San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Is é an 15 Nollaig an spriocdháta don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna ó Iúil go Nollaig 2017. Tá an spriocdháta don snáithe Réamhphleanála don scéim seo mar a chéile leis an spriocdháta le haghaidh turas ó Eanáir go Nollaig 2018. Is oth linn go bhfuil dáta an iarratais níos déanaí ná mar is gnách ar chúiseanna éagsúla agus gabhaimid ár leithscéal as deacrachtaí ar bith a thiocfaidh chun cinn mar thoradh air sin.

 

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne ón 15 Samhain 2016.

 

Bhí ceardlann réamhiarratais le bheith ar siúl i lár mhí Dheireadh Fómhair d’iarratasóirí ionchasacha: ní bheidh sé sin ar siúl anois. Ina áit sin, is féidir teagmháil a dhéanamh le Val Ballance le ríomhphost agus tabharfaidh sé freagra ar cheisteanna ar bith a d’fhéadfadh bheith agat trí chruinniú a eagrú nó ar an nguthán (val.ballance@artscouncil.ie) Moltar duit é sin a dhéanamh tamall maith roimh an spriocdháta.

 

Mar a tharla le babhtaí roimhe seo den scéim, chomhaontaíomar lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann tacaíocht chomhpháirteach a thabhairt do chamchuairteanna thuaidh-theas. Ciallaíonn sé sin gur féidir le hiarratais ó Thuaisceart Éireann agus ó Phoblacht na hÉireann dátaí ón dá dhlínse a chur san áireamh.

 

Spreagadh é sin do chompántais agus d’ionaid oibriú lena chéile sa dá dhlínse ionas go bhfeicfear saothar den scoth ar fud an oileáin. Ó tugadh isteach iad sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair lucht féachana/éisteachta. (Cé go bhfuil an-fháilte roimh chamchuairteanna thuaidh / theas, tabhair faoi deara nach dtugtar tús áite dóibh sna treoirlínte)

 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver