San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn

D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon an Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn le Toner Quinn. Sa mhórphíosa taighde seo ar an gcruit agus ar an gcruitireacht in Éirinn tá pictiúr luachmhar den chleachtas cruitireachta comhaimseartha lena n-áirítear faisnéis maidir le repertoire, taibhiú agus léiriú, cumadh, teagasc agus déanamh na cruite.

 

Déanann an pobal cruitireachta in Éirinn tagairt don uirlis i ngach ceann dá cuid foirmeacha – an tseanchláirseach, an chláirseach snáithe caoláin agus an chruit cheolchoirme. Aithníonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil tábhacht ar leith leis an gcruit in Éirinn agus go mbaineann stair shaibhir neamhghnách léi ar an oileán seo le suas is anuas le míle bliain nó mar sin. Tá stádas tábhachtach ag an gcruit sna healaíona traidisiúnta in Éirinn agus, ag an am céanna, léiríonn sí cleachtas ilsraitheach lena mbaineann éagsúlacht mhór.

 

Tá taighde Quinn bunaithe ar shuirbhé forleathan agus ar agallaimh a rinneadh le cruitirí ar fud na hÉireann. Déantar mapáil ann ar chleachtas na cruite agus ar acmhainní agus tugtar léirmheas ar infheistíocht na Comhairle Ealaíon atá ábhartha don chruit. Is doiciméad tábhachtach é a threoróidh beartas na Comhairle agus é ag forbairt sa todhchaí.

 

Email Software by Newsweaver