San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir

Tá straitéis nua á hullmhú ag an gComhairle Ealaíon agus tá sé beartaithe againn í a fhoilsiú go luath san fhómhar. Sonróidh an straitéis nua athruithe ar ár gcuid tosaíochtaí agus ar an dóigh a n-oibrímid. Mar sin, is féidir linn féachaint ar an mbliain 2016 mar bhliain aistrithe cheana féin. Is ar an gcúis sin, agus ar mhaithe le héifeachtúlacht, a fhillfear ar an mbliain féilire ón mbliain 2017 do na trí phríomhchlár deontas dár gcuid.

 

Ón mbliain 2011 i leith, tá ‘Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta’ agus a fhaigheann ‘Maoiniú Bliantúil’ nó ‘an Deontas le haghaidh Clár Bliantúil’ á maoiniú ó mhí Aibreáin go dtí mí an Mhárta dár gcionn. Chinneamar bogadh ar shiúl ón ‘mbliain féilire’ thraidisiúnta ag am ina raibh éiginnteacht airgeadais i réim, agus é mar aidhm cabhrú le heagraíochtaí pleanáil níos fearr a dhéanamh. Ó shin i leith, tá an Cháinaisnéis bhliantúil, ina bhfógraítear an deontas a gheobhaidh an Chomhairle Ealaíon ón Rialtas, tugtha ar aghaidh ó mhí na Nollag go mí Dheireadh Fómhair agus tá tionchar na géarchéime airgeadais tar éis maolú.

 

Fágann sé sin gur ‘bliain airgeadais ghearr’ a bheidh sa bhliain 2016 do chuid mhór eagraíochtaí. Nuair a thosóimid ag glacadh le hiarratais i mí Mheán Fómhair, beidh ár gcuid eagraíochtaí ag beartú clár don tréimhse idir mí Aibreáin agus mí na Nollag 2016.

 

I Nuachtlitir na míosa seo, is féidir leat léamh faoi conas teacht ar Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon i bhformáid dhigiteach, ina bhfuil níos mó ná 1,000 saothar amharcealaíon ar fáil do chách anois ar líne.

 

Tá bród orainn freisin as an ról a bhí ag an gComhairle Ealaíon i dtairseach gréasáin nua na nEalaíon san Oideachas a fhorbairt, tairseach a sheol Jan O’Sullivan, an tAire Oideachais agus Scileanna, agus Heather Humphreys, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gcomhpháirt le chéile le déanaí.

 

 

Le dea-mhéin,Orlaith McBride

Email Software by Newsweaver