aimsiú anseo.


Seolann Euclid suíomh gréasáin cruthaitheach comhpháirteach

Sheol Euclid, eagraíocht chomhairleacha bunaithe sa Ríocht Aontaithe suíomh gréasáin nua a thugann ardán saor in aisce d’eagraíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha chun comhpháirtithe nó tionscadail chomhoibritheacha a chuardach. Cé nach bhfuil sé teoranta don Eoraip, cuireann an suíomh gréasáin ar chumas na n-úsáideoirí tabhairt le fios go bhfuil siad ag cuardach páirtithe i gcomhair clár maoinithe AE áirithe, lena n-áirítear an Eoraip Chruthaitheach.
Chun tuilleadh a fhoghlaim, féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar http://www.creative.partners/


Treoirlínte don Dámhachtain Taistil um an Eoraip Chruthaitheach (Fochlár Cultúir) 2016 ar líne anois!

Cuireann an Chomhairle Ealaíon an tríú snáithe ar fáil ina Dámhachtain Taistil agus Oiliúna ar a dtugtar Dámhachtain Taistil um an Eoraip Chruthaitheach (fochlár Cultúir). Tá sé i gceist go dtacódh an dámhachtain seo le heagraíochtaí atá ag beartú iarratas a dhéanamh leis an bhFochlár Cultúir in 2016 agus a bhfuil na comhpháirtithe trasnáisiúnta riachtanacha faighte acu.

Tá sé i gceist go gclúdóidh an dámhachtain cuid de na costais a bhaineann le cruinnithe duine le duine le heagraíochtaí comhpháirtíochta Eorpacha. Féadfaidh iarrthóirí iarratas a dhéanamh ar chostais chun a dtaisteal féin a chlúdach nó sin féadfaidh siad iarratas a dhéanamh chun a gcomhpháirtithe Eorpacha a thabhairt go hÉirinn chun cruinniú a óstáil.

Ní rachaidh maoiniú a thairgfear faoin dámhachtain seo os cionn €2,000.
Téigh chuig an leathanach maoinithe maidir le Taisteal agus Oiliúint anseo le fáil amach conas iarratas a dhéanamh agus cóip de na treoirlínte a íoslódáil. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh chomh maith leis an Oifig Cultúir ar cedculture@artscouncil.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Email Software by Newsweaver