Nuachtlitir - Nuachtlitir an Chomhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 12 Márta 2020 08:29:24 GMT 12 Márta 2020 08:29:24 GMT http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/uaatxxbwdz7?rss=true Is cúis áthais dom a insint daoibh gur foilsíodh ár mbeartas um luach saothair chothrom d’ealaíontóirí, Luach Saothair don Ealaíontóir, agus go bhfuil ár bhfeachtas chun an tsaincheist a choinneáil i mbéal an phobail faoi lán seoil anois. Tá an tsaincheist seo an-tábhachtach, agus tá sé práinneach freisin. Tá an cultúr a bhaineann le gan dóthain a íoc le healaíontóirí nó gan iad a íoc as a gcuid oibre ar chor ar bith, nó an nós a bhaineann le hiarraidh ar chleachtóirí oibriú ‘ar son na poiblíochta’ amháin fós ann sa bhliain 2020. Níl aon dabht go bhfuil sé seo éagórach ar ealaíontóirí agus tromchúiseach do na healaíona, ach déanfar dochar fadtéarmach dár sochaí dá bharr freisin. Nuair atá ealaíontóirí rathúla, fiú amháin, ag maireachtáil lena leithéid d’éiginnteacht airgeadais ní féidir leo pleanáil le haghaidh gnáthshaol a bheith acu in Éirinn, beidh ar líon suntasach díobh éirí as an gcleachtas agus slí bheatha a aimsiú i réimse eile, agus ní bheimis ná na glúnta amach anseo in ann taitneamh a bhaint as na saothair a chruthaigh siad. Mar sin, ná bí cúthaileach – bí bródúil – agus glac páirt inár bhfeachtas ar na meáin shóisialta agus i ngach áit eile, agus #PayTheArtist. Tá meabhrúchán i nuachtlitir na míosa seo chomh maith go bhfuil an spriocdháta dár gclár iontach ‘Scoileanna Ildánacha’ ag druidim linn agus nach nglacfar le hiarratais i ndiaidh an 19 Márta. Ciallaíonn sé seo gur cheart do thuismitheoirí nó múinteoirí dul chuig ár suíomh gréasáin láithreach bonn, clárú agus iarratas a dhéanamh in am más maith leo go mbeadh a scoil ar cheann den 150 scoil a roghnófar chun tosú ar an gclár i Meán Fómhair! Tá Scoileanna Ildánacha á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá ag éirí go hiontach leis. Tá sé mar aidhm aige na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga, agus molaim go hard na spéire é. Le gach dea-ghuí, Martin O’Sullivan Stiúrthóir Gníomhach 11 Márta 2020 12:00:00 GMT 5fd6e1060b6a8e3b07d89a2ccef35b88 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is cúis áthais dom a insint daoibh gur foilsíodh ár mbeartas um luach saothair chothrom d’ealaíontóirí, Luach Saothair don Ealaíontóir, agus go bhfuil ár bhfeachtas chun an tsaincheist a choinneáil i mbéal an phobail faoi lán seoil anois.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an tsaincheist seo an-tábhachtach, agus tá sé práinneach freisin. Tá an cultúr a bhaineann le gan dóthain a íoc le healaíontóirí nó gan iad a íoc as a gcuid oibre ar chor ar bith, nó an nós a bhaineann le hiarraidh ar chleachtóirí oibriú ‘ar son na poiblíochta’ amháin fós ann sa bhliain 2020. Níl aon dabht go bhfuil sé seo éagórach ar ealaíontóirí agus tromchúiseach do na healaíona, ach déanfar dochar fadtéarmach dár sochaí dá bharr freisin. Nuair atá ealaíontóirí rathúla, fiú amháin, ag maireachtáil lena leithéid d’éiginnteacht airgeadais ní féidir leo pleanáil le haghaidh gnáthshaol a bheith acu in Éirinn, beidh ar líon suntasach díobh éirí as an gcleachtas agus slí bheatha a aimsiú i réimse eile, agus ní bheimis ná na glúnta amach anseo in ann taitneamh a bhaint as na saothair a chruthaigh siad.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mar sin, ná bí cúthaileach – bí bródúil – agus glac páirt inár bhfeachtas ar na meáin shóisialta agus i ngach áit eile, agus #PayTheArtist.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá meabhrúchán i nuachtlitir na míosa seo chomh maith go bhfuil an spriocdháta dár gclár iontach ‘Scoileanna Ildánacha’ ag druidim linn agus nach nglacfar le hiarratais i ndiaidh an 19 Márta. Ciallaíonn sé seo gur cheart do thuismitheoirí nó múinteoirí dul chuig ár suíomh gréasáin láithreach bonn, clárú agus iarratas a dhéanamh in am más maith leo go mbeadh a scoil ar cheann den 150 scoil a roghnófar chun tosú ar an gclár i Meán Fómhair!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scoileanna Ildánacha á reáchtáil ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá ag éirí go hiontach leis. Tá sé mar aidhm aige na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga, agus molaim go hard na spéire é.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le gach dea-ghuí,</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/files/1/3441/5161/6309485/d8a89eb67d0e0cca76a7c422/martin%20sig.jpg" width="174" height="72" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Martin O’Sullivan</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Stiúrthóir Gníomhach</span></p> Luach Saothair don Ealaíontóir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1wkf63rnxk5?rss=true Seolann an Chomhairle Ealaíon a beartas nua maidir le luach saothair agus conraitheoireacht chóir chothrom ealaíontóirí. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 9c4fcc7f51340239b99117510c4ec9c0 Nuacht na míosa seo <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Seolann an Chomhairle Ealaíon a beartas nua maidir le luach saothair agus conraitheoireacht chóir chothrom ealaíontóirí.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Trína straitéis, <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh</em>, tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do dhálaí maireachtála agus oibre ealaíontóirí a fheabhsú.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tríd an mbeartas — <em>Luach Saothair don Ealaíontóir</em> — a fhoilsiú tógaimid ar an tiomantas sin trí fhís agus plean a leagan amach chun athrú dearfach a chruthú sa tréimhse 2020–2022.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déanaimid iarracht timpeallacht a chruthú inar féidir le healaíontóirí saothar barr feabhais a dhéanamh ina léirítear uaillmhian agus ina bhfaighidh siad luach saothair cuí.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirtear in iúl sa bheartas seo ár dtiomantas agus ár seasamh i dtéarmaí croíluachanna. Cuirtear sraith prionsabal don chleachtas is fearr ar fáil ann agus ba cheart dóibh siúd ar fad a oibríonn sna healaíona a bheith ag dréim leo siúd. Maítear ann ár n-ionchais dóibh siúd a mhaoinímid, a n-oibrímid leo agus maidir linn féin. Pléitear a ndéanaimid trí shraith gníomhartha a leagan amach a dtabharfaimid fúthu i réimsí an taighde, na ngníomhaíochtaí forbartha, riachtanais a bhaineann le maoiniú agus abhcóideacht.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an beartas ar fáil ar ár <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17x3uu16yi3/external"><span style="color: windowtext;">suíomh gréasáin anseo.</span></a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Nó lean #paytheartist</span></p> Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fd0vsavq81b?rss=true Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 40ccd46f0f35d110baebd9b8f889ecce Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Is é an spriocdháta don Scéim Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh Déardaoin, 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 10 Márta 2020 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon, <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh</em>, agus tar éis próiseas comhairliúcháin, t<span class="MsoPageNumber"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">á lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tuigimid gur iomaí agus gur éagsúil na scileanna a theastaíonn chun amharclannaíocht den chéad scoth a chruthú, agus cé go mbíonn an fhís chruthaitheach á treorú, bíonn tacaíocht bhuan chomhoibríoch de dhíth chun an tsármhaitheas a bhaint amach. Tá cur chuige úr fuinniúil á lorg leis an tionscadal píolótach seo chun an comhthéacs a fhorbairt agus a chruthú ina dtiocfadh sárshaothar ábhartha faoi bhláth. Mar thionscadal píolótach, iarrfar ar an iarratasóir/na hiarratasóirí a n-éireoidh leis/leo obair i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon chun bonneagar comhoibríoch a chruthú agus a mheas, bonneagar a chuireann barr feabhais ar na hacmhainní atá ann agus a chuireann an dea-chleachtas chun cinn i bhforbairt, i léiriú agus i scaipeadh na hearnála amharclannaíochta neamhspleáiche ar fud na hÉireann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déanfar iarratais a mheas ó ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta* agus/nó ó aonáin chomhoibríocha atá in ann dea-theist sa léiriú amharclannaíochta a thaispeáint agus comhpháirtíochtaí saineolais le heagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochtaí nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon ag a bhfuil dea-theist shuntasach acu i léiriú agus i dtaibhiú amharclannaíochta do lucht féachana e.g. cuideachtaí léiriúcháin, féilte, Ionaid Ealaíon.<strong>  </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tabhair faoi deara: </strong>D’fhéadfaí nach iad na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na príomh-iarratasóirí. Mar sin féin, <strong>ní mór</strong> go mbeadh tacaíocht ag iarratais faoin gclár seo ó eagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 90.45pt; border-top: solid #999999 2.25pt; border-left: none; border-bottom: solid #999999 2.25pt; border-right: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="121"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>*Sainmhínithe chun críche na scéime seo</strong></span></p> </td> <td style="width: 373.85pt; border-top: solid #999999 2.25pt; border-left: none; border-bottom: solid #999999 2.25pt; border-right: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="498"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta: aon duine aonair atá ag saothrú mar ealaíontóir gairmiúil i gcáil chruthaitheach i gcomhthéacs na hamharclannaíochta, agus atá aitheanta sa cháil sin ag a p(h)iaraí. D’fhéadfadh stiúrthóir, déantóir amharclannaíochta, aisteoir, drámadóir, dearthóir, léiritheoir cruthaitheach nó aonán léiriúcháin nach bhfaigheann Maoiniú Straitéiseach a bheith i gceist anseo.</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déanfar cinntí in dhá chéim. Déanfar iarratais a mheas agus a luacháil le linn chéim 1. Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí ar an ngearrliosta mar thoradh ar an gcéim seo a dtogra a chur i láthair. Táimid ag súil go dtarlóidh an dara céim seo i mí Iúil 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span class="MsoPageNumber" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="MsoPageNumber"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Féadfar cur isteach ar mhaoiniú go huasmhéid <strong>€250,000</strong> in aghaidh na bliana thar imeacht dhá bhliain.  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin ó d</span></span>haoine aonair nó ó aonáin nó eagraíochtaí comhoibríocha <strong><u>nach</u></strong> bhfaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon.  Beidh treoirlínte ar fáil ar an leathanach Maoiniú ar Fáil ar ár suíomh gréasáin go luath i mí an Mhárta 2020 <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/10t9w7to3tf/external"><span style="color: windowtext;">http://www.artscouncil.ie/ga/Maoiniu/Maoiniu-ar-fail/</span></a><span style="color: blue; text-decoration: underline;"><span style="color: windowtext;">.  </span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: blue; text-decoration: underline; font-size: 12px;"><span style="color: windowtext;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: blue; text-decoration: underline; font-size: 12px;"><span style="color: windowtext;">Reáchtálfar clinic faisnéise sa Chomhairle Ealaíon ar an <strong>4 Márta 2020 ag 11.00 am</strong>. Léirigh do spéis le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig <strong>Elaine.Connolly@artscouncil.ie</strong></span></span></p> Clár RAISE - FORBAIRT ACMHAINNE INFHEISTÍOCHTA PRÍOBHÁIDÍ - Fógraítear Céim 2. http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1c4p1ifsnof?rss=true Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT fc0b5f34b1740a2a333f2c2153112b5b Nuacht na míosa seo <h3 style="margin: 22.5pt 0cm 12pt; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; font-weight: normal;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis.</span></h3> <h3 style="margin: 22.5pt 0cm 12pt; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: bold;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; font-weight: normal;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon roghnú na gcúig eagraíocht ar Leibhéal 1 agus na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 a dheimhniú atá chun páirt a ghlacadh i gCéim 2 den chlár RAISE a bhfuil an-rath ag baint leis.</span></h3> <h3 style="margin: 22.5pt 0cm 12pt; font-size: 13.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: bold;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; font-weight: normal;">Tá clár RAISE na Comhairle Ealaíon dírithe ar bhorradh a chur faoin infheistíocht phríobháideach sna healaíona in Éirinn trí chultúr daonchairdis inmharthana agus infheistíochta príobháidí a leabú i measc eagraíochtaí rannpháirteacha. Seoladh an clár seo chun acmhainn tiomsaithe airgid na n-eagraíochtaí ealaíon a fhorbairt, trí bhíthin scileanna agus acmhainní a sholáthar chun eagraíochtaí láidre agus inbhuanaithe a chothú.</span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333;">Léirigh na cúig eagraíocht a roghnaíodh ar Leibhéal 1 (<strong>Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann, Amharclann an Druid, Leabhair Pháistí Éireann, Institiúid Scannán na hÉireann agus Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath</strong>) go bhfuil struchtúir eagrúcháin láidre acu, chomh maith le tograí tiomsaithe airgid láidre, pleananna margaíochta soiléire agus an acmhainn inmheánach, an cheannaireacht agus comhaontú ón mbord lena chinntiú go bhforbrófar straitéisí infheistíochta príobháidí/daonchairdis éifeachtacha. Glacfaidh siad páirt anois i <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">gcúig cheardlann grúpa</span></strong> agus tabharfar <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">80 uair an chloig </span></strong>de thacaíocht shaincheaptha eagraíochtúil do gach eagraíocht roghnaithe. Cuirfear tacaíocht airgeadais ar fáil freisin chun íoc i dtreo tuarastail d’acmhainn oiriúnach tiomsaithe airgid. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333;">Léirigh na 15 eagraíocht ar Leibhéal 2 <strong>(Fishamble: The New Play Company, Féile Scannán Idirnáisiúnta Chorcaí, The Ark, Taisce Cheol Dúchais Éireann, Graphic Studio Baile Átha Cliath, Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí, Compántas Amharclannaíochta Graffiti, Cumann Ceolfhoirne na nÓg in Éirinn, Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann, Access Cinema, Ionad Ealaíon Loch Garman, Ionad Ealaíon Chill Chainnigh, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Corcadorca Theatre Company, Féile Ealaíon Junction Chluain Meala)</strong> tiomantas do chláir tiomsaithe airgid infheistíochta a fhorbairt sa mheántéarma go fadtéarma, léirigh siad leibhéal áirithe iarrachta i leith ioncam deontóra a fháil agus tá struchtúr agus straitéis shoiléir láidir eagraíochtúil acu. Gheobhaidh na heagraíochtaí ar Leibhéal 2 <strong>ceardlanna</strong> <strong>oiliúna ráithiúla i ngrúpaí, 15 uair an chloig de mheantóireacht agus tacaíocht aonair</strong> mar aon le fáil iomlán ar uirlisí tacaíochta ar líne don tiomsú airgid.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #222222; font-size: 12px;">Oibreoidh ár gcomhpháirtí soláthair, O’Kennedy Consulting, le gach eagraíocht ar Leibhéal 1 chun pleananna saincheaptha tiomsaithe airgid a fhorbairt a oireann do riachtanais shonracha uathúla na heagraíochta agus soláthróidh siad ceardlanna cuimsitheacha agus meantóireacht ghaolmhar do na heagraíochtaí ar Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 araon.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #222222; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #222222; font-size: 12px;">Martin O’Sullivan, Leas-Stiúrthóir agus Stiúrthóir Cuideachta</span></p> Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1s6b1489q2f?rss=true Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán. 11 Márta 2020 12:00:00 GMT a618f65687408b619db9cf973859f692 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/z3hfroe1k4r/external">AEMI</a>, <strong>clinicí faisnéise</strong> i g<strong>Corcaigh</strong> agus i m<strong>Baile Átha Cliath</strong> ag deireadh mhí an Mhárta roimh na spriocdhátaí atá ag teacht aníos do Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar na dámhachtainí seo freastal ar cheann amháin de na clinicí seo mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar na dámhachtainí agus ceisteanna a fhreagairt.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Deimhneofar na dátaí, an t-am agus na hionaid tionóil go luath.  Seiceáil <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1m4n5114jnk/external">suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon</a> chun tuilleadh faisnéise a fháil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair clárú ach ríomhphost a sheoladh chuig </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:info@aemi.ie">info@aemi.ie</a><span style="color: black;">.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u><span style="color: black;">Spriocdhátaí do dhámhachtainí atá ag teacht aníos</span></u></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212121; background: white;">Reel Art</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #212121; background: white;">Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí </span>scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. <span style="color: #212121; background: white;">Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €102,500 ar fáil don bheirt iarrthóirí a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €12,500). </span>Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 14 Bealtaine 2020</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Dámhachtain do Thionscadal Scannáin</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bronntar an dámhachtain tionscadail ar scannáin d’ardchaighdeáin atá uaillmhianach i mbealach cruthaitheach agus turgnamhach. Ba cheart an obair a dhéanamh i bhfoirm scannáin agus é d’aidhm aige dul i ngleic le lucht féachana agus dúshlán a thabhairt dóibh agus ba cheart é a dhéanamh le taispeáint go poiblí i bpictiúrlanna ar an gcéad dul síos.  Ar na tograí féideartha tá cinn: atá turgnamhach ó thaobh foirme nó ábhair de; nach bhfuil struchtúr an scéil leo; a bhaineann úsáid chruthaitheach as an teicneolaíocht.  D’fhéadfadh iarratasóirí rathúla cur isteach ar thacaíocht taispeántais bhreise.  An tUasbhuiséad Léiriúcháin: suas le €70,000.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 13 Lúnasa 2020</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212121; background: white;">Authored Works</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é cuspóir Authored Works saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Tacófar le scannán amháin in 2020. Cuirfear ciste iomlán suas le €200,000 ar fáil don iarrthóir a n-éiríonn leis/léi (ar a n-áireofar buiséad léirithe suas le €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise suas le €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 20 Lúnasa 2020</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Tuilleadh eolais: Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le Dámhachtainí Scannáin na Comhairle Ealaíon agus chun treoirlínte na dámhachtana a fháil, féach ar an rannán maidir leis </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/b2r144o40on/external">an maoiniú atá ar fáil</a><span style="color: black;"> ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ar 01 618 0200 nó ag an seoladh ríomhphoist awards@artscouncil.ie</span></span></p> An Dámhachtain Coimisiún, an chéad spriocdháta eile – 5:30 p.m, Déardaoin, 30 Aibreán 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/dssbegvez25?rss=true Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 30 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 31 Márta 2020 ar aghaidh. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT d836354cf0edab2d61fb46645456a5ed Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon <strong>Déardaoin, 30 Aibreán 2020 ag 5.30 pm</strong>. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 31 Márta 2020 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon <strong>Déardaoin, 30 Aibreán 2020 ag 5.30 pm</strong>. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 31 Márta 2020 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá na dámhachtainí seo a leanas le fáil: </span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">An Dámhachtain Coimisiún sa Cheol</span></strong></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta</span></strong></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Dámhachtain Coimisiún sa Cheoldrámaíocht</span></strong></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná comhpháirtíochtaí cruthaitheacha a éascú idir réimse daoine nó eagraíochtaí ar mian leo saothair a choimisiúnú agus na healaíontóirí féin. Tacaíonn an Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta le táillí a íoctar le healaíontóirí. Is é an toradh a chaithfidh a bheith ar an bpróiseas seo ná go scaipfear an saothar a coimisiúnófar nó go gcuirfear i láthair é in Éirinn nó thar lear.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí lena n‑áirítear ealaíontóirí, gairmithe ealaíon, ensemble, údaráis áitiúla, compántais léiriúcháin agus gníomhaireachtaí eile. Ní féidir leis an ealaíontóir atá le coimisiúnú iarratais a dhéanamh. Is é an coimisinéir amháin a dhéanann é sin. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Foilseofar Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh na ndámhachtainí seo sa chuid maidir le </span><a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/iv5ydwse2qy/external"><span style="color: blue;">maoiniú atá ar fáil</span></a> <span style="color: black;">ar ár suíomh gréasáin. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em><span style="color: black;">Tabhair faoi deara</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na </span><a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1m84ry5udrt/external"><span style="color: blue;">seirbhísí ar líne</span></a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. <strong>Ní mór don té atá ag coimisiúnú an tsaothair agus don ealaíontóir (nó do na healaíontóirí) a bheith cláraithe </strong>le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh. </span></span></p> Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/mw0j6z9seca?rss=true Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa an 10 Márta. Is é spriocdháta na scéime 5.30 pm Déardaoin, 9 Aibreán 2020. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 2e7ccdc801c5bc63bec6b32ff0dc293b Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa an <strong>10 Márta</strong>. Is é spriocdháta na scéime <strong>5.30 pm Déardaoin, 9 Aibreán 2020.</strong> Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa an <strong>10 Márta</strong>. Is é spriocdháta na scéime <strong>5.30 pm Déardaoin, 9 Aibreán 2020.</strong> Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Is é cuspóir na Scéime Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Déanfaidh an t-ealaíontóir damhsa ábhar sonrach an chláir oibre a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Is iad seo aidhmeanna na scéime:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú in áiteanna éagsúla ar fud na réigiún;</span></li> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;</span></li> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;</span></li> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh. </span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Féadfaidh ealaíontóirí damhsa gairmiúla, ionaid tionóil nó údaráis áitiúla cur isteach ar an scéim seo. Ní mór d’iarratasóirí tacaíocht thiomanta a léiriú ó ionad tionóíl amháin agus údarás áitiúil amháin ar a laghad, nó meitheal d’ionaid tionóil agus d’údaráis áitiúla</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: 'Frutiger 45 Light';"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Foilsíodh treoirlínte na scéime sa chuid maidir le</span> <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1ovwuggv12k/external"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">maoiniúatá ar fáil</span></a><a name="_Hlt507075077"></a><a name="_Hlt507075078"></a><a name="_Hlt507075074"></a><a name="_Hlt507075075"></a><a name="_Hlt507075076"></a><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333;"> dár suíomh gréasáin.</span></span></p> An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta http://nuachtlitir.artscouncil.ie/8debntzulyj?rss=true Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 79d30bc0ae3f5bef87011b9933ed63f4 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an<strong> 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm</strong>. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, an<strong> 9 Aibreán 2020 ag 5.30 pm</strong>. Tosóidh an tréimhse ama inar féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar an 10 Márta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta deis a thabhairt d’ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ealaíon agus le húdaráis áitiúla. I ngach cás, déanfaidh an t-ealaíontóir amharclannaíochta gach a mbeidh i gceist leis an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar le hionad ealaíon agus le húdarás áitiúil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór go mbeadh tacaíocht thiomanta i scríbhinn le tograí maoinithe faoin scéim seo ó údarás áitiúil amháin agus ó ionad ealaíon amháin ar a laghad.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is éard is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 2.66667px;"> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">Deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí amharclannaíochta ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin</span></li> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">Deiseanna a chur ar fáil d’ionaid ealaíon agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas amharclannaíochta a fhorbairt ina gceantar</span></li> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">Forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha amharclannaíochta a spreagadh</span></li> </ul> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 2.66667px;"> <li style="margin: 2pt 0cm 6pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">Cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir treoirlínte na dámhachtana a fháil <span style="color: black; background: white;">sa chuid maidir le </span><a name="_Hlt531177774"></a><a name="_Hlt531177775"></a><a name="_Hlt531177761"></a><a name="_Hlt531177762"></a><a name="_Hlt531177766"></a><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/xfs51tapju7/external"><span style="background: white;">maoiniú atá ar fáil</span></a><span style="color: black; background: white;"> ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.</span></span></p> <p style="background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tabhair faoi deara</span></strong></em></span></p> <p style="background: white; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/11juy1xetsc/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">seirbhísí ar líne</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Ní mór d’iarratasóirí a bheith cláraithe</span></strong> le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.</span></span></p> Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14vpepdwea6?rss=true Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí. Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 9cfd623b065f6c3e31df4d1218605230 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é cuspóir na Dámhachtana do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta tacú le tionscnaimh cleachtóirí gairmiúla i bhforbairt agus i gcur i láthair ceoldráma ag trí chéim ar leith. Spreagfar forbairt agus/nó cur i láthair saothair ar ardchaighdeán ealaíne i roinnt céimeanna forbartha agus léirithe iomlána ceoldrámaíochta freisin a dhéanann teagmháil leis an bpobal, rud a chruthóidh deiseanna d’ealaíontóirí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">Spriocdháta: 5.30 pm, 14 Bealtaine 2020</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">I ngach ceann de thrí shraith na dámhachtana, tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Fís ealaíonta shoiléir agus fianaise go bhfuil an tionscadal a bheartaítear ar ardchaighdeán ealaíne nó gur dóigh go mbeidh sé ar ardchaighdeán ealaíne; cuirfear cuntas teiste na bpríomhealaíontóirí san áireamh</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Mórdheiseanna forbartha do chleachtóirí ceoldrámaíochta gairmiúla</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Iarratais atá ag teacht go soiléir le tosaíochtaí beartais agus straitéise na Comhairle i gcomhair na ceoldrámaíochta.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil a bhaineann leis an trí shraith den Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Sraith 1: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Forbairt: suas le €20,000 <u>ar a mhéad</u></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Sraith 2: Tionscadail Cheoldrámaíochta: Cur i Láthair Forbartha: suas le €110,000 <u>ar a mhéad</u></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Sraith 3: Léiriú na Ceoldrámaíochta: suas le €450,000 <u>ar a mhéad</u></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">An Próiseas iarratais</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333;">Is féidir na sonraí iomlána maidir le próiseas an iarratais a fháil </span><a style="color: #2599db; font-weight: normal; font-style: normal;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a8z56wq15xu/external">anseo</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">Treoirlínte</span></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 2.66667px;"> <li style="margin: 2pt 0cm 2pt 61.1337px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">A bheith ina gcónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann/a bheith lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid Phoblacht na hÉireann iad/nach bhfuil lonnaithe i bPoblacht na hÉireann. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.</span></li> </ul> <p style="text-indent: 0cm; margin: 2pt 0cm 2pt 82.85pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 2pt 0cm 6pt; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta don chothromas agus don chuimsiú agus fáiltíonn sí roimh iarratais ó dhaoine nó ó ghrúpaí ó phobail ina bhfuil cultúir éagsúla agus ó dhaoine faoi mhíchumas.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaíochta atá ag fáil Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, féadfaidh eagraíochta eile (ar nós ionaid léirithe) a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go bhfuil aon ghníomhaíocht agus aon mhaoiniú gaolmhar a thaispeántar a bheith sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuair an eagraíocht sin Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú Deontais do na hEalaíona, agus ar leithligh uathu.</span></p> <p><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Cé nach bhfuil léiritheoirí ceoldrámaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach i dteideal iarratas a dhéanamh, táthar ag súil go bhféadfadh ról a bheith acu uaireanta ag tabhairt tacaíochta nó ag déanamh páirtíochta don tsraith den dámhachtain a bhaineann le Cur i Láthair na Ceoldrámaíochta (agus d’fhéadfadh ról tacaíochta a bheith acu freisin sna sraitheanna a bhaineann le Forbairt na Ceoldrámaíochta). I gcásanna den chineál sin, ní mór don iarratasóir agus don léiritheoir tacaíochta maoinithe a dheimhniú go bhfuil an tacaíocht atá á tairiscint agus ról beartaithe na heagraíochta atá maoinithe sa bhreis ar na gníomhaíochtaí dá bhfuil Maoiniú Straitéiseach faighte ag an eagraíocht, agus deighilte uathu, agus nach gcuirfidh an léiritheoir ceoldrámaíochta maoinithe an saothar i láthair go poiblí nó ar bhealach eile mar léiriú nó comhléiriú nó mar chuid dá chlár. </span></p> Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1fgjn4gve7z?rss=true Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon. Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2021 ná Déardaoin, 30 Aibreán 2020. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT faf1a13b628160ef5048fc020cd8792f Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2021 ná<strong> Déardaoin, 30 Aibreán 2020</strong>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an aidhm atá leis an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó Eanáir go Meitheamh 2021 ná Déardaoin, 30 Aibreán 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ón 17 Márta 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an scéim seo oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir Eanáir agus Meitheamh 2020, agus atá ina gcónaí nó bunaithe i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní fhéadfaidh iarratasóirí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach/Ionaid Ealaíon/Comhpháirtíochta cur isteach ar an Scéim Camchuairte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/16yu5c0n7ez/external"><span style="color: windowtext;">leathanach Teagmhálacha</span></a> shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona, 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14o7pcvmlp8?rss=true Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm Déardaoin, 12 Márta 2020 Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT b9cfa3920a1689243a53b41a9b8a4568 Deontais agus Dámhachtainí <h2 style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: normal;">Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: </span>5.30 pm Déardaoin, 12 Márta 2020</span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; font-weight: normal;">Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020. </span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-weight: normal;">Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: </span>5.30 pm Déardaoin, 12 Márta 2020</span></h2> <h2 style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; break-after: avoid; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; font-weight: normal;">Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020. </span></h2> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an cuspóir atá le Maoiniú Deontais do na hEalaíona a chinntiú go mbeidh fairsinge gníomhaíochtaí agus clár ealaíon ar ardchaighdeán ar fáil ar fud na tíre, trí thacaíocht solúbtha a chur ar fáil ar feadh tréimhse ama seasta, agus trína dhéanamh sin, freagraíonn sé do riachtanais na ndaoine atá ag déanamh saothair, á chur i láthair agus ag tacú le cruthú saothair. </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé i gceist go ndéanfaidh an clár na nithe seo:</span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 5.0pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacaíocht a thabhairt do <strong>níos mó ná</strong> gníomhaíocht ealaíon ar leith amháin a bheidh ar siúl laistigh de thréimhse ama seasta, nó</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacaíochtaí nó saoráidí a thabhairt d'ealaíontóirí thar thréimhse ama seasta.</span></li> </ul> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé ina sprioc sa chlár, Maoiniú Deontais do na hEalaíona, freisin torthaí a bhaint amach ina bhforbraítear na healaíona:</span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 5.0pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Trí eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal mór a bheith páirteach sna healaíona, nó</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Trí sheirbhísí, acmhainní nó áiseanna den scoth a sholáthar a thacaíonn le hobair ealaíontóirí nó earnáil na n-ealaíon, agus</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 5pt 0px; line-height: normal; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An maitheas a dhéanfar d’éiceolaíocht na n-ealaíon sa réimse cleachtais lena mbaineann tú.</span></li> </ul> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Foilseofar treoirlínte ar ár suíomh gréasáin i mí Eanáir 2020 sa chuid maidir le <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/mkf1rpszmfw/external">maoiniú atá ar fáil</a></span></p> An chéad spriocdháta eile do Reel Art – 17:30 Déardaoin,14 Bealtaine 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/108dlhys3uk?rss=true Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 ag 17:30. Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 14 Aibreán 2020 ar aghaidh. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 0e92019e78a01fb6eb373a79d1f19bcc Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #0077c7; background: white;"> </span><span style="font-size: 12px; background: white;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon <strong>Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 ag 17:30.  </strong>Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 14 Aibreán 2020 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; background: white;">Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Scannáin Reel Art de chuid na Comhairle Ealaíon <strong>Déardaoin, 14 Bealtaine 2020 ag 17:30.  </strong>Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt, 14 Aibreán 2020 ar aghaidh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: 15pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2020. Cuirfear ciste iomlán €102,500 ar fáil don dá iarrthóir a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: 15pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Caithfear iarratais ar Reel Art 2020 a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 14 Bealtaine 2020. Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán faoi <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1k3wax0p2zl/external">mhaoiniú atá ar fáil</a> ar ár suíomh gréasáin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: 15pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Tabhair faoi deara:</span></strong><span style="color: black;">  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1mhjqtpxcgj/external">seirbhísí ar líne</a> de chuid na Comhairle Ealaíon.  Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.</span></span></p> Tá WESTIVAL ag lorg STIÚRTHÓIR FÉILE. Buaiteoir Dhámhachtana Féilte na hÉireann 2019 don ‘Fhéile Bheag is Fearr’. http://nuachtlitir.artscouncil.ie/kk9sbudekwe?rss=true Tá foireann ghairmiúil dhaingean tógtha ag WESTIVAL le tacaíocht ó bhord uaillmhianach agus pobal rannpháirteach. Tá an STIÚRTHÓIR FÉILE freagrach as an gclár foriomlán cruthaitheach, bainistíocht, airgeadas agus riarachán agus as sláinte oibriúcháin an cheiliúrtha bhliantúil bhunaithe seo ar na healaíona i gCathair na Mart. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 75c715cfdb583def138700e31909a06d Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá foireann ghairmiúil dhaingean tógtha ag WESTIVAL le tacaíocht ó bhord uaillmhianach agus pobal rannpháirteach. Tá an STIÚRTHÓIR FÉILE freagrach as an gclár foriomlán cruthaitheach, bainistíocht, airgeadas agus riarachán agus as sláinte oibriúcháin an cheiliúrtha bhliantúil bhunaithe seo ar na healaíona i gCathair na Mart. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tá foireann ghairmiúil dhaingean tógtha ag WESTIVAL le tacaíocht ó bhord uaillmhianach agus pobal rannpháirteach. Tá an STIÚRTHÓIR FÉILE freagrach as an gclár foriomlán cruthaitheach, bainistíocht, airgeadas agus riarachán agus as sláinte oibriúcháin an cheiliúrtha bhliantúil bhunaithe seo ar na healaíona i gCathair na Mart. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Ba chóir go mbeadh an STIÚRTHÓIR FÉILE in ann dea-theist a léiriú i gcláreagrú cleachtais na n-ealaíon ildisciplíneach, bainistíocht féilte, maoiniú, cur chun cinn agus i rannpháirtíocht an phobail. Ba chóir go mbeadh tuiscint fhairsing acu ar an saothar is fearr atá á dhéanamh i réimse de chleachta(i)s ealaíne in Éirinn agus i gcéin.  Is post buan páirtaimseartha é seo le tuarastal pro rata de réir thagarmhairc an tionscail. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Foghlaim tuilleadh fúinn ag Westival.ie. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Le haghaidh sonraíocht róil agus pacáiste iarratais seol iarratas le do thoil chuig </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:GoCreate@Westival.ie" target="_blank" rel="noopener">GoCreate@Westival.ie</a><span style="color: black;">. Is é an 27 Márta 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas.</span></span></p> PAINÉAL TEAGASCÓIRÍ CEOIL http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1akzqid0vpd?rss=true Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ar fholúntais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn in 2020 ó cheoltóirí le speisialachas i múineadh na réimsí a leanas: Teagasc grúpa bhig i nguth (cór san áireamh) nó uirlis (aon seánra ceoil). Teagasc grúpa mhóir (guth agus/nó uirlis) i réimse comhthéacsanna scoile, pobail agus óige. Ensemble (uirlis/guth), éascú buíonta ceoil, meantóireacht in aon seánra ceoil lena n-áirítear, mar is cuí, cumadh amhrán/cumadóireacht chruthaitheach/rapcheol, teicneolaíocht/taifeadadh ceoil etc. Luathbhlianta - Teagasc gutha agus/nó uirlise do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT ae0d56473af3890d6bc1d726f3cac025 Nuacht ón bPobal <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ar fholúntais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn in 2020 ó cheoltóirí le speisialachas i múineadh na réimsí a leanas:  </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Teagasc grúpa bhig i nguth (cór san áireamh) nó uirlis (<strong>aon</strong> seánra ceoil).  </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Teagasc grúpa mhóir (guth agus/nó uirlis) i réimse comhthéacsanna scoile, pobail agus óige.  </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Ensemble (uirlis/guth), éascú buíonta ceoil, meantóireacht in aon seánra ceoil lena n-áirítear, mar is cuí, cumadh amhrán/cumadóireacht chruthaitheach/rapcheol, teicneolaíocht/taifeadadh ceoil etc. </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Luathbhlianta - Teagasc gutha agus/nó uirlise do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois </span></li> </ul> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Tá iarratais á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ar fholúntais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn in 2020 ó cheoltóirí le speisialachas i múineadh na réimsí a leanas:  </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Teagasc grúpa bhig i nguth (cór san áireamh) nó uirlis (<strong>aon</strong> seánra ceoil).  </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Teagasc grúpa mhóir (guth agus/nó uirlis) i réimse comhthéacsanna scoile, pobail agus óige.  </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Ensemble (uirlis/guth), éascú buíonta ceoil, meantóireacht in aon seánra ceoil lena n-áirítear, mar is cuí, cumadh amhrán/cumadóireacht chruthaitheach/rapcheol, teicneolaíocht/taifeadadh ceoil etc. </span></li> <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Luathbhlianta - Teagasc gutha agus/nó uirlise do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois </span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ní mór go mbeadh taithí ag iarratasóirí cheana ar an gceol a theagasc do leanaí agus do dhaoine óga agus go mbeadh scileanna taibhithe cruthaithe acu.  </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Tá tuilleadh sonraí agus foirm iarratais le fáil ar </span></strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1osu64m4sy9/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">www.etbjobs.ie</span></strong></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Is é an 28 Feabhra 2020 ag 13.00 an spriocdháta le haghaidh iarratas</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></span></p> Riarthóir Music Generation http://nuachtlitir.artscouncil.ie/gbxdl42izwj?rss=true Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ag iarraidh Riarthóir (Oifigeach Cléireachais Ghrád III) a fhostú chun cabhrú leis an Oifigeach Forbartha Ceoil le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil laethúil Music Generation na Mí. Tá duine á lorg againn atá paiseanta faoin oideachas ceoil agus a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagraíochtúla den chéad scoth acu. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 38b95df86415ceaf40895a5e0b814613 Nuacht ón bPobal <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ag iarraidh Riarthóir (Oifigeach Cléireachais Ghrád III) a fhostú chun cabhrú leis an Oifigeach Forbartha Ceoil le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil laethúil Music Generation na Mí.  Tá duine á lorg againn atá paiseanta faoin oideachas ceoil agus a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagraíochtúla den chéad scoth acu.  </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, ar son Music Generation na Mí, ag iarraidh Riarthóir (Oifigeach Cléireachais Ghrád III) a fhostú chun cabhrú leis an Oifigeach Forbartha Ceoil le heagrú, cur chun cinn agus reáchtáil laethúil Music Generation na Mí.  Tá duine á lorg againn atá paiseanta faoin oideachas ceoil agus a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagraíochtúla den chéad scoth acu.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 14.25pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Conradh cúig bliana ar théarma seasta</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 14.25pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">37 uair in aghaidh na seachtaine</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: 14.25pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ní thugtar pinsean leis an bpost seo.</span></strong></span></p> <p style="line-height: 14.25pt; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: 14.25pt; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar etbjobs.ie</span></p> <p style="line-height: 14.25pt; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1kdea3g5bu9/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">http://www.etbjobs.ie/index.cfm/section/job_results/vec_key/1/page/3/</span></a></span></p> Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1smd8xtztre?rss=true Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh le spriocdháta de 17:00, Déardaoin, 12 Márta 2020. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT a1378066a17e8ab2fc8325e192bcf2ae Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh <span style="color: #333333; background: white;">le spriocdháta de 17:00, <strong>Déardaoin, 12 Márta 2020</strong></span>. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh <span style="color: #333333; background: white;">le spriocdháta de 17:00, <strong>Déardaoin, 12 Márta 2020</strong></span>. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 115%;">Tá an Fógra Conartha, foirmeacha iarratais 2020 agus na cáipéisí ábhartha ar fad ar fáil le híoslódáil ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1d1kyoiz6ir/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="line-height: 115%; color: windowtext;">http://www.etenders.gov.ie/</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Leabhráin Faisnéise agus Ceisteanna Coitianta ar fáil anois ar <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/qhypve6ndre/external">shuíomh gréasáin</a>Scoileanna Ildánacha</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 115%;">Tá eolas faoin gclár agus faoi obair na gComhlach Chruthaitheach ar fáil ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1t3ziaak3yw/external"><span style="line-height: 115%;">http://www.artscouncil.ie/ga/scoileanna-ildánacha/</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is deis iontach é seo le haghaidh ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus daoine aonair atá ag obair in eagraíochtaí in earnáil na n-ealaíon agus san earnáil chultúrtha. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; background: white;">Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.</span></p> Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1d60gefxj5j?rss=true Tá scoileanna in anniarratais a dhéanamh anois go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020. Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil anseo [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gpvde38q5m/external ]. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta. 28 Feabh 2020 12:00:00 GMT 3926c66a61952aa81d00cfdd4dd10f08 Scoileanna Ildánacha <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá scoileanna in ann<span style="color: #333333;">iarratais</span><span style="color: #333333; background: white;"> a dhéanamh anois go dtí 17:30, <strong>Déardaoin, 19 Márta 2020</strong>.  </span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gpvde38q5m/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="color: #333333; background: white;">. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.</span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá scoileanna in ann<span style="color: #333333;">iarratais</span><span style="color: #333333; background: white;"> a dhéanamh anois go dtí 17:30, <strong>Déardaoin, 19 Márta 2020</strong>.  </span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gpvde38q5m/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="color: #333333; background: white;">. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.</span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; background: white;">Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tacaíonn sé le scoileanna a bPlean Scoile Ildánaí féin a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Oibríonn scoileanna a ghlacann páirt le Comhlach Cruthaitheach chun Plean a chruthú, baineann siad leas as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne, agus forbraíonn siad bealaí nua oibre a neartaíonn an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar fholláine na scoláirí. Bíonn ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; background: white;">Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Beidh <strong>150 scoil nua</strong> as gach cearn den tír rannpháirteach sa tionscnamh i mbliana.  Gheobhaidh na scoileanna rannpháirteacha pacáiste tacaíochta <em>gach </em>bliain lena n-áirítear oiliúint, suas le naoi lá tacaíochta ó Chomhlach Cruthaitheach agus</span> deontas aon uaire €4,000 (<strong>san iomlán</strong>) chun a gcuid pleananna a chur i bhfeidhm in 2020–21 agus 2021–22.</span></p>