San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Scéim Ensembles na nÓg 2016

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015 Déardaoin, an 4 Feabhra 2016 ar 5:30p.m. Glacfar le hiarratais ar líne ón Déardaoin, an 5 Eanáir 2016.


Is é príomhchuspóir na dámhachtana sin ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí nó in ensembles.

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

Gach bliain, tugtar cuireadh do ghrúpaí a fhaigheann maoiniú trí Scéim Ensembles na nÓg chuig imeacht líonraithe chun smaointe agus taithí a roinnt. Ag an imeacht líonraithe in 2015, roinn rannpháirtithe aiseolas ar a dtaithí phearsanta féin ar na healaíona. Tugtar cuireadh duit breathnú ar an bhfíseán anseo. Féadfaidh tú féachaint ar fhíseán ina roinneann rannpháirtithe leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh ar an scéim.

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis nua na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh.

Feic http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Sceim-Ensembles-na-n-Og/ chun tuilleadh eolais a fháil.

Email Newsletter Software by Newsweaver