San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.

Tá sé mar aidhm ag Dámhachtain Sparánachta Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2015 tacú le hailtirí/healaíontóirí gairmiúla aonair atá ag obair i réimse na hailtireachta rannpháirtí agus/nó comhoibríche. Féadtar cur isteach ar an dámhachtain go dtí Dé Luain, an 16 Samhain ar 5pm.

Is é aidhm na Dámhachtana Sparánachta tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil agus é a chothú agus tá sí dírithe go sonrach ar ailtire/chleachtóir ealaíon ag a bhfuil cuntas teiste de bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch. Tabharfaidh an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ailtire/ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Ar bhonn níos praiticiúla fós, tabharfaidh an Sparánacht deis don ailtire/ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar na príomhcheisteanna a bhaineann le hailtireacht a chruthú ag úsáid modhanna comhoibríocha.

Comhroinnfidh an t-iarratasóir rathúil an fhoghlaim a tharlóidh de bharr na Sparánachta leis an bpobal ailtireachta agus leis an earnáil ealaíon comhoibríoch níos leithne. Oibreoidh Create i gcomhpháirtíocht le Foras Ailtireachta na hÉireann chun seisiúin eolais a thabhairt agus ar an bpróiseas roghnúcháin. Beidh tuilleadh sonraí maidir leis na seisiúin ar fáil ar www.create-ireland.ie

Maoiníonn an Chomhairle Ealaíon an Dámhachtain Sparánachta mar chuid de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, atá á bainistiú ag Create.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Katherine Atkinson, Tacaíocht Tionscadail, Forbairt Ghairmiúil, support@create-ireland.ie

Email Newsletter Software by Newsweaver