San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, i gcomhpháirtíocht le Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta (UCC), agus le Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne (UCC), ceapachán Danny O’Mahony, taibheoir agus múinteoir a bhfuil cáil mhór air, mar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 2019-20. Cuirfidh O’Mahony sraith ceolchoirmeacha, ceardlann agus ranganna i láthair i rith a chónaitheachta bliana, ag tosú i mí Mheán Fómhair.

Seinneann Danny Ó Mahony, as an mBaile Dubh i dTuaisceart Chiarraí, an bosca ceoil traidisiúnta. D'fhás sé aníos sáite i stíl shaibhir cheoil an réigiúin, ag casadh le glúin ceoltóirí níos sine ina cheantar. Ba cheoltóir é a athair Mick, nach maireann, chomh maith agus chothaigh sé cluas ghéar agus suim i gceol traidisiúnta na hÉireann. Agus é cruthaitheach agus gan eagla ina léirmhíniú, tá stíl Danny léiritheach agus thar a bheith pearsanta. Tá a rannpháirtíocht phaiseanta i dtraidisiúin a cheantair dúchais le feiceáil ina chleachtas cruthaitheach agus stíl féin, a bhfuil cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta air mar thoradh orthu. Seoladh an chéad taifeadadh aonair de chuid Danny, a rabhthas ag súil leis le fada agus a fuair ardmholadh ó léirmheastóirí, In Retrospect sa bhliain 2011, agus Patsy Broderick ar an bpianó, Cyril O’Donoghue ar an mbasúcaí, agus Johnny ‘Ringo’ McDonagh ar chnaguirlisí. Bhí comhpháirtíocht ceoil aige le máistir an chonsairtín, Mícheál Ó Raghallaigh, ina dhiaidh sin in 2012, agus bhí an t-albam dísréid, a bhfuil dea-cháil i bhfad is i ngearr air, As it Happened, mar thoradh ar an gcomhoibriú sin. Taifeadadh an t-albam gan tionlacan i gcistin Uí Raghallaigh, agus bhronn LiveIreland Music Awards Albam Ionstraimeach na Bliana air. D’athbhunaigh Danny The Shannon Vale Céilí Band sa bhliain 2009, banna ar chuir an Dr Mick Sweeney tús leis i dtosach i mBaile Dubh sa bhliain 1959. Tá na nithe seo a leanas i measc na n-éachtaí ar éirigh leo a bhaint amach go dtí seo: bhuaigh siad an teideal Banna Céile Sinsear na hÉireann ag Fleadh Cheoil na hÉireann (2011), sheinn siad ag Áras an Uachtaráin don Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn ar Lá Fhéile Pádraig (2014), agus seoladh a gcéad albam Shannon’s Lovely Vale. www.shannonvaleceiliband.com. Tá suim faoi leith ag O’Mahony i stíleanna réigiúnacha agus i gcleachtais thraidisiúnta an bhosca ceoil agus tá na suimeanna sin rí-lárnach ina chleachtais taibhithe agus ina fhiosrú cruthaitheach féin, agus tá neart taithí aige ar Cheol Traidisiúnta na hÉireann a mhúineadh thar tríocha bliain beag ná mór. Is aoi-theagascóir é ar neart clár Léinn Éireannaigh in ollscoileanna náisiúnta agus idirnáisiúnta agus is teagascóir cláraithe é le Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Tá go leor taithí ag Danny mar chraoltóir chomh maith, agus láithríonn agus léiríonn sé clár ceoil seachtainiúil a bhfuil an-tóir air i láthair ar Radio Kerry le Ceol agus Amhráin Thraidisiúnta na hÉireann a dtugtar Trip to the Cottage air, ar cuireadh tús leis sa bhliain 2004.

Roghnaíodh Danny sa bhliain 2019 mar an ceoltóir le bosca ceoil aitheanta Tony MacMahon a fháil ó oidhreacht. Tá Tony ar dhuine de na máistrí bosca ceoil beo is iomráití agus is aitheantas é an fhreagracht seo ar stádas agus cáil Danny laistigh de phobal na n-ealaíon traidisiúnta.

Is í Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne in UCC a óstálfaidh O’Mahony, áit atá ceannródaíoch ó thaobh cheol agus dhamhsa traidisiúnta na hÉireann le blianta fada. Is cuid ríthábhachtach den léann ceoil san ollscoil é an ceol traidisiúnta. Seasann sé gualainn ar ghualainn le ceol clasaiceach, le ceol pobail, le snagcheol agus le ceol domhanda de chineálacha éagsúla, lena n-áirítear ensemble gamalan Iávach a bhfuil dea-cháil i bhfad is i ngearr air.  Cuirfidh foireann ealaíontóirí traidisiúnta atá aitheanta ar fud an domhain fáilte ó chroí roimhe, lena n-áirítear Bobby Gardiner, Máire Ní Chéilleachair, Connie O’Connell, Colm Murphy, Conal Ó Gráda, Niall Vallely, Oisín Morrison, Mary Mitchell-Ingoldsby agus Tríona Ní Shíocháin.

 

‘His playing style is open-hearted, abundant in personality and shot through with a raw-boned honesty ...’ Siobhán Long, Irish Times, an 11 Iúil 2011