San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Gerard Stembridge ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le ról na n-ealaíon sa phleanáil teanga
Deontais agus Dámhachtainí
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Breac síos an dáta: Déardaoin, an 17 Nollaig 2015 – Díriú ar Lucht Féachana

 

Tá lúcháir ar Lucht Féachana na nEalaíon a fhógairt go mbeidh Díriú ar Lucht Féachana 2015 ar siúl Déardaoin an 17 Nollaig i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, in áis úrscothach chomhdhála an Printworks. Is féidir leat an dáta a chur ar d’fhéilire go díreach ó fhéilire na Comhairle Ealaíon ach cliceáil anseo. Beidh láithreoireachtaí ar thorthaí na dtionscadal taighde gníomhaíochta, seisiúin de threoir theicniúil agus léargas ar fhorbairt lucht féachana san áireamh san imeacht lae seo do ghairmithe na n-ealaíon. Díreofar go géar in imeacht na bliana seo ar na meáin nua agus ar an tionchar atá acu.

 

Cuirfear tús leis an gclárú i mí Dheireadh Fómhair. Más áil leat a chur in iúl gur spéis leat a bheith i láthair, cliceáil anseo agus líon isteach an fhoirm ghearr. Beimid i dteagmháil leat níos cóngaraí don dáta le sonraí.

 

 

Ceardlanna réamhiarratais 

ceardlanna réamhiarratais á reáchtáil arís ag Lucht Féachana na nEalaíon atá dírithe ar aon eagraíocht nó duine aonair atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair atá ag teacht aníos (beifear ábalta cur isteach ón 3 Samhain agus is é tús mhí na Nollag an spriocdháta).  Tá na seisiúin ábhartha dóibh siúd a bhfuil iarratas déanta acu cheana, agus/nó a rinne camchuairt cheana, mar aon leo siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair. Tá siad faoi choinne iarratasóirí a chuir a gcuid smaointe chun tosaigh freisin, a chlúdaíonn an rannán um lucht féachana dá n-iarratas.  I ndiaidh dhá sheimineár Gréasáin ar éirigh leo i mbliana, reáchtálfaimid an dara ceardlann mar threoirsheimineár Gréasáin d’fhonn go mbeidh teacht ag gach duine sa tír uirthi.

 

  1. An 2 Samhain, 2pm-4pm.  Láthair i mBaile Átha Cliath, le deimhniú – más suim leat freastal ar an gceardlann cliceáil anseo.

 

  1. An 3 Samhain, 3pm-4pm.  Seimineár Gréasáin.  Beidh tú in ann logáil isteach agus páirt a ghlacadh beo sa cheardlann ó do dheasc féin. Beidh tú ábalta ceisteanna beo a fhiafraí fosta. Tabharfar treoracha simplí do gach duine a chláraíonn maidir leis an dóigh le bheith linn ar an lá; cliceáil anseo le clárú.

 

 

 

Cuireadh chun tairisceana – na hEalaíona in Éirinn a chur chun cinn ar líne

 

Tá an Chomhairle Ealaíon, trí Lucht Féachana na nEalaíon, ag lorg tairiscintí le haghaidh staidéir ar an tslí ar cheart na healaíona a chur chun cinn ar líne – sonraí anseo.  Cuirfidh an staidéar leis an saothar a foilsíodh roimhe seo, lena n-áirítear The Arts in Irish Life 2015 ina dtugtar breac-chuntas ar chuid den iompraíocht ar líne de chuid lucht féachana ealaíon, agus an lucht neamhfhreastail, chomh maith le tagairt do shamhlacha féideartha i dtíortha eile. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, an 25 Meán Fómhair.

 

 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver