San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas

Reáchtálfar comhdháil na Nasc Cruthaitheach Dé Céadaoin agus Déardaoin, an 27 agus an 28 Eanáir 2016 i nGaillimh agus tabharfaidh sé deis gan fasach chun saincheisteanna a fhiosrú agus smaointe maidir leis na healaíona agus míchumas a chomhroinnt. 

Fiosróidh smaointeoirí ceannródaíocha in earnáil na n-ealaíon ó gach cearn d’Éirinn agus den domhan ábhair lena n-áirítear cleachtas ealaíon, forbairt ghairmiúil, tacaíocht, cláir a leagan amach, rochtain ar na healaíona, ceannaireacht, tacaíocht agus beartas.
Reáchtálfar an chomhdháil in Amharclann na Cathrach agus sa Dubhlann, Gaillimh. Tá sí á cur i láthair ag Arts & Disability Ireland agus á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon.


Áirítear leis na hEalaíontóirí agus Cainteoirí Idirnáisiúnta a fhreastalóidh ar Naisc Chruthaitheacha:

• Jess Thom – Scríbhneoir, ealaíontóir, sárlaoch páirtaimseartha agus comhbhunaitheoir Touretteshero

• Betty Siegel – Stiúrthóir VSA agus Inrochtaineachta san John F Kennedy Center for Performing Arts, Washington D.C.

• Emma Bennison – Príomhfheidhmeannach Arts Access Australia, ceoltóir agus tacadóir do chearta daoine faoi mhíchumas

• Josette Bushell Mingo – Stiúrthóir Ealaíne ar Tyst Teater (Téatar Náisiúnta na Sualainne do Dhaoine Bodhra) le Téatar Náisiúnta Camchuairte na Sualainne


Áireofar sa chomhdháil chomh maith:
Aideen Barry (Ignite Mayo), Ana Rita Barata (Vo’Arte), Jez Colborne (Ignite Galway), Hannah Goodwin (Museum of Fine Arts, Bostún), Bairbre-Ann Harkin (Butler Gallery), Heather Maitland (Arts Marketing), Emily Mark-FitzGerald (UCD), Simon McKeown (Ignite Cork), Jonathan Meth (Crossing the Line), Kris Nelson (Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath), Mary Nugent (Croí Glan), Jo Verrent (Unlimited), Willie White (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath) agus go leor eile.
Beidh taispeántas agus cóisir iarshiamsa chomh maith ag Naisc Chruthaitheacha, le taibhithe ó ealaíontóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta a bhfuil moladh faighte acu ó na léirmheastóirí. Ar deireadh beidh Club Tropicana, arna léiriú ag That’s Life as Gaillimh, ar siúl.


Tá €40 ar na ticéid (comhdháil, lón, taispeántas agus cóisir iarshiamsa le dinnéar san áireamh). Beidh roinnt ticéad sparánachta ar fáil chomh maith.
I gcomhair tuilleadh faisnéise déan teagmháil le info@adiarts.ie nó tabhair cuairt ar www.adiarts.ie

Email Newsletter Software by Newsweaver