<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ná 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012.

Is é cuspóir na scéime seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Déanfaidh an t-ealaíontóir damhsa ábhar sonrach an chláir oibre a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.

Is iad seo a leanas aidhmeanna na scéime:

  • damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú i gcomhthéacsanna réigiúnacha éagsúla;
  • deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;
  • deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;
  • forbairt pleanála fhadtéarmaí agus inbhuanaitheacht ghníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

 

Féadfaidh ealaíontóirí damhsa gairmiúla, ionaid nó údaráis áitiúla cur isteach ar an scéim seo. Ní mór d’iarratasóirí tacaíocht thiomanta a léiriú ó ionad amháin agus údarás áitiúil amháin ar a laghad, meitheal d’ionaid agus d’údaráis áitiúla.


Tá sonraí maidir leis na scéimeanna, chomh maith leis na critéir agus na treoirlínte, ar fáil anseo.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver