San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile

Is é Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha an chéad chlár tacaíochta 24/7 don tsláinte mheabhrach agus folláine ag Éirinn (an 32 contae agus na hÉireannaigh thar lear) d’Earnáil Chruthaitheach na hÉireann agus cuimsíonn sé rochtain ar na seirbhísí seo a leanas.

 •       Líne Thiomnaithe Ghutháin 24/7 (Fón 1800 814 244) (Ag glaoch as TÉ - 0800 0903677)
 •       Seirbhís Chomhairleoireachta (Idirghabháil ghearrthéarmach / A fhad le 6 Sheisiún)
 •       Comhairleoireacht Theileafóin 
 •       Comhairleoireacht Físe Shlán
 •     Tairseach Gréasáin Fairsing & Aip a éascaíonn feidhm comhrá bheo le  

             comhairleoir                     

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha trí 'Haigh' a théacsáil chuig 087 369 0010 chun tacaíocht SMS & WhatsApp (ráta caighdeánach i bhfeidhm) a fháil ó síciteiripeoir / comhairleoir cáilithe"

 

Pléann Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha le riachtanais an duine aonair ar fad. Dá thoradh sin, tairgeann an clár rochtain ar roinnt seirbhísí breise chun cabhrú le húsáideoirí maidir le saincheisteanna praiticiúla éagsúla.   Ina measc tá;

 • Comhairle faoi saincheisteanna praiticiúla ó lá go lá a chruthaíonn imní agus strus
 • Cúnamh Dlíthiúil le raon de shaincheisteanna.
 • Cúnamh le cúrsaí Airgeadais & Comhairle do Chustaiméirí
 • Gairmthreoir & Cóitseáil Saoil
 • Tacaíocht do Náisiúnaigh Neamh-Éireannacha & dá dteaghlach
 • Idirghabháil maidir le réiteach coimhlinte

 

Níor seoladh Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha ach i Meitheamh na bliana seo caite agus i mí na Nollag 2020, a bhuí le chomhpháirtithe maoinithe a bhí ann cheana agus le maoiniú nua ón Roinn Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta , bhí lúcháir orainn go raibh Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha in ann a chuid sheirbhísí a oscailt don phobal cruthaitheach ar fad in Éirinn agus do na hÉireannaigh thar lear (thart ar 55,000 duine san iomlán).

 

Is í an aidhm atá ag ár Seisiún Teacht le Chéile de chuid Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha ná a chur ar chumas an lucht freastail a chumasú ár gcuid taithí a roinnt, comhairle a roinnt lena chéile agus comhrá a bheith againn lenár gcomhghleacaithe agus muid ag déanamh ár ndícheall ár n-earnáil a chur ar ais ar bhealach a leasa.  B’fhéidir gur mhaith le cuid againn ár scéal a insint, d’fhéadfadh sé ceisteanna a bheith ag daoine eile, b’fhéidir gur mhaith le cuid againn freastal mar lucht féachana amháin chun tuilleadh eolais a fháil faoi na rudaí a dhéanaimid.   Pé scéal a oibríonn daoibh ó thaobh freastail de, oibríonn sé dúinn.   Teastaíonn uainn go gcabhróidh sibh linn Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha agus ár n-imeachtaí a mhúnlú, ionas gur féidir linne, mar eagraíocht, ár n-éifeachtúlacht a uasmhéadú maidir le cabhrú agus tacú le do chuid riachtanas.  

 

 • Agus tú ag clárú don Seisiún Teacht le Chéile i mí an Mhárta againn, beidh deis agat do cheist nó réimse spéise a logáil ar mhaith leat go bpléifí é i rith an tráthnóna.   An bhfuil ábhair ar bith ar mhaith libh muid iad a chlúdach?  An bhfuil aon cheist ba mhaith libh a phlé le rannpháirtithe eile?  An bhfuil aon leideanna folláine nó acmhainní ba mhaith libh a roinnt?  Má thug tú freagra dearfach ar aon cheann díobh seo, cuir scéala chugainn agus tú ag clárú ag https://zoom.us/meeting/register/tJYrfuCgrjkpE9NKCXz-J-xyjs5QMJ8D183c

 

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar:
http://www.mindingcreativeminds.ie/
https://twitter.com/MindingCreative
https://www.instagram.com/mindingcreativeminds/
https://www.facebook.com/Mindingcreativeminds/?modal=admin_todo_tourTá Earnáil Chruthaitheach na hÉireann fairsing agus ilchineálach, seo thíos treoir shamplach de na hearnálacha atá in ann teacht i dtír ar sheirbhísí Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha;

 

 • Earnáil an cheoil; Ceoltóirí & Criú Imeachtaí Beo & oibrithe eile san earnáil (lena n-áirítear daoine a chuireann na himeachtaí in áirithe / mic léinn ceoil & pearsanra a bhfuil baint acu le gach cineál ceoil lena n-áirítear ceol traidisiúnta / snagcheol agus ceoldráma)
 • Amharclannaíocht; Aisteoirí, léiritheoirí, scríbhneoirí, dearthóirí, riarthóirí ealaíon
 • Scannáin; Aisteoirí, scríbhneoirí, dearthóirí & criú scannáin
 • Amharc-Ealaíona & Ealaín Sráide; amharc-ealaíontóirí, grianghrafadóirí, péintéirí, dealbhóirí etc.
 • Damhsa; ealaíontóirí & riarthóirí ealaíon
 • Litríocht; scríbhneoirí, filí, ealaíontóirí focal labhartha, fuirseoirí
 • Iriseoirí agus pearsanra teilifíse a chlúdaíonn na healaíona
 • Fostaithe in Ionaid Ealaíon & Ionaid Ealaíne, Taibhealaíontóirí, Taibheoirí Sorcais