English Version

Ailt
1. Vital Signs Arts & Health Programme 2009: Comhdháil agus Taispeántas

2. An bhfuil d’imeacht uaslódáilte agat ar an bhféilire imeachtaí?

3. Fógraítear na gearrscannáin rathúla 'FRAMEWORKS'

4. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Mhaoiniú Bliantúil 2010 - 5.30 i.n., Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2009

5. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Dheontais do Chlair Bhliantúla 2010 - 5.30 i.n., Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair 2009

6. Scéim na bhFéilte Beaga 2010, an chéad spriocdháta 25 Meán Fómhair 2009

7. Meabhrúchán: Scéim Taifeadadh Ceoil agus Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt, spriocdháta 5 Deireadh Fómhair 2009

8. Deiseanna maoinithe d’ealaiontóirí faoi mhíchumas

9. Spriocdháta nua do na Dámhachtainí Sparánachta

10. Fógra don earnáil ealaíon maidir le pleanáil i gcomhair paindéim fliú mucúil

11. Meabhrúchán d’eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon leas a baint as cáin ar thabhartais/bhronntanais

12. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

13. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair. Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 1231 Lúnasa 2009

Fáilte go dtí eagrán mhí Lúnasa de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

In eagrán na míosa seo cuireann an Chomhairle Ealaíon Vital Signs, an Arts and Health Programme i láthair i gcomhphairt le Create. Tosófar ar an gclár seo a leathnú amach an Fómhar seo, agus mar chuid de beidh comhdháil ealaíon agus sláinte a reáchtálfar an 15 Deireadh Fómhair agus taispeántas a bheidh ar siúl i roinnt ionad i mBaile Átha Cliath 8 ón 14-21 Deireadh Fómhair.

Molaimid d'earnáil na n-ealaíon imeachtaí a sheoladh isteach chun go mbeidís curtha isteach san 'fhéilire imeachtaí' nua.  Tá sé mar aidhm ag an eolaí idirlín seo atá saor in aisce aird a tharraingt ar na healaíona timpeall na tíre ar fad, daoine a ghríosú chun freastal ar níos mó imeachtaí nó chun páirt a ghlacadh iontu, agus chun na leasanna móra don tsochaí agus don eacnamaíocht a thagann ó infheistíocht phobail sna healaíona a léiriú. 

I gcomhpháirt le Bord Scannán na hÉireann agus RTÉ, fógraímid faighteoirí rathúla FRAMEWORKS.  Tá an scéim seo dírithe go hiomlán ar léiriú gearrscannán beochana a mhaireann suas le sé nóiméad; beidh plé cruthaitheach chomh maith le cumas lucht féachana leathan a tharraingt sna tionscadail a roghnófar lena maoiniú.

Freisin sa nuachtlitir, tugaimid meabhrúchán duit faoi na spriocdhátaí atá le teacht um Maoiniú Bliantúil agus Deontais do Chláir Bhliantúla. Tugaimid sonraí faoi na spriocdhátaí atá le teacht le haghaidh Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga, an Scéim Taifeadta Ceoil agus an Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt agus freisin soláthraímid faisnéis faoi dheiseanna maoinithe d'ealaíontóirí faoi mhíchumas. Cuirimid i gcuimhne duit arís gur síneadh an spriocdháta um iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Sparánachta go dtí an 21 Eanáir 2010.

Tá faisnéis úsáideach freisin sa nuachtlitir maidir le conas is féidir le hearnáil na n-ealaíon déileáil le fliú mucúil agus tugaimid fógra d'eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon ar thairbhí cánach ó thabhartais/bronntanais a uasmhéadú.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake

Stiúrthóir


1. Vital Signs Arts & Health Programme 2009: Comhdháil agus Taispeántas

Tá an Chomhairle Ealaíon ag obair le Create, an ghníomhaireacht forbartha i gcomhair na n-ealaíon comhpháirteach, chun Vital Signs, an Arts and Health Programme a chur i láthair san fhómhar.


Léigh tuilleadh


2. An bhfuil d’imeacht uaslódáilte agat ar an bhféilire imeachtaí?

Tá an Chomhairle Ealaíon ag cur i gcuimhne do gach eagraíocht agus gach duine a bhfuil maoiniú acu ón gComhairle sonraí maidir le himeachtaí poiblí a chur isteach lena gcur san áireamh i dtreoir nua ar líne.


Léigh tuilleadh


3. Fógraítear na gearrscannáin rathúla 'FRAMEWORKS'

Tá an-áthas ar an gComhairle Ealaíon, ar Bhord Scannán na hÉireann, agus ar RTÉ na tionscadail nua rathúla FRAMEWORKS a fhógairt.


Léigh tuilleadh


4. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Mhaoiniú Bliantúil 2010 - 5.30 i.n., Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2009

Is é an spriocdháta chun iarratais ar Mhaoiniú Bliantúil a fháil ná Dé Déardaoin, 17 Meán Fómhair, 2009. Is d'eagraíochtaí atá ag lorg maoiniú le haghaidh gníomhaíochtaí a tharlóidh in 2010 é an spriocdháta seo.


Léigh tuilleadh


5. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Dheontais do Chlair Bhliantúla 2010 - 5.30 i.n., Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair 2009

Is é an spriocdháta chun iarratais ar Dheontais do Chláir Bhliantúla a fháil ná Dé Déardaoin 22 Deireadh Fómhair 2009.  Is d'eagraíochtaí atá ag lorg maoiniú ón gclár seo le haghaidh gníomhaíochtaí in 2010 é an spriocdháta seo.


Léigh tuilleadh


6. Scéim na bhFéilte Beaga 2010, an chéad spriocdháta 25 Meán Fómhair 2009

Meabhrúchán: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2009, an chéad spriocdháta - 25 Meán Fómhair 2009.


Léigh tuilleadh


7. Meabhrúchán: Scéim Taifeadadh Ceoil agus Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt, spriocdháta 5 Deireadh Fómhair 2009

Tá an spriocdháta le haghaidh iarratas ar dhá scéim dámhachtainí fógartha ag Music Network: Scéim Taifeadta Ceoil na Comhairle Ealaíon agus Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt  Music Network. Is é an spriocdhátá le haghaidh iarratais ar an dá scéim dhámhachtainí ná 5:30 i.n. Dé Luain 5 Deireadh Fómhair 2009.


Léigh tuilleadh


8. Deiseanna maoinithe d’ealaiontóirí faoi mhíchumas

Is é an spriocdháta le haghaidh na chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais ná 2 Samhain ar 4 i.n.


Léigh tuilleadh


9. Spriocdháta nua do na Dámhachtainí Sparánachta

Tá síneadh curtha leis an spriocdháta don chéad bhabhta eile de dhámhachtainí Sparánachta (5 Samhain 2009 a bhí ann ar dtús) agus is é an spriocdháta nua ná an 21 Eanáir 2010.  


Léigh tuilleadh


10. Fógra don earnáil ealaíon maidir le pleanáil i gcomhair paindéim fliú mucúil

Molann an Chomhairle Ealaíon d'eagraíochtaí smaoineamh ar na himpleachtaí a bhaineann leis an bhfliú mucúil H1N1 maidir lena gcuid oibríochtaí agus imeachtaí féin.


Léigh tuilleadh


11. Meabhrúchán d’eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon leas a baint as cáin ar thabhartais/bhronntanais

Tá eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon a cháilíonn mar 'charthanais incháilithe' nó 'comhlachtaí faofa' i dteideal faoiseamh cánach ar gach tabhartas/bronntanas os cionn €250.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear le deiseanna ó phobal na n-ealaíon i mí Lúnasa: glao um scripteanna ó Fhéile Amharclannaíochta na Gaillimhe; cuireadh chun iarratas a dhéanamh ar spásanna stiúideo ó Fire Station Artists' Studios; sonraí ar shuíomh gréasáin dar teideal fundingpoint.ie, acmhainn a chabhraíonn leis an earnáil dheonach agus pobail in Éirinn chun airgead a thiomsú agus sa deireadh eolas ar cheardlanna ar scríbhneoireacht chruthaitheach le haghaidh daoine óga ó Ealaín na Gaeltachta.


Léigh tuilleadh


13. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Lúnasa tá: faisnéis faoin mBliain Eorpach um Bochtanas agus Eisiamh Sóisialta a Chomhrac; foirm iarratais in-íoslódáilte le haghaidh sraitheanna 1.1 agus 1.2.1 den Chlár Cultúrtha; gairm um nochtadh spéise i gcabhrú leis an nGníomhaireacht Forfheidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir; nuashonrú ar Dhuais Litríochta an Aontais Eorpaigh; fógra ar an tríú heagrán den Atelier Eorpach le haghaidh Bainisteoirí Féile Óga agus ar deireadh, meabhrúchán faoi shuíomh gréasáin an EACEA.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver