English Version

Ailt
Tá na spriocdhátaí maidir le hiarratais agus na cinntí i gcomhair na bpríomhchlár deontais tugtha ar aghaidh ag an gComhairle Ealaíon

RAISE: tionscnamh nua na Comhairle Ealaíon chun Cumas Tiomsaithe Airgid a Mhéadú

Tá an Chomhairle Ealaíon chun scéim nua le haghaidh Foilseachán Liteartha, Title by Title, a sheoladh

Scéim Ensembles na nÓg 2011 – Sárthaispeántas agus lá líonraithe

Cuireadh chun tairisceana le haghaidh coimisinéara d'Éirinn ag 54ú Biennale Ealaíne na Veinéise 2013

Spriocdháta: Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012, 4 i.n. Dé Céadaoin, an 15 Lúnasa 2012

Leathanach Facebook á sheoladh ag an gComhairle Ealaíon

Arts Audiences – imeachtaí atá ag teacht aníos

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 1029 Meitheamh, 2012
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon i nuachtlitir na míosa seo go bhfuil na spriocdhátaí maidir le hiarratais agus cinntí i gcomhair na bpríomhchlár deontas tugtha ar aghaidh roinnt seachtainí aici. Is é an 10 Meán Fómhair go dtí an 11 Deireadh Fómhair an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar chláir maoinithe athfhilltigh. Rinne an Chomhairle an cinneadh i bhfianaise na ndúshlán mór atá ann maidir le maoiniú poiblí, le cabhrú le heagraíochtaí ealaíon pleanáil níos fearr a dhéanamh má laghdaítear an maoiniú a fhaigheann siad; cuirfear na cinntí in iúil ag tús mí Eanair. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh anseo.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag glaoch ar léirithe spéise sa tionscnamh píolótach RAISE atá deartha le cabhrú le hocht n-eagraíocht ealaíon clár tiomsaithe airgid a phleanáil, a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm. Tá na sonraí anseo.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag seoladh scéim nua litríochta, Title by Title, a bhfuil sé d’aidhm aici cabhrú le foilsitheoirí na hÉireann teidil agus foilseacháin ardchaighdeáin a tháirgeadh. Taispeánaimid an chaoi ar ghlac na daoine óga ó ghrúpaí ealaíon na n-óg ar bronnadh maoiniú orthu trí Scéim Ensembles na nÓg 2011 de chuid na Comhairle Ealaíon páirt i sárthaispeántas agus imeacht líonraithe a bhí ar siúl i Sligeach i mí an Mhárta. Is féidir leat breathnú ar fhíseán gearr den ócáid anseo.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil Cultúr Éireann ag lorg léirithe spéise ó dhaoine ar mhaith leo gníomhú mar choimisinéir d’ionadaíocht náisiúnta na hÉireann ag 54ú Biennale Ealaíne na Veinéise in 2013. Cuireann Biennale na Veinéise sárthaispeántas suntasach ar fáil inar féidir le healaíontóirí a gcuid saothar a chur ar taispeáint os comhair an tsaoil mhóir agus tugann sé deis iontach d'ealaíontóirí na hÉireann dul i ngleic le lucht féachana idirnáisiúnta. Tá rannpháirtíocht na hÉireann maoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Cultúr Éireann.

Tá spriocdháta againn i gcomhair dhámhachtain Ealaíon & Míchumais na hÉireann 2012 - is é 4 i.n. an 15 Lúnasa an seans deireanach le cur isteach uirthi. Uirlis thiomnaithe is ea scéim Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann a dearadh chun tacú le healaíontóirí aonair atá bodhar nó faoi mhíchumas. Tá sí á bainistiú ag an Arts & Disability Forum thar ceann dhá Chomhairle Ealaíon na hÉireann.

Is féidir leat léamh faoi sheoladh leathanach Facebook na Comhairle Ealaíon. Féadfaidh tú nuashonruithe a fháil go rialta ar an leathanach mar gheall ar ár maoiniú agus faisnéis faoi spriocdhátaí iarratas, seirbhísí acmhainní tacaíochta ar líne agus nuashonruithe ginearálta nuachta uainn mar aon leis an nuacht is déanaí go léir agus eolas faoi imeachtaí atá le teacht ó Arts Audiences.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le Nuacht ó Phobal na nEalaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Is mise le meas,

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon

 


Tá na spriocdhátaí maidir le hiarratais agus na cinntí i gcomhair na bpríomhchlár deontais tugtha ar aghaidh ag an gComhairle Ealaíon

Tá na spriocdhátaí maidir le hiarratais agus na cinntí i gcomhair na bpríomhchlár deontais tugtha ar aghaidh cúpla seachtain ag an gComhairle Ealaíon. Beidh tionchar aige seo ar gach eagraíocht a fhaigheann maoiniú trí Mhaoiniú Bliantúil, trí Dheontais le haghaidh Clár Bliantúil nó trí na cláir i gcomhair Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta. Is é an 10 Meán Fómhair go dtí an 18 Deireadh Fómhair an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar chláir maoinithe athfhilltigh. Cuirfear na cinntí in iúl faoi dheireadh na bliana 2012.


Léigh tuilleadh


RAISE: tionscnamh nua na Comhairle Ealaíon chun Cumas Tiomsaithe Airgid a Mhéadú

Is ionann an t-ioncam a fhaigheann eagraíochtaí ealaíon in Éirinn ón tiomsú airgid agus níos lú ná 3 faoin gcéad den ioncam iomlán.  Tá an cóimheas sin i bhfad níos ísle ná mar is amhlaidh i dtíortha eile ar nós na Breataine nó na hAstráile, áit a bhfaigheann eagraíochtaí ealaíon suas go dtí an tríú cuid dá n-ioncam ón tiomsú airgid. 


Léigh tuilleadh


Tá an Chomhairle Ealaíon chun scéim nua le haghaidh Foilseachán Liteartha, Title by Title, a sheoladh

Tá an Chomhairle Ealaíon ag seoladh scéim nua litríochta a bhfuil sé d’aidhm léi cabhrú le foilsitheoirí na hÉireann teidil agus foilseacháin ardchaighdeáin a tháirgeadh.


Léigh tuilleadh


Scéim Ensembles na nÓg 2011 – Sárthaispeántas agus lá líonraithe

Daoine óga ó ghrúpaí ealaíon na n-óg ar bronnadh maoiniú orthu in 2011 trí Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon, ghlac siad páirt i sárthaispeántas agus imeacht líonraithe ar an 31 Márta 2012 i Sligeach.


Léigh tuilleadh


Cuireadh chun tairisceana le haghaidh coimisinéara d'Éirinn ag 54ú Biennale Ealaíne na Veinéise 2013

Cuireann Cultúr Éireann fáilte roimh nochtadh spéise uathu siúd ar spéis leo feidhmiú mar Choimisinéir le haghaidh ionadaíocht náisiúnta na hÉireann ag Biennale Ealaíne na Veinéise in 2013.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012, 4 i.n. Dé Céadaoin, an 15 Lúnasa 2012

Tá an clár deontais i gcomhair na bliana 2012 ar oscailt anois. Is é cuspóir na scéime seo ná tallann faoi leith a aithint, a spreagadh agus a chothú i measc cleachtóirí ealaíne atá faoi mhíchumas. Féadann ealaíontóirí cur isteach ar shuim suas le £5,000 steirling nó a chomhluach in Euro.


Léigh tuilleadh


Leathanach Facebook á sheoladh ag an gComhairle Ealaíon

Tá an Comhairle Ealaíon le fáil ar Facebook anois.


Léigh tuilleadh


Arts Audiences – imeachtaí atá ag teacht aníos

Roinnt eolais faoi imeachtaí atá ag teacht aníos agus nuacht ó Arts Audiences.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Tá Attune, ar deis uathúil forbartha gairme é do cheoltóirí, á chur ar fáil ag Music Network agus The Ark, agus tá Stiúrthóir nua á lorg ag Daghdha Dance.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Glaoch ar iarratais: tá tacaíocht thionscadal-bhunaithe á tairiscint ag Schloss Bröllin ó Aibreán go Samhain 2013 do ghrúpaí ealaíontóirí sna réimsí téatair, damhsa agus taibhithe; clár bliantúil tacaíochta ealaíne agus airgeadais is ea Circus Next atá á eagrú ag grúpa comhpháirtithe Eorpacha agus tá siad ag glaoch ar thionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu glún nua ealaíontóirí sorcais a aimsiú agus agus tacaíocht a thabhairt dóibh; agus scéimeanna cónaitheacha Idirnáisiúnta ag Récollets: glaonna ar iarratais 2013.  Faigh amach faoi Generation Y, an iris óige ar líne a fhaigheann tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach chomh maith le Financial Toolkit atá á fhoilsiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir (EACEA).


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver