English Version


  MolloyT_Behind Every Great Man detail_LowRes_RubliconImage_crop

 Beidh Alphabet le Austin McQuinn, saothar ilmheáin ar chlár, 76 x 76cm, 1993 ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil sa taispeántas Dust in the air suspended ag Músaem Chontae Thiobraid Árann Theas go dtí an 25 Lúnasa.

 

Ailt
1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad bhabhta d’fhaighteoirí sparánachtaí 2010

2. Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí maoinithe a fhógairt do Scéim Ensembles na nÓg 2010

3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon ciste camchuairteanna ar fiú milliún euro é

4. Dámhachtain do Thionscadal Téatair

5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir comhaltachta Location One 2010

6. Fógraímid na faighteoirí is déanaí de Dhámhachtain Deis agus de Bhabhta Taifeadta Deis

7. Foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon dhá phríomh-thuairisc ón scéim 'Build Your Audience'

8. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua maidir le Spásanna Oibre Físealaíontóirí

9. Meabhrúchán: Spriocdháta an dara babhta de na Dámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin, 15 Iúil 2010

10. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

11. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Lúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 1030 Meitheamh 2010
 
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

An mhí seo, tá roinnt fógraí spreagúla againn maidir lenar scéimeanna maoinithe. Tá an chéad bhabhta d’fhaighteoirí sparánachta ainmnithe, agus fuair líon iomlán de 111 ealaíontóir ó cheann ceann na tíre deontais. Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon tacaíocht a thabhairt arís don raidhse tallainne cruthaithí atá le fáil in Éirinn ó ealaíontóirí éagsúla i ngach cineál disciplín lena n-airítear scríbhneoirí, físealaíontóirí, lucht déanta téatair agus tuilleadh. Fógraítear faighteoirí Scéim Ensembles na nÓg freisin, dámhachtain a thugann tacaíocht do ghrúpaí daoine óga idir 12 bhliain agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach agus úrnua a chruthú as lámha a chéile i bhfoirm ealaíne ar bith. Tá an Chomhairle bródúil as cabhrú leis na grúpaí cumasacha seo, idir ensembles damhsa agus scannánóirí lena n‑acmhainneacht chruthaitheach iomlán a bhaint amach. Chomh maith leis seo, tá an Chomhairle Ealaíon an-sásta faighteoirí na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair agus na Dámhachtana do Thionscadal Téatair a thaispeáint. Tabharfaidh an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair deis do 44 eagraíocht agus ealaíontóir ar leith a gcuid seónna a thabhairt ar chamchuairt chuig gach cearn d’Éirinn lena n-airítear The Silver Tassie de chuid an Druid Theatre agus The Snow Queen le Fidget Feet. Ceadóidh an Dámhachtain do Thionscadal Téatair forbairt, cur i láthair agus léiriúchán 24 tionscadal, lena n-airítear léiriúchán Selina Cartmell de Medea agus Jumping the Sharks le Blood in the Alley’s, dráma nua le Michael Lovett. Lenar bhfógraí maoinithe a chríochnú, áirímid na faighteoirí ó na babhtaí is déanaí faoin scéim Deis agus fógraímid an t‑ealaíontóir ar ar bronnadh Comhaltacht Location One do 2010.     

I mí an Mheithimh freisin, foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon torthaí na scéime Build your Audience. Ba cheart go mbeadh suim sna torthaí seo ag eagraíochtaí ealaíon atá ag iarraidh bealaí níos fearr a aimsiú le teagmháil a dhéanamh leis an lucht féachana/éisteachta, agus le dul i ngleic leo. Tugann an Butler Gallery léargas iontach ar an mbealach is fearr le lucht féachana dánlainne a thomhas, agus déanann an Ark i gcomhpháirtíocht le hÁras Nua‑Ealaíne na hÉireann tuairisc ar dhul i ngleic le lucht féachana scoile. 

Tugtar faisnéis ar bheartas nua ar spásanna oibre na bhfísealaíontóirí ann freisin. Tá sé mar aidhm ag an mbeartas dul i ngleic le bonneagar spásanna oibre físealaíontóirí in Éirinn ar bhealach a thógann dinimic agus éagsúlacht na hearnála san áireamh.

Airítear meabhrúchán faoin spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta in eagrán na míosa seo.   

