San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Nuacht ón bPobal
Music Network – Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020
Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda
Cúrsaí Scríbhneoireachta ar líne ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Seoladh Aonach Úrscéalta 2021
Scoileanna Ildánacha
CSTV – Scoileanna Ildánacha ag tacú le Cruthaitheacht Leanaí agus Daoine Óga ar fud na hÉireann
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir

Le roinnt seachtainí anuas, táimid ag obair ar phleananna a athdhíriú chun an saol nua ina bhfuilimid ag maireachtáil a chur san áireamh.  Ar ndóigh, tá crá agus mearbhall ar dhaoine mar gheall ar chomh deireanach is a cuireadh in iúl dóibh go raibh roinnt scéimeanna curtha ar ceal.  Tá fíorbhrón orainn faoi seo agus aithnímid go raibh go leor dua caite ag daoine ag réiteach na n-iarratas seo.  Rinneadh an cinneadh chun iad a chur ar ceal ionas go bhféadfaí airgead a ath-leithdháileadh ar scéimeanna cosúil le sparánachtaí agus coimisiúin, a chreidimid a bheith ina gcúnamh praiticiúil níos mó d’ealaíontóirí, mar gheall ar an neamhchinnteacht agus na srianta leanúnacha.  Táimid ag iarraidh a bheith cinnte go gcuirfidh an maoiniú a thairgimid ar chumas ealaíontóirí tacaíocht airgeadais a úsáid go héasca i mbliana gan tosca eile a chur san áireamh nach bhfuil aon smacht acu orthu.  Leanaimid ag spreagadh eagraíochtaí chun tús áite a thabhairt dá n-ealaíontóirí ina bpleanáil athbhreithnithe agus tá súil againn go mbeidh ealaíontóirí in ann oibriú le heagraíochtaí maoinithe ar bhealaí nua agus tairbheacha.  Tá sé ríthábhachtach go sroicheann an maoiniú atá íoctha agus atá ar fáil ealaíontóirí i mbliana. 

 

Táimid in ann a dhearbhú go rachaidh An Chéad Ghlúin Eile, Sparánachtaí agus Scéimeanna Coimisiúin ar aghaidh mar a beartaíodh, agus buiséid níos mó acu. Tá an scéim sparánachta oscailte d’iarrthóirí ar na scéimeanna Cónaitheachta Amharclannaíochta agus Rince agus beidh ár bhfoireann i dteagmháil leis na hiarrthóirí sin go díreach maidir leis seo.   Tá an spriocdháta don chlár An Chéad Ghlúin Eile á shíneadh seachtain amháin againn go dtí an 21 Bealtaine.  Beidh sonraí maidir le clár forbartha gairmiúla leathnaithe á fhógairt againn go luath. 

 

Tá imní ar gach duine na laethanta seo agus muid le chéile ag tabhairt aghaidh ar an leibhéal is mó neamhchinnteachta le cuimhne na ndaoine, agus ar dhúshláin agus eagla nach bhféadfaí a shamhlú roimhe seo.  Inár ndomhan sainithe aonair, is deacair a bheith sásta i gcónaí.  I ndioscúrsa an phobail, cloisimid go minic go bhfuil gá bogadh ar aghaidh ón ‘smaointeoireacht neamh-chomhtháite’.  Anois, caithfimid a bheith cinnte gur féidir linn bogadh go sábháilte taobh amuigh dár ndomhan beag féin agus a bheith cinnte nach mbímid ag gabháil don smaointeoireacht aonraithe sin.  Anois, níos mó ná riamh, teastaíonn smaointeoireacht chomhleanúnach.  Ní daoine muid mura mbímid i dteagmháil le daoine eile agus tá a fhios againn gur minic gurb iad na healaíona an bealach is éifeachtaí a nascaimid lena chéile.   Le gairid, chuaigh roinnt comhaltaí Aosdána isteach i saol daoine trí dhánta áille a léamh dóibh le haghaidh Lá Éigse Éireann, ag léiriú arís an maitheas is féidir leis an ealaín a dhéanamh i dtréimhse dhorcha. 

 

Táimid buíoch díobh ar fad as bhur dtiomantas do shuirbhéanna a dhéanamh agus a bheith i dteagmháil linn an t-am ar fad.  As gach rud a choinneáil ag imeacht agus leanúint ar aghaidh, agus as pleanáil a mhéid is atá sibh in ann don todhchaí. 

 

Geallaimid go bhfanfaimid i dteagmháil libh maidir le forbairtí amach anseo ar an mbealach is fearr agus is caoithiúla agus tá súil againn go mbeidh sibh slán sábháilte.

 

 

Maureen Kennelly

Director