San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir

Tá ríméad orainn a fhógairt go n-óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach ár gcomhdháil dhébhliantúil Tá Tábhacht le hÁiteanna ar an 27-28 Márta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Cuirfear tús leis an imeacht le seoladh Beartas um Chomhionannas, Chearta an Duine agus Éagsúlachta na Comhairle Ealaíon ina leagtar amach an comhthéacs foriomlán don chomhdháil.

 

Tá Éire ag athrú go tapa – tá daonra an Stáit méadaithe faoi 70 faoin gcéad le 60 bliain anuas, agus tá sé fós ag fás. Níor rugadh duine as 10 dínn in Éirinn. Glacfaidh an chomhdháil leis seo mar phointe tosaigh, agus déanfar iarracht inti cinnteoirí, eagraíochtaí ealaíne agus ealaíontóirí a spreagadh le tuiscint a fháil ar conas agus cén fáth ar cheart dúinn glacadh le rannpháirtíocht éagsúil sna healaíona agus dúshlán a thabhairt d’eisiamh sna healaíona.

 

Beidh Nina Simon, Stiúrthóir Mhúsaem Ealaíne agus Staire Santa Cruz linn, le hinsint dúinn faoin gcaoi ar athraigh sí an institiúid sin trína lucht féachana rannpháirteach agus fealsúnacht chláraithe. Tabharfaidh Abid Hussain, Stiúrthóir Éagsúlachta ar Chomhairle Ealaíon Shasana, léargas dúinn ón mBreatain. Agus ó Cheanada, tabharfaidh an tOllamh William Schabas atá ina Chathaoirleach ar an Ionad Éireannach Um Chearta an Duine ag OÉ, Gaillimh léargas idirnáisiúnta eile.

 

Beidh sé á mhodhnú ag an Dr Ronit Lentin, agus beidh go leor ealaíontóirí agus cleachtóirí rannpháirteach, is cinnte go mbeidh an dá lá an-suimiúil go deo.

 

In áit eile i nuachtlitir na míosa seo, tá na Comhlaigh Chruthaitheacha, na healaíontóirí agus múinteoirí atá lárnach sa tionscnamh Scoileanna Ildánacha arna threorú ag an gComhairle Ealaíon, ag obair go crua in 150 scoil timpeall na tíre. Má tá deiseanna agat gur mhaith leat a roinnt leis na scoileanna agus leis na Comhlaigh Chruthaitheacha a oibríonn leo, déan teagmháil leo trínár suíomh gréasáin .

 

Le gach dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir