San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.

Mar is eol duit, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon straitéis nua 10 mbliana (2016-2025) i gcló an mhí seo chugainn.  Is tábhachtach a bheith soiléir maidir leis na himpleachtaí praiticiúla d’eagraíochtaí a chuirfidh iarratais isteach ar mhaoiniú athfhillteach don bhliain seo chugainn.  Maidir le heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú sna trí phríomhchlár deontais dár gcuid – Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta (RPO), Deontas le haghaidh Clár Bliantúil (APG) agus Maoiniú Bliantúil (AF) – féadfar iarratais a chur isteach ón 10 Meán Fómhair 2015 amach ach ní bheidh ach bliain mhaoiniúcháin naoi mí i gceist (an 1 Aibreán 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016).

 

Ós rud é nach gcuirfear an straitéis 10 mbliana i gcló go dtí mí Mheán Fómhair, níltear ag iarraidh ar eagraíochtaí an straitéis nua a léiriú ina n-iarratais ar thacaíocht faoi na trí phríomhchlár deontais don tréimhse idir Aibreán agus Nollaig 2016. Déanfar measúnú foirmiúil ar na hiarratais uile agus úsáid á baint as na gnáthchritéir agus treoirlínte agus de réir na cáipéise, Ag forbairt na nEalaíon: Ráiteas Straitéiseach na Comhairle Ealaíon (2013).

 

Tosóidh an próiseas cumarsáide tar éis fhoilsiú na straitéise nua san fhómhar agus fógrófar na sonraí ina leith in am is i dtráth.

 

Tá an méid seo a leanas sa nuachtlitir freisin: an scéal is déanaí faoinár gclár atá i gcroílár thionscnamh an Rialtais, Éire 2016; meabhrúcháin faoi spriocdhátaí atá ag teacht aníos; ‘breac síos an dáta’ ó Lucht Féachana na nEalaíon; nuacht shuimiúil ón bpobal; próiseas comhairliúcháin i dtaca le healaín, ceardaíocht agus dearadh in oideachas bunscoile; agus achoimre ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí.

 

Le dea-mhéin,

  

Orlaith McBride

An Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver