Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 08 DFómh 2021 09:44:14 ACÉ 08 DFómh 2021 09:44:14 ACÉ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ct7qm60gze1?lang=ga?rss=true Tá nuachtlitir na míosa seo lán le deiseanna agus le himeachtaí todhchaíocha lena n-áirítear an clár gnóthach darb ainm Faoin Spéir / In the Open. Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an bhfógra go bhfuil 188 scoil agus ionad ógtheagmhála mar chuid de chlár na Scoileanna Ildánacha agus táimid an-bhuíoch de na scoláirí, na múinteoirí agus na comhlaigh chruthaitheacha a sheas linn i rith na tréimhse dúshlánaí seo. Cosúil le an-chuid daoine, bhí sé de phléisiúr agam freastal ar imeachtaí ealaíonta i bpearsa le cúpla seachtain anuas. Táim cinnte nach dtiocfaidh deireadh le m’ionadh faoi nuacht na gníomhaíochta seo. Le 18 mí anuas, chualathas go minic nach ndéanfar beag is fiú arís go deo de na healaíona. Tá aiféala ar dhaoine anois go raibh gá le paindéim lena bhfuil againn sa saol a thabhairt faoi deara, agus ní féidir a shéanadh nár thuigeamar cad a bhí againn go dtí gur tógadh uainne é go tobann. Agus muid ag dul amach arís diaidh ar ndiaidh, ag dul i dtaithí ar an timpeallacht nua seo, tá aithne againn go léir ar an-chuid daoine nach mbainfeadh sult as an bhfilleadh seo - na daoine a bhfuil a gcuid buarthaí níos airde ná mar a bhí riamh agus a smaoinigh ar an seadú mar shos taitneamhach ón domhan. Sa mhodh maireachtála nua atá againn, nuair a bhíonn an deis againn anois modh níos fearr a shamhlú agus a chruthú, smaoineoimid níos cúramaí faoin réimse leathan riachtanas agus meonta atá ann. Tá dínit chiúin agus suaimhneas compordach le mothú sna himeachtaí reatha a chuirtear i láthair. Bíonn foirne fáilteachais ag déileáil leis an bpobal ar bhonn cumasach, agus léiríonn siad an-chuid proifisiúntachta agus aire dá lucht féachana. Tarraingíonn pearsana oifig na dticéad, pearsanra teicniúil agus pearsanra fáilteachais clú orthu féin i gcónaí mar gheall ar a seirbhís ardchaighdeáin agus leanann siad ar aghaidh anois ag sárú na bhfreagrachtaí nua atá orthu. Cuireann an buiséad atá le teacht chomh maith leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, a fógraíodh le déanaí, treoirphleananna suntasacha do na healaíona in iúl a bheith ina gcuidiú dúinn chun todhchaí níos fearr a chruthú don ghairm uasal seo, gairm ina mbeidh i bhfad níos mó guthanna le cloisteáil, cuid acu nár chualathas riamh. Is iontach an smaoineamh é sin le bheith ag dúil leis. Maureen Kennelly Stiúrthóir 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 94abfcf0312a95f77b955a1af1c9ea30 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá nuachtlitir na míosa seo lán le deiseanna agus le himeachtaí todhchaíocha lena n-áirítear an clár gnóthach darb ainm Faoin Spéir / In the Open.  Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an bhfógra go bhfuil 188 scoil agus ionad ógtheagmhála mar chuid de chlár na Scoileanna Ildánacha agus táimid an-bhuíoch de na scoláirí, na múinteoirí agus na comhlaigh chruthaitheacha a sheas linn i rith na tréimhse dúshlánaí seo.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cosúil le an-chuid daoine, bhí sé de phléisiúr agam freastal ar imeachtaí ealaíonta i bpearsa le cúpla seachtain anuas.  Táim cinnte nach dtiocfaidh deireadh le m’ionadh faoi nuacht na gníomhaíochta seo.   Le 18 mí anuas, chualathas go minic nach ndéanfar beag is fiú arís go deo de na healaíona.  Tá aiféala ar dhaoine anois go raibh gá le paindéim lena bhfuil againn sa saol a thabhairt faoi deara, agus ní féidir a shéanadh nár thuigeamar cad a bhí againn go dtí gur tógadh uainne é go tobann.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Agus muid ag dul amach arís diaidh ar ndiaidh, ag dul i dtaithí ar an timpeallacht nua seo, tá aithne againn go léir ar an-chuid daoine nach mbainfeadh sult as an bhfilleadh seo - na daoine a bhfuil a gcuid buarthaí níos airde ná mar a bhí riamh agus a smaoinigh ar an seadú mar shos taitneamhach ón domhan.  Sa mhodh maireachtála nua atá againn, nuair a bhíonn an deis againn anois modh níos fearr a shamhlú agus a chruthú, smaoineoimid níos cúramaí faoin réimse leathan riachtanas agus meonta atá ann.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá dínit chiúin agus suaimhneas compordach le mothú sna himeachtaí reatha a chuirtear i láthair.  Bíonn foirne fáilteachais ag déileáil leis an bpobal ar bhonn cumasach, agus léiríonn siad an-chuid proifisiúntachta agus aire dá lucht féachana.  Tarraingíonn pearsana oifig na dticéad, pearsanra teicniúil agus pearsanra fáilteachais clú orthu féin i gcónaí mar gheall ar a seirbhís ardchaighdeáin agus leanann siad ar aghaidh anois ag sárú na bhfreagrachtaí nua atá orthu.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuireann an buiséad atá le teacht chomh maith leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, a fógraíodh le déanaí, treoirphleananna suntasacha do na healaíona in iúl a bheith ina gcuidiú dúinn chun todhchaí níos fearr a chruthú don ghairm uasal seo, gairm ina mbeidh i bhfad níos mó guthanna le cloisteáil, cuid acu nár chualathas riamh.  Is iontach an smaoineamh é sin le bheith ag dúil leis.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Stiúrthóir</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/oh47bqnvvh3?lang=ga?rss=true Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ f19bdb438f7a5f21ea0838852d740a8e Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tar éis seoladh rathúil a bheith acu i mí Mheán Fómhair, leanfaidh <em>Whistleblast Quartet</em> lena shraith ceolchoirmeacha i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath, mar chuid d’imeachtaí faoin spéir de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mí Dheireadh Fómhair.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chuaigh <em>Clonmel Junction Arts</em> agus<em> Tipperary Arts</em> i gcomhpháirtíocht le hIonad Ealaíon Thiobraid Árann Theas agus tá a gclár iontach bunaithe ar an gcruthaitheacht a dhéanamh feiceálach trí imeachtaí amharcealaíona ar scála mór, conair siúlóide réidh, léirithe, ceol agus amharclannaíocht. Tosóidh an clár i mí Dheireadh Fómhair le léiriú ceoldrámaíochta de ‘The Hunchback of Notre Dame’.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u>Príomhthéacs</u></strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sheol <em>WhistleBlast Quartet</em> na chéad cheolchoirmeacha In The Open | Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair ag Amfaitéatar Oifig Chathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Ché Adhmaid, Séipéal Fhionnghlas agus Ionad Ealaíon Axis, Baile Munna mar chuid d’imeachtaí faoin spéir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Leanfar leis na ceolchoirmeacha gairide seo a bhíonn lán spraoi, a bhfuil idir phíosaí ceoil ó James Bond agus Prokofiev iontu, i mí Dheireadh Fómhair. Tá na himeachtaí uile SAOR IN AISCE ach is gá ticéid a chur in áirithe chun áit a chinntiú. Tá an clár seo á mhaoiniú ag Comhairle Ealaíon na hÉireann agus ag Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Páirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Imeachtaí de chuid <em>Whistleblast</em> atá ag teacht aníos go luath</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">8 Deireadh Fómhair - Páirc Chrios Araild, Baile Átha Cliath 6, 3 p.m. agus 4 p.m.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">10 Deireadh Fómhair - Páirc Chancery, Baile Átha Cliath 8, 2 p.m. agus 3 p.m.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">27 Deireadh Fómhair - Páirc Naomh Audeon, Baile Átha Cliath 8, 3 p.m. agus 4 p.m.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">29 Deireadh Fómhair - Páirc Shráid Bhaile Choimín, Baile Átha Cliath 7, 3 p.m. agus 4 p.m.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun ticéad a chur in áirithe trí Eventbrite cliceáil <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1ula8kfq6ge/external">anseo</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cluain Meala</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sa chéad cheann de cheithre thionscadal In The Open | Faoin Spéir Chluain Meala, tabharfar spleodar agus drámaíocht ar ais chuig an mbaile le léiriú amharclannaíochta Éireannach faoin spéir den cheoldráma <em>The Hunchback of Notre Dame </em>le <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1q0vyh9bxvz/external"><span style="color: windowtext;">Alan Menken</span></a> agus Stephen Schwartz (<em>Wicked, Godspell</em>).</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is iad <em>Clonmel Junction Arts Festival</em> a léiríonn an ceoldráma pobail seo, is é Jack Reardon a stiúrann é agus is é Jack Scullion a dhear an seit agus an feisteas. Téann foirne léirithe proifisiúnta cruthaitheacha i meitheal le breis agus 100 taibheoir áitiúil chun cruthaitheacht amharclannaíochta a cheiliúradh le luchtanna féachana/éisteachta i suíomh lasmuigh ag tailte paráide Dhún Chiceam i gcroílár Chluain Meala.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir áirithintí a dhéanamh ón 1<sup>ú</sup> Deireadh Fómhair ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1pt8hueuls7/external">www.junctionfestival.com</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tuilleadh eolais ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:intheopenclonmel@gmail.com">intheopenclonmel@gmail.com</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Ráth Fearnáin</strong></span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an-áthas ar <em>Smashing Times International Centre for the Arts and Equality</em> roinnt imeachtaí a reáchtálfar ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin le linn Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir, a mhaoinigh an Chomhairle Ealaíon, a fhógairt. Is féidir teacht ar chlár iomlán na féile <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1j09mtglyu4/external">anseo</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tionóil ar an Linn</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Taibhiú scéalaíochta iontach atá oiriúnach do theaghlaigh agus atá spraíúil, draíochtach, agus corraitheach:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 1 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/h1806xculx8/external">https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-12</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 3 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1vabqau5r06/external">https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-11</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 1 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1xjvgg3w9tx/external">https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-13</a> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 3 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/y4aw5vl1kym/external">https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-14</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Siúlóid sa Pháirc Labhraíonn an tEalaíontóir</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Siúlóid sa Pháirc Is taibhiú promanáide é Labhraíonn an tEalaíontóir a cruthaíodh le haghaidh <em>The Art of W/Rights</em>, aonach ealaíona agus cearta a reáchtálfar i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir atá á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair, 2.30 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1j1w9fl1mdh/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 11 a.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/bot8hug501b/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2021-10-22/</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 4 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1r7b16tknyu/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-4/</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 11 a.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/kr9ykqzoqj1/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-3</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Siúlóid sa Pháirc Daoine a Spreagann</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is dlúthléiriú é <strong>Daoine a Spreagann </strong>a thugann beocht do scéalta beatha na ndaoine a spreagann muid.  Bain taitneamh as taibhiú ar siúl, agus bí i mbun comhrá, i stíl phromanáide, ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin.  Bí in éineacht le healaíontóirí agus aoichainteoirí chun scéalta agus léargais ar shaol na haire agus na comhbhá a roinnt. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déantar ceiliúradh ar shaolta ‘laochra dearmadta’ i <strong>Daoine a Spreagann</strong>, agus roinntear scéalta fhir agus mhná ón stair agus ón lá atá inniu ann a sheas an fód ar son chearta daoine eile. Tabharfar cuireadh don phobal idirghníomhú agus freagairt do na scéalta seo, le ceisteanna. tráchtanna, agus le scéalta dá gcuid féin fiú! Siúlóid sa Pháirc: Maoiníonn Clár Éire Ildánach Bhaile Átha Cliath Theas ‘Daoine a Spreagann’ chomh maith.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 3.30 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/m2q4dfimie5/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2/</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 12 p.m,, <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vc3zr3dj7a8/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-8</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 12 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hgrgjm8cst8/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-people-who-inspire/</a></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 4 p.m. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/qosyrhmej0r/external">https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-10/</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hfudp7elhpz/external">Cliceáil anseo</a> chun tuilleadh eolais a fháil.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v5frr9m55fy/external">https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lean <strong>#InTheOpenFaoinSpeir</strong> ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil.</span></p> Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna http://nuachtlitir.artscouncil.ie/142cqnirjma?lang=ga?rss=true BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 42d587f11106c25d5c235ee35d23d2ad Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba chóir go mbeadh spéis mhór ag lucht déanta beartas, gníomhaireachtaí stáit, ranna rialtais, ionadaithe tofa, bainistíocht agus foireann na n-údarás áitiúil, eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí agus eagraíochtaí pobail sa chomhdháil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><u>Príomhthéacs </u></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>GAIRM AR AIGHNEACHTAÍ</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá tionscnamh, clár, freagairt ealaíonta nó taighde agat IS dóigh leat a bhféadfadh dul i ngleic le ceann amháin nó níos mó de na ceisteanna seo a leanas ba mhaith linn cloisteáil uait.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <ol style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cén tionchar a bhí ag an bpaindéim ar thábhacht na n-áiteanna ina gcónaímid agus ar a bpoitéinseal i dtaca le cruthaitheacht?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">In Éirinn i ndiaidh na paindéime, conas gur féidir linn comhoibriú go cruthaitheach chun todhchaí níos fearr a chruthú le haghaidh daoine agus áiteanna?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cad iad na samplaí trasearnála agus trasdisciplíne d’ionchuir ealaíonta a bhféadfaí béim a leagan orthu agus cad iad na ceachtanna atáthar á bhfoghlaim?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cad iad na gríosaithe áite agus féiniúlachta nua in áiteanna faoin tuath agus i spásanna uirbeacha agus conas a d’eagraigh ealaíontóirí iad seo?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cad é ról féideartha na n-ealaíona agus an ealaíontóra sa chomhrá poiblí maidir le hoiriúnú aeráide?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An bhfuilimid ag baint go leor úsáide as ár n-acmhainní cruthaitheacha chun pleanáil níos fearr a dhéanamh dár n-áiteanna?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cad a insíonn an taighde agus na sonraí is déanaí dúinn maidir le todhchaí ár n-áiteanna?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cé a bhíonn páirteach sna comhráite a bhíonn againn i dtaca le háiteanna agus an gcuirtear gach tuairim san áireamh?</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An mbíonn tionchar ag an áit ina gcónaímid ar na deiseanna a bhíonn againn a bheith rannpháirteach sna healaíona?</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>CAD IAD NA NITHE A BHFUIL SUIM AGAINN IONTU? </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #7030a0;"> </span></strong></span></p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá suim againn i raon smaointe tarraingteacha ó pheirspictíochtaí difriúla, a thagann faoi scáth téama na comhdhála, ar féidir iad a cur i láthair agus iad a fhiosrú i slite trialacha agus nuálacha.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá suim againn i dtimpeallacht chomhdhála fhuinniúil agus úr a chruthú a spreagfaidh rannpháirtithe agus ionadaithe le comhoibriú go cruthaitheach ar son daoine agus áiteanna.</span></li> </ul> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá suim againn i raon guthanna éagsúla, lena n-áirítear cinn a bhaineann le pobail. </span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá féidearthachtaí ann le haghaidh cineálacha cur i láthair agus rannpháirtíochta difriúla, ar líne agus ar an ionad; ag brath ar an gcineál togra atá agat, d’fhéadfaimis tú a chur san áireamh mar léiritheoir, mar bhall de phainéal, mar chuid de phlé i ngrúpa beag nó mar chuid de fhreagairt nó d’ionchur ealaíonta.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirfear an chomhdháil ar bun leis an lorg carbóin is ísle agus is féidir, beir an méid seo chun cuimhne agus d’aighneacht á cur isteach agat.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>CONAS AIGHNEACHT A DHÉANAMH </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Leag isteach cur síos gairid ar thogra le cur i láthair, le bheith mar chás staidéir, le comhrá a bhunú air nó le freagairt ealaíonta a bhunú air. Níor chóir go mbeadh d’aighneacht níos mó ná 3 leathanach ar fhad agus caithfear an méid seo a leanas a chur san áireamh:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Teideal an chuir i láthair/cháis staidéir/ionchuir</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cur síos gairid ar do thogra. </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cur síos gairid ar an tslí a réitíonn d’ionchur le téama na comhdhála.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ar fearr leat go mbeadh do thogra ina eispéireas ar líne nó imeacht ar an ionad.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ainm an chainteora/na gcainteoirí, an rannpháirtí/na rannpháirtithe, an ealaíontóir/na n-ealaíontóirí agus eolas fúthu.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Táille/Táillí measta</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh na táillí i gcomhréir leis na leibhéil ionchuir, mar shampla (ach gan cur síos uilíoch a dhéanamh orthu):</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cur i láthair/plé painéil 20-30 nóiméad €400</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ceardlann 1 uair an chloig €550</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Táille ealaíontóra le haghaidh ionchuir coimisiúnaithe €1,000 (móide costais na n-ábhar)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sonraigh aon costais bhreise a bhaineann le do thogra, costais taistil agus lóistín san áireamh más ar an láthair is fearr leat é a reáchtáil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is iad a bheidh mar chritéir roghnúcháin ná:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ábharthacht i dtaca leis na téamaí a sonraíodh</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Caighdeán agus nuálaíocht an smaoinimh a mholtar.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cothromaíocht choimeádaíochta sa raon peirspictíochtaí agus sna modhanna cur i láthair</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Indéantacht agus an buiséad atá ar fáil</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuir do thogra isteach ar ríomhphost chuig <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:placesmatter@artscouncil.ie">placesmatter@artscouncil.ie</a> roimh 5 p.m. Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann í comhdháil Places Matter a forbraíodh mar chuid den <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/z35cr9625ba/external">Chreatlach don Chomhoibriú</a><u>.</u> Chun féachaint siar ar chomhdhálacha Places Matter a reáchtáladh roimhe seo féach ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1nyavx8drm4/external">2017</a> agus ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/153t8dbbhf2/external">2019</a> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/miw6s3bzuj9?lang=ga?rss=true Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ bfe5e5a4dbcfb7490a07bc95e366256e Deontais agus Dámhachtainí <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu.  </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Bunaíodh scéim Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don scríbhneoir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an scríbhneora féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le scríbhneoir atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Tá an tréimhse iarratais ar oscailt anois do na poist mar Scríbhneoir Cónaithe sna hollscoileanna seo a leanas:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe, Ollscoil Mhá Nuad</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe, OÉ Gaillimh</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Comhaltacht Scríbhneora, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe, Coláiste na hOllscoile Corcaigh </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">- Scríbhneoir Cónaithe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Ní mór do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh go díreach leis an Ollscoil ábhartha. Is féidir na fógraí le haghaidh na bpost ar leith a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/12helmdbc5h/external"><strong><span style="color: #333333; background: white;">a</span></strong><strong><span style="background: white;">n</span></strong><strong><span style="background: white;">seo.</span></strong></a></span><a name="_Hlt83202251"></a><a name="_Hlt83202250"></a><a name="_Hlt83201142"></a><a name="_Hlt83201093"></a><a name="_Hlt83201092"></a><a name="_Hlt83201141"></a></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Is é Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair, 2021, ar 17:30pm an spriocdháta le haghaidh gach poist.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/19i528tojku?lang=ga?rss=true Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon. Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 415240324c69ab57e30bc2a1f6fc01a5 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. <span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  </span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Tabhair faoi deara</span></strong></span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 7.5pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Go bhfuil sé riachtanach </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas. </span></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 5.25pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: 16.8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda A: Suas le €7,000  </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: 16.8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda B: Idir €7,001 agus €20,000</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: 16.8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda C Idir €20,001 agus €35,000</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">D’fhéadfaí iarratais a chur isteach ó:                      An 19 Deireadh Fómhair, 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: 18.6pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Spriocdháta d’iarratais:                                            An 18 Samhain, 2021 ar 5.30pm<span style="color: #1f497d;"> (am na hÉireann)</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                    Feabhra 2022</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1y0zgsx1ydo/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">.</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/34gplp2otng/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Regina O’Shea: </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:regina.oshea@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">regina.oshea@artscouncil.ie</span></a><span style="color: #0563c1; text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">,</span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> 01 6180260</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 12pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Adrian</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> Colwell: </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">, 01 6180284</span></span></p> EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1wcyie8o0r3?lang=ga?rss=true Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ó ealaíontóirí scannán iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2022. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ a90f6929f9551d5c023f4f19d9eb9dd4 Deontais agus Dámhachtainí <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ó ealaíontóirí scannán iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe, lonnaithe i Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne, deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóir scannán a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn i scannán agus meáin scáileáin oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Fostófar an tEalaíontóir Scannán Cónaithe don bhliain féilire 2022 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn na Scannánaíochta agus na Meán Scáileáin ag UCC. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14mtmqck9ma/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="color: #333333; background: white;">.</span></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Ba cheart iarratais a sheoladh chuig </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:filmartist@ucc.ie"><strong><span style="color: #0169a9; background: white;">filmartist@ucc.ie</span></strong></a><span style="color: #333333; background: white;">faoi <strong>5.30pm, Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair, 2021</strong>. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.</span></span></p> Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17ncjn2bjau?lang=ga?rss=true I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 0b1be8550a1d2ffcccacdccf68a99a35 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Táirgtear an scéim phíolótach seo mar dheis aonuaire gnímh-taighde, agus féachann sí le rannpháirtíocht, meantóireacht agus abhcóideacht a fheabhsú idir earnálacha amaitéaracha agus gairmiúla na hamharclannaíochta, an cheoil agus na hamharclannaíochta ceoil. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an obair seo nasctha leis na gníomhartha atá leagtha amach i bplean trí bliana, 2020-22 na Comhairle Ealaíon;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><em>Glacfaimid na bearta tacaíochta seo a leanas chun na gníomhartha sin a chur i gcrích:</em></span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><em>Deiseanna forbartha gairmiúla a chruthú d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu a gcuid scileanna a fhorbairt agus a saineolas a roinnt in obair le leanaí, le daoine óga agus le cleachtais atá gníomhach sa phobal. </em></span></li> <li style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><em>Tacú le rannpháirtíocht dheonach agus neamhghairmiúil sna healaíona trí oibriú le raon gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí, an clár Éire Ildánach san áireamh</em></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is í an aidhm atá leis an scéim phíolótach ná tacú le fostú ealaíontóirí gairmiúla chun oibriú leis an earnáil amaitéarach agus dheonach agus chun a hacmhainn a mhéadú.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-indent: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireann straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–2025), <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú </em>(féach <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1twm5tr44wl/external">https://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/</a>).</span></p> <h2 style="margin: 0cm 0cm 6pt; break-after: avoid; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a name="_Toc67668766"></a>Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime</span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: red;">Cuspóirí</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is í aidhm na dámhachtana ná tacú le heagraíochtaí acmhainne agus tacaíochta náisiúnta amaitéaracha agus/nó deonacha don amharclannaíocht agus don amharclannaíocht cheoil a fhorbraíonn, trí oibriú le healaíontóirí gairmiúla, scileanna taibhléirithe agus teicniúla na mball d’eagraíochtaí áitiúla trí hoiliúint, mheantóireacht nó smaointe nuálacha eile. Bítear ag súil léi go bhféadfaí cláir den sórt sin a eagrú agus a sholáthar ar bhonn lárnach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bítear ag súil freisin go bhféadfaí na cláir sin a cheapadh mar chláir i bpearsa nó ar líne nó an dá rud. </span></p> <h3 style="margin: 0cm 0cm 6pt; break-after: avoid; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px;">Na Tosaíochtaí</span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 6.0pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">A thagann ó eagraíochtaí tacaíochta agus acmhainne um chleachtas amaitéarach agus/nó deonach ar leibhéal náisiúnta (lena n-áirítear eagraíochtaí bunaithe ar bhallraíocht) agus ag a bhfuil cuntas teiste cruthaithe.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">A léiríonn béim ar fheabhas agus ar inrochtaineacht na taithí forbartha le haghaidh rannpháirtithe</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">A léiríonn a n-indéantacht trí buiséad soiléir agus réalaíoch a chur ar fáil (lena n-áirítear fianaise ar rátaí íocaíochta gairmiúla cuí agus cothroma), plean oibriúcháin soiléir agus indéanta, chomh maith le foinsí breise tacaíochta</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 6pt 0px; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif; text-indent: 1.3333px;"><span style="font-size: 12px;">A léireoidh uaillmhian agus fís i gcur chuige meáite, samhlaíoch agus struchtúrtha.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt 19pt; text-indent: -19pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt 19pt; text-indent: -19pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tabhair faoi deara: toisc gurb é seo an dara babhta de scéim phíolótach 2021, níl cead ag eagraíochtaí a rinne iarratais incháilithe ar bhabhta a haon iarratas a dhéanamh arís.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 6pt; font-size: 10pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe http://nuachtlitir.artscouncil.ie/2mdioxmmogl?lang=ga?rss=true Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe in COC don bhliain féilire 2022. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 692f981c3d7c590b3267270f6aaa8f9f Deontais agus Dámhachtainí <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe in COC don bhliain féilire 2022.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe in COC don bhliain féilire 2022.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, lonnaithe i Scoil an Cheoil, i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta (ceoltóir traidisiúnta, amhránaí, damhsóir, scéalaí nó cleachtóir na n-ealaíon béil amhail agallamh beirte agus <span style="color: #202124; background: white;">lúibíní</span>) a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn ceoil oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Eolas faoin gcónaitheacht</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fostófar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2022 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn an Cheoil ag COC.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh dhá chuid ag an gcónaitheacht:</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh 2022, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun dul i ngleic le mic léinn agus leis an bhfoireann ollscoile. Déanfaidh an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe an clár rannpháirtíochta seo a dhearadh, i gcomhar le foireann na hollscoile, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh teagasc dírithe iarchéime, ceardlanna, meantóireacht, imeachtaí poiblí nó gníomhaíochtaí eile a chuireann fuinneamh nua agus uathúil leis an gclár ceoil thraidisiúnta mar chuid den chlár sin. Is é ceithre uair an chloig in aghaidh na seachtaine an t-uasmhéid ama teagmhála a bheidh ag an ealaíontóir le mic léinn agus leis an bhfoireann agus le linn an ama seo, ní bheidh ar an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe curaclam príomhúil a sheachadadh.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó mhí Iúil go mí na Nollag, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun díriú go hiomlán ar a chleachtas/a cleachtas féin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é €30,000 an táille don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, le ranníocaíocht €20,000 ón gComhairle Ealaíon agus ranníocaíocht €10,000 ón ollscoil féin. Cuirfidh COC spás sonrach ar fáil don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, áit a mbeidh sé/sí in ann tabhairt faoina c(h)leachtas cruthaitheach féin ar champas na hollscoile. Chomh maith leis sin, tacóidh COC leis an gcónaitheacht ó thaobh cúrsaí riaracháin de. Íocfaidh an Chomhairle Ealaíon an táille ina dhá tráthchuid, agus beidh tuairisc dheiridh le cur isteach ag an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag deireadh na cónaitheachta.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Conas Iarratas a Dhéanamh</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór go mbainfeadh an méid seo a leanas le healaíontóirí ionas go mbeidh siad in ann iarratas a dhéanamh:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iad a bheith mar ealaíontóir gairmiúil i mbun cleachtaidh. Cé nach gá go dtuilleann siad ioncam go leanúnach ná go heisiach óna gcleachtas ealaíon, ní mór do na hiarratasóirí iad féin a aithint agus a bheith aitheanta ag a bpiaraí mar ealaíontóirí gairmiúla atá i mbun cleachtaidh.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">De réir Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine, tá an Chomhairle Ealaíon agus COC tiomanta do chinntiú go dtugtar faoi bhearta beartais dearfacha chun na deiseanna céanna a chur chun cinn do gach duine a chónaíonn in Éirinn, beag beann ar inscne, ar ghnéaschlaonadh, ar stádas sibhialta nó teaghlaigh, ar chreideamh, ar aois, ar mhíchumas, ar chine nó ar dhuine den Lucht Siúil. Ina theannta sin, tarraingímid aird ar an gcúlra socheacnamaíoch mar fhoras eile ina gcaithfear comhionannais deiseanna a chinntiú. Dá bhrí sin, cuirimid fáilte roimh iarratais ó gach cuid de shochaí na hÉireann, na tréithe thuasluaite ina measc ach nach bhfuil teoranta dóibh.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun iarratas a dhéanamh, ní mór d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a sholáthar:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Togra mionsonraithe. Ba cheart go dtabharfaí achoimre ar fhís an iarratasóra don ról agus ar chur chuige molta maidir le teagmháil a dhéanamh le mic léinn, le baill foirne agus leis an ollscoil níos leithe ann. Ba cheart tagairt a dhéanamh do taithí ábhartha chun tacú leis an togra.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ráiteas an ealaíontóra, ar aon leathanach amháin, ina ndéantar cur síos ar an tionchar a bheadh ag an gcónaitheacht ar fhorbairt chleachtas an ealaíontóra sna healaíona traidisiúnta.</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">CV mionsonraithe, ina leagtar amach teidil chreidiúna scannáin.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba cheart iarratais a sheoladh chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:JTalty@ucc.ie">JTalty@ucc.ie</a>faoi <strong>5.30 pm, Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair</strong> <strong>2021</strong>. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Measúnaithe</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunóidh an Chomhairle Ealaíon agus COC coiste roghnúcháin nuair a fhaightear na hiarratais, agus beidh ionadaithe ó COC, duine amháin ón gComhairle Ealaíon agus comhalta painéil seachtrach ag a bhfuil saineolas ar na healaíona traidisiúnta ar an bpainéal sin. Cuirfidh an coiste roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí le chéile bunaithe ar na critéir seo a leanas:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">cuntas teiste ealaíonta an iarratasóra (sna healaíona traidisiúnta).</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">caighdeán an smaoinimh/chur chuige (tagraítear don mhéid sin thuas), mar atá le sonrú san iarratas</span></li> <li style="text-align: justify; line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">an tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an gcónaitheacht ar chleachtas cruthaitheachta an ealaíontóra thraidisiúnta</span></li> </ul> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunófar gearrliosta (ní bheidh níos mó ná seisear iarratasóirí ar an ngearrliosta). Iarrfar ar iarratasóirí a chuirtear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh go déanach i mí na Samhna/i mí na Nollag. Féadfar an t-agallamh a reáchtáil trí ghlaoch físchomhdhála. Tabharfaidh sé an deis do na hiarratasóirí atá ar an ngearrliosta a bhfís, a dtogra agus a dtaithí a phlé go mion. Déanfaidh an painéal an cinneadh deiridh bunaithe ar na critéir thuasluaite.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1jly5833x5u?lang=ga?rss=true Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus Éire Ildánach [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1y0t8yneok8/external ] chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san Exploratorium, i San Francisco [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18vobvdinz2/external ]. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 335268c5a2bdb9b4d028de898773169f Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1y0t8yneok8/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Éire Ildánach</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18vobvdinz2/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Exploratorium, i San Francisco</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1y0t8yneok8/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Éire Ildánach</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18vobvdinz2/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Exploratorium, i San Francisco</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Caithfidh gach togra taighde a chruthú go bhfuiltear <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">tiomanta don nuálaíocht agus don chruthaitheacht</span></strong>, agus go mbeidh an <strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">pobal mór an-rannpháirteach</span></strong> ann. Cuirtear fáilte roimh thaighde ar an oideachas agus foghlaim neamhfhoirmiúil, taighde cartlainne, staidéar ar oiliúint múinteoirí, turgnaimh ar na meáin ar líne nó na meáin dhigiteacha, agus taighde neamhspleách eile a n‑úsáidtear acmhainní an </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18vobvdinz2/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Exploratorium</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> ina leith chomh maith.</span></span></p> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">INCHÁILITHEACHT</span></strong></span></h3> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;" type="disc"> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór fochéim a bheith bainte amach ag an iarratasóir i réimse ábhartha</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an dámhachtain oscailte do mhic léinn PhD reatha agus do scoláirí iardhochtúireachta</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘<em>Fulbrighter</em>’ (ball de lucht Fulbright)</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí in SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM</span></li> </ul> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?</span></strong></span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/feu2ddv1j49/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais.</span></strong></a></span></p> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">SONRAÍ AN MHAOINITHE</span></strong></span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.</span></p> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?</span></strong></span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Ba cheart do chomhaltaí féideartha féachaint ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f4frd8x4e5x/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">ghníomhaíochtaí an Exploratorium ar líne</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> chun téamaí ábhair féideartha agus réimsí taighde atá ar bun faoi láthair a aithint.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Agus teagmháil déanta le Coimisiún Fulbright, ba cheart do chomhaltaí féideartha teagmháil a dhéanamh le Deirdre Araujo (daraujo@exploratorium.edu) ag an </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18vobvdinz2/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Exploratorium</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">, a bheidh ina comhairleoir dóibh agus a chuirfidh iad in aithne do na baill ábhartha foirne. Ionas go ndéanfaí an t-iarratasóir a mheas le haghaidh na dámhachtana seo, ní mór d’iarratasóirí litir tacaíochta ón Exploratorium a chur lena n-iarratais Fulbright.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH http://nuachtlitir.artscouncil.ie/lzdzkzvb1bz?lang=ga?rss=true Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-Éire Ildánach [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gkovhipzt6/external ] 2021-2022. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 75e8acc8bd06a226710e971649ae6411 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-</span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gkovhipzt6/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Éire Ildánach</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> 2021-2022.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-</span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gkovhipzt6/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Éire Ildánach</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;"> 2021-2022.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #434343;">Is féidir le hiarratasóirí a rogha óstinstitiúide in SAM a roghnú agus ní mór go mbeidís in ann trí mhí ar a laghad, agus sé mhí ar a mhéad, in SAM. Tabharfar tús áite dóibh siúd nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.</span></p> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">INCHÁILITHEACHT</span></strong></span></h3> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;" type="disc"> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór taithí ghairmiúil seacht mbliana a bheith ag an iarratasóir san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta (níl gá le PhD)</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór don iarratasóir a bheith in ann 3 mhí, ar a laghad, a chaitheamh in SAM</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí i SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór dó nó dí réasúnaíocht a thabhairt maidir lena bhfuil sé nó sí ag iarraidh tabhairt faoi thionscadal in SAM</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘<em>Fulbrighter</em>’ (ball den lucht Fulbright)</span></li> </ul> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?</span></strong></span></h3> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/19rzr4029xe/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais</span></strong></a></span></p> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">SONRAÍ AN MHAOINITHE</span></strong></span></h3> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;" type="disc"> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Maoiníonn <span style="color: windowtext;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gkovhipzt6/external" target="_blank" rel="noopener">Éire Ildánach</a></span> agus Coimisiún Fulbright an dámhachtain.</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.</span></li> </ul> <h3 style="margin: 15pt 0cm 7.5pt; background: white; line-height: 107%; break-after: avoid; font-size: 12pt; font-family: 'Calibri Light', sans-serif; color: #1f4d78; font-weight: normal;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1b2571; font-weight: normal;">AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?</span></strong></span></h3> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;" type="disc"> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba cheart d’iarratasóirí teagmháil a dhéanamh leis an óstinstitiúid in SAM agus litir chleamhnaithe a fháil</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tabharfar tús áite do na hiarratasóirí sin nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.</span></li> <li style="color: #434343; line-height: normal; background: white; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1591g4f4pwd?lang=ga?rss=true Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil. 07 DFómh 2021 12:00:00 ACÉ 22adf71c9d203f2e3b193c2027272cea Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Tabharfar tacaíocht do scoileanna chun a bplean féin mar Scoil Ildánach a fhorbairt agus chun tús a chur lena cur chun feidhme. Beidh guth leanaí agus daoine óga lárnach sa phróiseas seo, chomh maith le múinteoirí agus pobal iomlán na scoile.  Gheobhaidh gach scoil tacaíocht ó Chomhlach Cruthaitheach ainmhithe, agus cuirfear deontas €4,000 ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí thar thréimhse dhá bhliain.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Tá liosta de na scoileanna/ionaid atá páirteach i scéim 2021 na Scoileanna Ildánacha anseo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Le haghaidh samplaí de ghníomhaíochtaí a rinne scoileanna/ionaid in 2018, 2019 agus 2020, féach na craoltaí ar líne ó Sheachtain na Scoileanna Ildánacha, Bealtaine 2021, atá le fáil </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/536gdj1lwsj/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Is tionscnamh Óige Ildánach de chuid an chláir Éire Ildánach é</span> <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ykkfkohwh4o/external"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Scoileanna Ildánacha</span></strong></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">. </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá sé á stiúradh ag an gComhairle Ealaíon, i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p>