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad bhabhta d’fhaighteoirí sparánachtaí 2010

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis a fhógairt go bhfuil cuid de na healaíontóirí, na ceoltóirí, na scannánóirí, na físealaíontóirí, na damhsóirí agus na taibheoirí is ardtallainne agus is tréithí in Éirinn tar éis deontais aonair suas le €15,000 a fháil.


Léigh tuilleadh


2. Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon cinntí maoinithe a fhógairt do Scéim Ensembles na nÓg 2010

Tá maoiniú tairgthe do 22 ensemble ar fiú €180,091 é. Bhí 49 iarratas incháilithe agus méid iomlán de €415,730 uathu.


Léigh tuilleadh


3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon ciste camchuairteanna ar fiú milliún euro é

Is féidir le daoine ó cheann ceann na tíre a bheith ag súil le drámaí, ceolchoirmeacha, léirithe agus taispeántais den scoth a bhlaiseadh sna míonna le teacht faoi scéim speisialta camchuairteanna, a deir an Chomhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


4. Dámhachtain do Thionscadal Téatair

Is comhdhlúthú de Thionscadail: Saothar Nua agus Aonuaire é an Dámhachtain do Thionscadal Téatair. Cuireadh an dámhachtain ar bun in 2010 chun tacú le tionscadail téatair thar trí shnáithe oibre - forbairt téatair, cur i láthair agus léiriúchán.


Léigh tuilleadh


5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir comhaltachta Location One 2010

Is ionad ealaíne neamhbhrabúsach i Nua Eabhrac é Location One agus é gráite do chomhchruinniú idir na físealaíona, na taibhealaíona agus na healaíona digiteacha.


Léigh tuilleadh


6. Fógraímid na faighteoirí is déanaí de Dhámhachtain Deis agus de Bhabhta Taifeadta Deis

Fógraímid na faighteoirí is déanaí de Dhámhachtain Deis agus de Bhabhta Taifeadta Deis, dámhachtain speisialta do thionscadail taifeadta.  


Léigh tuilleadh


7. Foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon dhá phríomh-thuairisc ón scéim 'Build Your Audience'

D’fhoilsigh Lucht Féachana na nEalaíon dhá phríomh-thuairisc a bheidh ina n‑ábhar spéise d’eagraíochtaí ealaíon atá ag iarraidh bealaí níos fearr a aimsiú le teagmháil a dhéanamh leis an lucht féachana/éisteachta, agus le dul i ngleic leo.


Léigh tuilleadh


8. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua maidir le Spásanna Oibre Físealaíontóirí

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon beartas nua maidir le Spásanna Oibre Físealaíontóirí - Visual Artists’ Workspaces in Ireland: A New Approach.


Léigh tuilleadh


9. Meabhrúchán: Spriocdháta an dara babhta de na Dámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin, 15 Iúil 2010

Is é spriocdháta an dara babhta de na Dámhachtainí Sparánachta ná Déardaoin, an 15 Iúil, 2010 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

I measc na nuachta ó phobal na n-ealaíon i mí an Mheithimh, áirítear: dhá dhámhachtain mheantóireachta sna healaíona agus in ilchineálacht chultúrtha ó Create agus Common Ground; gairm ar iarratais ón Acadamh Ríoga Ibeirneach do Chónaitheacht Stiúideo Tony O’Malley agus cuireadh ó sheirbhís ealaíon Chomhairle Contae Shligigh iarratas a dhéanamh do Dhámhachtain Fred Conlon don Dealbhóireacht Chomhaimseartha agus ar deireadh, tá faisnéis againn maidir leis an tseirbhís Artist on Call a seoladh le déanaí ag an Waterford Healing Arts Trust.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear sa nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí an Mheithimh: tá físeanna agus cuir i láthair ar líne ó lá eolais an Chláir Cultúir sa Bhruiséil an mhí seo caite ar líne anois; torthaí ó Support for Literary Translations 2010 (snáithe 1.2.2) fógartha, agus ar deireadh tá faisnéis againn maidir leis an tríú comhdháil idirnáisiúnta de chuid an Fhóraim Taighde Rince a reáchtáladh ag Ionad Firkin Crane i gCorcaigh i mí an Mheithimh seo.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver