English Version


TallentireA_Drift_ 16.20b_ VideoStill_LowRes

Anne Tallentire, Drift; 16.20b (grianghraf físeáin), físealaín suiteála 21 pairt, 2002-2006, ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon. Is cuid de This and Other Things é an saothar seo a bheidh ar siúl ag IMMA go dtí an 3 Bealtaine.
Ailt
1. Comhdháil na Comhairle Ealaíon maidir le daonchairdeas éifeachtach agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgead ar leibhéal corparáideach d’eagraíochtaí maoinithe

2. Cuireann Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon fáilte roimh fhoilsiú ‘Innovation Ireland’

3. Eisíonn an Chomhairle Ealaíon dhá fhoilseachán - ‘An Integrated Dance Strategy 2010-2012’ agus ‘Giving Body to Dance’

4. Cosaint agus leas leanaí in earnáil na n-ealaíon: dhá acmhainn nua foilsithe ar an suíomh Gréasáin.

5. An Chomhairle Ealaíon/Clár Ceannaireachta Clore - glaoch ar Iarratais

6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta le haghaidh Scéim Ensembles na nÓg

7. Scéim camchuairte agus scaipthe saothair – 2010

8. Fógraítear an spriocdháta don scéim Frameworks

9. RTÉ Dance on the Box 2010 - fógraítear na buaiteoirí

10. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí maidir leo siúd ar bronnadh dámhachtainí Reel Art orthu

11. Cinntí: na babhtaí is déanaí den scéim Deis

12. Art-Youth-Culture: FYI - Cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas (27-29 Márta 2010)

13. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs – nuashonrú

14. Seimineár Poiblí maidir leis na healaíona traidisiúnta béil (Gaeilge agus Béarla): Dé Luain an 19 Aibreán ag 2:30 i.n. i Músaem Cathrach na Gaillimhe

15. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

16. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Aibreán.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 731 Márta 2010

Fáilte go dtí eagrán mhí an Mhárta de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go reáchtálfar comhdháil ar an 19 Aibreán sa Dánlann Náisiúnta dar teideal Effective philanthropy and corporate fundraising can help grow non-statutory income.  Ceapadh an chomhdháil le leideanna praiticiúla agus eolas tábhachtach a thabhairt faoi chúrsaí bainistíochta sa chúlú eacnamaíochta, faoi dhaonchairdeas éifeachtach agus faoi ghníomhaíochtaí tiomsaithe airgead ar leibhéal corparáideach. Tá súil againn go mbeidh beirt ionadaithe ó gach eagraíocht mhaoinithe i láthair ag an gcomhdháil. Tá gach eolas faoin gcomhdháil agus faoi chlárú le fáil i nuachtlitir na míosa seo.

Fearadh fáilte an mhí seo roimh Innovation Ireland, an tuarascáil ón tascfhórsa nuálaíochta a d’fhoilsigh an Rialtas.  Leag an tuarascáil béim ar an gcaoi inar féidir na healaíona a úsáid le poist a chruthú sa gheilleagar digiteach agus sna hearnálacha cruthaitheacha.  Is féidir nasc chuig an tuarascáil ar Roinn an Taoisigh a fháil anseo.

I mí an Mhárta, d’eisigh an Chomhairle Ealaíon dhá fhoilseachán:  déanann An Integrated Dance Strategy 2010-2012 cur síos ar phleananna na Comhairle Ealaíon tógáil ar an obair a rinne sí san athbhreithniú Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon. Is éard atá in Giving Body to Dance ná tuairisc achomair ar an athbhreithniú a rinneadh ar chaighdeán agus líon na bhfoirgneamh atá ar fáil mar áiseanna do lucht damhsa.  Tá dhá acmhainn nua curtha ar fáil againn freisin faoi chosaint agus leas leanaí d’eagraíochtaí ealaíon a oibríonn le leanaí agus le daoine óga. 

Tá an Chomhairle Ealaíon ag fógairt go gcuirfidh sí sparánachtaí ar fáil do chúigear, ar a mhéad, le freastal ar Ghearrchúrsaí Ceannaireachta Clorein 2010. Tá eolas ar fáil freisin faoin spriocdháta le haghaidh na chéad scéime eile de chuid Ensembles na nÓg agus eolas faoi Scéim Frameworks. Táimid ag cur i láthair na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2010, ag fógairt bhuaiteoirí na Scéime Dance on the Box 2010 agus na Dámhachtana Reel Art, agus ag fógairt na mbabhtaí is deireanaí de Dheis.  

Tá eolas le fáil freisin faoi Art-Youth-Culture: FYI - cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas, a cuireadh ar siúl i mí an Mhárta. Chomh maith leis sin, táimid ag cur i láthair futurearts.ie, ar fóram ar líne é a ndéanann Exchange Dublin é a dhearadh agus a bhainistiú mar chuid de Art-Youth-Culture: FYI. Is comharghnó ealaíon é Exchange Dublin atá faoi stiúir daoine óga. Tá nuacht againn i dtaobh Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs; cuireadh páipéir, podchraoltaí, ailt agus íomhánna de na himeachtaí leis an suíomh gréasáin. Tá eolas ann freisin faoi sheimineár poiblí faoi na hEalaíona Traidisiúnta Béil a bheidh ar siúl i nGaillimh i mí Aibreáin.

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon

Mary Cloake

Stiúrthóir


1. Comhdháil na Comhairle Ealaíon maidir le daonchairdeas éifeachtach agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgead ar leibhéal corparáideach d’eagraíochtaí maoinithe

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag reáchtáil comhdhála ar an Luan 19 Aibreán 2010 sa Dánlann Náisiúnta le haghaidh a cuid eagraíochtaí maoinithe. Is éard is ábhar don chomhdháil ná cúrsaí bainistíochta sa chúlú eacnamaíochta agus an chaoi inar féidir leis an daonchairdeas agus le gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid ar leibhéal corparáideach cabhrú le hioncaim neamhreachtúil a chothú.


Léigh tuilleadh


2. Cuireann Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon fáilte roimh fhoilsiú ‘Innovation Ireland’

Chuir Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, fáilte roimh Innovation Ireland, an tuarascáil ón tascfhórsa nuálaíochta a d’fhoilsigh an Rialtas. Dúirt sí gur leag an tuarascáil béim ar an gcaoi inar féidir na healaíona a úsáid le poist a chruthú sa gheilleagar digiteach agus sna hearnálacha cruthaitheacha.


Léigh tuilleadh


3. Eisíonn an Chomhairle Ealaíon dhá fhoilseachán - ‘An Integrated Dance Strategy 2010-2012’ agus ‘Giving Body to Dance’

Tá an Chomhairle Ealaíon ag eisiúint dhá fhoilseachán: déanann An Integrated Dance Strategy 2010-2012 cur síos ar phleananna na Comhairle Ealaíon tógáil ar an obair a rinne sí san athbhreithniú Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon. Is éard atá in Giving Body to Dance ná tuairisc achomair ar an athbhreithniú a rinneadh ar chaighdeán agus líon na bhfoirgneamh atá ar fáil mar áiseanna do lucht damhsa.


Léigh tuilleadh


4. Cosaint agus leas leanaí in earnáil na n-ealaíon: dhá acmhainn nua foilsithe ar an suíomh Gréasáin.

Is cúis áthais dúinn a fhógairt go bhfuil dhá acmhainn nua le fáil ar ár suíomh gréasáin d’eagraíochtaí ealaíon a oibríonn le leanaí agus le daoine óga.


Léigh tuilleadh


5. An Chomhairle Ealaíon/Clár Ceannaireachta Clore - glaoch ar Iarratais

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go gcuirfidh sí sparánachtaí ar fáil do chúigear, ar a mhéad, le freastal ar Ghearrchúrsaí Ceannaireachta Clore in 2010.


Léigh tuilleadh


6. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta le haghaidh Scéim Ensembles na nÓg

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an gcéad scéim eile de chuid Ensembles na nÓg ná 30 Aibreán 2010.


Léigh tuilleadh


7. Scéim camchuairte agus scaipthe saothair – 2010

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon scéim nua a fhógairt a thabharfaidh tacaíocht do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 5:30 i.n. Déardaoin an 15 Aibreán 2010.


Léigh tuilleadh


8. Fógraítear an spriocdháta don scéim Frameworks

Is scéim bhunaithe é Frameworks i gcomhair gearrscannáin bheoite a dhéanamh. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Dé hAoine, an 23 Aibreán 2010.


Léigh tuilleadh


9. RTÉ Dance on the Box 2010 - fógraítear na buaiteoirí

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar RTÉ na ceithre scannán a ainmniú a roghnaíodh faoin scéim RTÉ Dance on the Box


Léigh tuilleadh


10. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí maidir leo siúd ar bronnadh dámhachtainí Reel Art orthu

Tá an Chomhairle Ealaíon i ndiaidh sonraí a fhógairt maidir leo siúd ar éirigh leo an dara babhta den scéim Reel Art a bhaint amach. Tugann Reel Art maoiniú le cláir faisnéise ar na healaíona a dhéanamh.


Léigh tuilleadh


11. Cinntí: na babhtaí is déanaí den scéim Deis

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


12. Art-Youth-Culture: FYI - Cruinniú idir daoine óga agus lucht déanta beartas (27-29 Márta 2010)

Ba éard a bhí in Art-Youth-Culture: FYI ná sraith ceardlanna ealaíon, ócáidí plé agus cruinnithe idir daoine óga agus lucht déanta beartas faoin bpáirt a bhíonn ag daoine óga sa saol cultúrtha agus sna healaíona


Léigh tuilleadh


13. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs – nuashonrú

Cuireadh Comharthaí Beatha: na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair 2009. I measc na n‑imeachtaí, bhí comhdháil náisiúnta i gColáiste Ríoga na Lianna, taispeántas i gcúig ionad ar fud Bhaile Átha Cliath 8, agus coimisiúnaíodh sraith saothair thuairimíochta ar na healaíona agus ar chúrsaí sláinte.


Léigh tuilleadh


14. Seimineár Poiblí maidir leis na healaíona traidisiúnta béil (Gaeilge agus Béarla): Dé Luain an 19 Aibreán ag 2:30 i.n. i Músaem Cathrach na Gaillimhe

Beidh cruinniú poiblí ar siúl ag an gComhairle Ealaíon i Músaem Cathrach na Gaillimhe (Músaem Cathrach na Gaillimhe, Paráid na Spáinneach, Cathair na Gaillimhe) ar an Luan 19 Aibreán 2010 ó 2.30 i.n. – 4.30 i.n.


Léigh tuilleadh


15. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Ar an nuacht is déanaí ó phobal na n-ealaíon i mí an Mhárta, táthar ag glacadh le hiarratas ar stiúideonna ag Temple Bar Gallery and Studios 2010-2011, agus tá eolas ó Music Network ar Making Overtures 2010, dianchúrsa forbartha gairmiúil 5 lá. Dírítear é ar cheoltóirí gairmiúla agus ar chumadóirí ceoil ar Éireannaigh iad nó atá lonnaithe in Éirinn.


Léigh tuilleadh


16. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na míreanna nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha, tá: sonraí faoi chruinniú i nGaillimh le haghaidh eolais faoi Chlár Chultúir na hEorpa / European Culture Programme; buaiteoirí Shraith 2 2009 agus eolas faoi cén chaoi ar féidir cur isteach ar scéim na bliana 2010; glaoch ar thograí le haghaidh Sraith 1.3 agus sonraí faoi Lipéad Oidhreachta Eorpach; glaoch ar thograí le haghaidh an chláir Euromed Audiovisual II agus glaoch ar shaineolaithe ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir (EACEA); nóta le meabhrú daoibh coinneáil bord ar bhord leis an nuacht is déanaí ó shuíomh Gréasáin EACEA; agus nóta le meabhrú daoibh go ndéanfar suíomh Gréasáin an Phointe Teagmhála Cultúrtha a athsheoladh go luath.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver