San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

A Poet’s Rising
Áras na Scríbhneoirí

Choimisiúnaigh Áras na Scríbhneoirí sé dhán, ceann do gach lá den Éirí Amach, ó fhilí comhaimseartha móra, Theo Dorgan, Paul Muldoon, Thomas McCarthy, Eiléan Ní Chuilleanáin, Nuala Ní Dhomhnaill agus Jessica Traynor. Déantar machnamh sna dánta ar mhórphearsa agus imeachtaí a bhain leis an Éirí Amach, lena n-áirítear Séamus Ó Conghaile, Pádraig Mac Piarais, an Dr Kathleen Lynn, Elizabeth O'Farrell agus Michael Joseph O’Rahilly. Rinneadh scannánaíocht ar gach file ag rá a ndáin ag áiteanna ábhartha agus oiriúnacha, lena n-áirítear Sráid an Mhúraigh, Halla na Cathrach, Ard-Oifig an Phoist, Halla na Saoirse agus an Gairdín Cuimhneacháin.

Déanfar na taibhithe taifeadta a chraoladh ar RTÉ, agus a eisiúint ar líne, i rith sheachtain cheiliúrtha na Cásca, 24 – 29 Aibreán.

Téigh chuig www.irishwriterscentre.ie le tuilleadh faisnéise a fháil


The Souvenir Shop
Rita Duffy

24 Aibreán – 11 Meitheamh 2016
13 Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

Déanfar scrúdú in The Souvenir Shop ar na hathruithe atá ag teacht ar chialla agus ar earraíocht na mbeart agus na siombailí a bhaineann leis an réabhlóid, agus scrúdú á dhéanamh ar an dóigh a bhfuil ‘cuimhneacháin’ á ndéanamh go ginearálta d'íomhánna, nithe agus téamaí Éirí Amach na Cásca 1916, a sheasann le hidé-eolaíochtaí agus a neodraíonn an tábhacht atá leo. Agus tagairt á déanamh do shiopaí lár na cathrach arbh le sínitheoir an bhForógra, Tom Clarke, iad tráth, cruthóidh Duffy siopa mar shuiteáil ealaíne i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath a bheidh líonta le hearraí agus gnáthrudaí ón saol, agus beidh íomhánna ann den éirí amach agus a laochra, fite isteach sna gnáthrudaí laethúla sin. Aistreoidh an t-ealaíontóir gach rud stairiúil agus gach gnáthrud isteach ina rudaí draíochtúla agus áiféiseacha agus ceisteoidh sé ó thalamh dearcthaí an phobail maidir le foréigean, comóradh agus aitheantas náisiúnta.

The Souvenir Shop, arna choimeád ag Helen Carey
Téigh chuig www.facebook.com/SouvenirShopDublin1 / le tuilleadh faisnéise a fháil


DÁMHACHTAIN SPARÁNACHTA NA CHÉAD GHLÚINE EILE

Tiocfaidh ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile le chéile le haghaidh comh-chónaitheacht seachtaine sa Tyrone Guthrie Centre, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin ón 3 – 10 Aibreán 2016. Bronnadh na sparánachtaí don Chéad Ghlúin Eile ar ealaíontóirí nuálacha óga atá ag saothrú i réimsí amhail na físealaíona, an ceol, an litríocht, scannáin, an damhsa, an téatar agus an sorcas. Bronntar na sparánachtaí mar aitheantas ar an ról a bhí ag ealaíontóirí in imeachtaí 1916 agus iad ceaptha chun tacú le cleachtas leanúnach ealaíontóirí comhaimseartha.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig http://www.artscouncil.ie/eire2016/an-chead-gluin-eile/


CAMCHUAIRTEANNA

The Plough and the Stars
Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí
26 – 30 Aibreán 2016

Lonnaithe i lár an Éirí Amach, scéal is ea The Plough and the Stars faoi shaol gnáthdhaoine a scriosadh i rith tréimhse idéalachais. Tabharfaidh an stiúrthóir Seán Holmes, a bhfuil gradam Olivier buaite aige, dearcadh nua do dhráma an-spéisiúil Sean O’Casey.

Cuireann Amharclann na Mainistreach The Plough and the Stars i láthair agus tacaíocht aige ó Chultúr Éireann mar chuid de Chlár Comórtha Éire 2016.

Téigh chuig www.abbeytheatre.ie le tuilleadh faisnéise a fháil


Remembering in 2016
Á chur i láthair ag Cór Aireagail Éireann
Faoi stiúir Paul Hillier

Ionad Comhdhála agus Cóisire an Iúir, an tIúr
27 Aibreán 2016


Ard-Eaglais Fhionnbharra, Corcaigh
29 Aibreán 2016


Déanfaidh Cór Aireagail Éireann comóradh ar imeachtaí suntasacha in 2016, ní hamháin Éirí Amach 1916 ach freisin cothrom 400 bliain ó fuair William Shakespeare bás. Beidh dhá shaothar atá coimisiúnaithe as an nua mar chuid den chlár ina ndéantar comóradh ar chothrom 100 bliain an Éirí Amach – ceann le Stephen McNeff arb as Béal Feirste ó dhúchas dó ina a mbeidh téacs coimisiúnaithe as an nua leis an bhfile Éireannach, Aoife Mannix agus an dara ceann ag an gcumadóir Éireannach, Gráinne Mulvey. Chomh maith le téamaí Shakespeare ó gach cearn den domhan, beidh meascán sa chlár de roinnt den cheol córúil is fearr in Éirinn le 100 bliain anuas.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.chamberchoirireland.com

Email Software by Newsweaver