San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe
Gairm Oscailte Expo 2020
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 16 Eanáir 2020
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais
Tá Little Island Books ag earcú!
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin 12 Márta 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Eanáir 2020.

Is é an cuspóir atá le Maoiniú Deontais do na hEalaíona a chinntiú go mbeidh fairsinge gníomhaíochtaí agus clár ealaíon ar ardchaighdeán ar fáil ar fud na tíre, trí thacaíocht solúbtha a chur ar fáil ar feadh tréimhse ama seasta, agus trína dhéanamh sin, freagraíonn sé do riachtanais na ndaoine atá ag déanamh saothair, á chur i láthair agus ag tacú le cruthú saothair.

Tá sé i gceist go ndéanfaidh an clár na nithe seo:

  • Tacaíocht a thabhairt do níos mó ná gníomhaíocht ealaíon ar leith amháin a bheidh ar siúl laistigh de thréimhse ama seasta, nó
  • Tacaíochtaí nó saoráidí a thabhairt d'ealaíontóirí thar thréimhse ama seasta.

Tá sé ina sprioc sa chlár, Maoiniú Deontais do na hEalaíona, freisin torthaí a bhaint amach ina bhforbraítear na healaíona:

  • Trí eispéiris ealaíon ar ardchaighdeán a chur ar fáil don phobal mór a bheith páirteach sna healaíona, nó
  • Trí sheirbhísí, acmhainní nó áiseanna den scoth a sholáthar a thacaíonn le hobair ealaíontóirí nó earnáil na n-ealaíon, agus
  • An maitheas a dhéanfar d’éiceolaíocht na n-ealaíon sa réimse cleachtais lena mbaineann tú.

 

Foilseofar treoirlínte ar ár suíomh gréasáin i mí Eanáir 2020 sa rannán maoiniú atá ar fáil