San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir

Thosaigh an Chomhairle Ealaíon ar chlár rannpháirtíochta roimh an Nollaig chun ár straitéis nua, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025, a roinnt. Táim buíoch de gach duine a bhí i láthair ag na seacht gcruinniú fóraim straitéise ar fud na tíre agus leo siúd a ghlac an t-am chun a gcuid smaointe a roinnt ar líne. Tá tuarascáil achomair ina ndéantar ár dtorthaí ón bpróiseas seo á gcóimheas ar fáil lena híoslódáil anseo.

 

 Is é an chéad chéim eile nach mór dúinn a ghlacadh ná plean forfheidhmithe trí bliana a chur i dtoll a chéile.  Beidh sé seo mar an chéad cheann de thrí phlean ina mbeidh sé ina sprioc uaillmhian agus fócas na straitéise a bhaint amach.  Beimid ag reáchtáil roinnt cruinnithe idirphlé dírithe sna míonna amach romhainn le lear páirtithe leasmhara a dtabharfar cuireadh dóibh sna téamaí, réimsí cleachtais agus foirmeacha ealaíne éagsúla chun tacú le forbairt an chéad phlean trí bliana seo. 

 

Tabharfaimid an scéal is déanaí faoin bpróiseas sin sa nuachtlitir go rialta sna míonna amach romhainn roimh an bhfoilsiú sa samhradh.

 

Is í ealaín na scannán a bheidh chun tosaigh i mí Feabhra, agus beimid ag súil go mór go n-éireoidh le hainmnithigh na hÉireann i nDuaiseanna an Acadaimh. Táim bródúil go bhfuil baint ag cuid mhór acu leis an gComhairle Ealaíon le fada an lá. Leagann sé sin béim arís ar an ról atá againn i bhforbairt na n-ealaíon, agus i gcothú agus i spreagadh na tallainne ag tráthanna tábhachtacha. Beimid ag ceiliúradh ealaín na scannán an 18 Feabhra freisin nuair a chuirfear tús le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ócáid ina gcuirfear scannáin den scoth os comhair lucht féachana in ionaid fud fad na príomhchathrach.

 

Le dea-mhéin,


Orlaith McBride
An Stiúrthóir

 

Email Software by Newsweaver