Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 04 Ean 2021 11:08:37 MAG 04 Ean 2021 11:08:37 MAG http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/jjjicdc7y6o?lang=ga?rss=true ‘An saol as a neart’ (life served neat): Sin nath ar bhain Zadie Smith úsáid as san aiste dá cuid le déanaí, agus, is cosúil gur nath é a fheileann go maith don seal atá curtha dínn ó mhí Márta seo caite. Ní bhíonn an saol éasca nuair a bhaintear ár scafall dínn, is é sin an ghnáth-idirghníomhaíocht dhaonna. Airímid an fuinneamh uainn, an fuinneamh a fhaighimid trí theagmháil le daoine eile, an teagmháil sin atá ar iarraidh ón domhan a bhfuil an t-ádh orainn a bheith inár gcónaí ann. Le linn míonna fada seo na paindéime, léirigh ealaíontóirí agus iad siúd a oibríonn leo a fhairsinge atá a samhlaíocht agus a dhoimhne atá a bhflaithiúlacht agus a gcomhbhá. Is soiléire ná riamh ábharthacht na n-ealaíon i measc na sochaí. Anuraidh, fuaireamar os cionn 6,500 iarratas i gcomparáid le 3,500 in 2019. As measc na n-iarratas seo, bhí lúcháir orainn a bheith in ann maoiniú a chur ar fáil do 632 ealaíontóir agus do 216 eagraíocht den chéad uair riamh. Is léiriú é seo den mhéid oibre atá ar bun agus den mhéadú atá tagtha ar an éileamh ar acmhainní. Ba mhór an onóir dúinn oibriú libh agus tacaíocht a thabhairt daoibh le linn na tréimhse deacra sin. I rith 2020, rinne foireann na Comhairle Ealaíon a ndícheall freastail ar an stad go han-chúramach. Tugaim ómós dá dtiomantas gan staonadh agus dá n-ardleibhéil ghairmiúlachta. Táim buíoch chomh maith do Chathaoirleach agus do chomhaltaí na Comhairle as a dtreoir agus as a dtacaíocht ghéarchúiseach. Trí bheith i gcistineacha a chéile, i seomraí leapa agus i seomraí suí a chéile, is féidir a rá go bhfuil léargas nua faighte againn uile de shaoil a chéile, rud a chabhraíonn linn feiceáil trí shúile a chéile. Rachaidh an dáimh nua sin chun tairbhe dúinn chun feabhas a chur orainn féin agus muid ag filleadh ar an ngnáthshaol. Is iomaí dúshlán atá fós romhainn, dár ndóigh. Ach is mór an spreagadh é dúinn oscailt na ndeiseanna in 2021 agus tá áthas orainn a bheith in ann tacú libh trí mhaoiniú méadaithe a chur ar fáil. Gabhaimid buíochas ó chroí lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán as a dtacaíocht as cuimse i rith na bliana seo caite. Tá súil againn go mbeidh briseadh sábháilte agaibh, briseadh atá tuilte go maith agaibh agus táimid ag tnúth go mór leanúint leis an obair seo libh le linn na bliana atá amach romhainn. Athbhliain faoi mhaise daoibh. Maureen Kennelly Stiúrthóir 04 Ean 2021 12:00:00 MAG d7ab24027bc5ed7e0951fdf5f236ac31 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">‘<span style="font-size: 12px;">An saol as a neart’ (<em>life served neat</em>): Sin nath ar bhain Zadie Smith úsáid as san aiste dá cuid le déanaí, agus, is cosúil gur nath é a fheileann go maith don seal atá curtha dínn ó mhí Márta seo caite. Ní bhíonn an saol éasca nuair a bhaintear ár scafall dínn, is é sin an ghnáth-idirghníomhaíocht dhaonna. Airímid an fuinneamh uainn, an fuinneamh a fhaighimid trí theagmháil le daoine eile, an teagmháil sin atá ar iarraidh ón domhan a bhfuil an t-ádh orainn a bheith inár gcónaí ann. Le linn míonna fada seo na paindéime, léirigh ealaíontóirí agus iad siúd a oibríonn leo a fhairsinge atá a samhlaíocht agus a dhoimhne atá a bhflaithiúlacht agus a gcomhbhá.  Is soiléire ná riamh ábharthacht na n-ealaíon i measc na sochaí. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Anuraidh, fuaireamar os cionn 6,500 iarratas i gcomparáid le 3,500 in 2019.  As measc na n-iarratas seo, bhí lúcháir orainn a bheith in ann maoiniú a chur ar fáil do 632 ealaíontóir agus do 216 eagraíocht den chéad uair riamh.  Is léiriú é seo den mhéid oibre atá ar bun agus den mhéadú atá tagtha ar an éileamh ar acmhainní.  Ba mhór an onóir dúinn oibriú libh agus tacaíocht a thabhairt daoibh le linn na tréimhse deacra sin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">I rith 2020, rinne foireann na Comhairle Ealaíon a ndícheall freastail ar an stad go han-chúramach. Tugaim ómós dá dtiomantas gan staonadh agus dá n-ardleibhéil ghairmiúlachta. Táim buíoch chomh maith do Chathaoirleach agus do chomhaltaí na Comhairle as a dtreoir agus as a dtacaíocht ghéarchúiseach. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Trí bheith i gcistineacha a chéile, i seomraí leapa agus i seomraí suí a chéile, is féidir a rá go bhfuil léargas nua faighte againn uile de shaoil a chéile, rud a chabhraíonn linn feiceáil trí shúile a chéile. Rachaidh an dáimh nua sin chun tairbhe dúinn chun feabhas a chur orainn féin agus muid ag filleadh ar an ngnáthshaol.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is iomaí dúshlán atá fós romhainn, dár ndóigh. Ach is mór an spreagadh é dúinn oscailt na ndeiseanna in 2021 agus tá áthas orainn a bheith in ann tacú libh trí mhaoiniú méadaithe a chur ar fáil. Gabhaimid buíochas ó chroí lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán as a dtacaíocht as cuimse i rith na bliana seo caite.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá súil againn go mbeidh briseadh sábháilte agaibh, briseadh atá tuilte go maith agaibh agus táimid ag tnúth go mór leanúint leis an obair seo libh le linn na bliana atá amach romhainn.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Athbhliain faoi mhaise daoibh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Stiúrthóir</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/gt584n89l85?lang=ga?rss=true Tá soláthar Seirbhísí Comhordaithe á lorg ag an gComhairle Ealaíon don Oíche Chultúir 2021. Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona. Beidh Comhordaitheoir na hOíche Cultúir i gceannas ar chomhordú, rannpháirtíocht agus cumarsáid na hOíche Cultúir ar bhonn náisiúnta. Feidhmeoidh an Comhordaitheoir mar chomhairleoir do réimse leathan páirtithe leasmhara agus mar phointe teagmhála do ghníomhaíochtaí na hOíche Cultúir ar an scála náisiúnta. An 27 Eanáir 2021 ar 12 meán lae an sprioc le haghaidh tairiscintí. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 29622b15cd2bdf18c9f5bc10fb46398a Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá soláthar Seirbhísí Comhordaithe á lorg ag an gComhairle Ealaíon don Oíche Chultúir 2021. Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh Comhordaitheoir na hOíche Cultúir i gceannas ar chomhordú, rannpháirtíocht agus cumarsáid na hOíche Cultúir ar bhonn náisiúnta. Feidhmeoidh an Comhordaitheoir mar chomhairleoir do réimse leathan páirtithe leasmhara agus mar phointe teagmhála do ghníomhaíochtaí na hOíche Cultúir ar an scála náisiúnta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 12px;">An 27 Eanáir 2021 ar 12 meán lae an sprioc le haghaidh tairiscintí.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá soláthar Seirbhísí Comhordaithe á lorg ag an gComhairle Ealaíon don Oíche Chultúir 2021. Is imeacht bliantúil uile-oileáin í Oíche Chultúir a cheiliúrann cultúr, cruthaitheacht agus na healaíona.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó cuireadh tús léi in 2006, tá an Oíche Chultúir dul ó neart go neart thar na blianta agus sa bhliain 2020, d’éirigh go geal léi meascán d’imeachtaí ar líne (686) agus d’imeachtaí i bpearsa (322) a chur ar siúl. Cé gur tháinig laghdú (d’aon trian) ar líon na n-imeachtaí, mar a rabhthas ag súil leis, d’éirigh léi a lucht féachana a dhúbailt chuig os cionn 800,000 (i gcomparáid le 430,000 in 2019). Cuireadh an Comhionannas, Cearta an Duine, an Éagsúlacht agus Luach Saothair don Ealaíontóir i dtreis mar phríomhthosaíochtaí beartais na Comhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá clár athbhreithniúcháin, taighde agus comhairliúcháin uileghabhálach ar bun ag an gComhairle Ealaíon faoi láthair chun eolas a bhailiú ar mhaithe le todhchaí na hOíche Cultúir. Táthar ag súil go dtabharfar an obair sin i gcrích i Márta 2021. Déanfar an t-iarrthóir rathúil a cheapadh roimh an dáta sin agus beidh air/uirthi a bheith réidh le freagairt d’aon mholadh a d’fhéadfaí a bheith ann maidir leis an gcuspóir, an fhís, na luachanna agus na tosaíochtaí ar féidir leo tionchar a imirt ar an gcur chuige idirghníomhaíochta agus ar an gcur chuige cur chun feidhme in 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh sé de dhualgas ar an iarrthóir rathúil réimse leathan páirtithe leasmhara ó cheann ceann na hÉireann a spreagadh chun idirghníomhaíochta agus a stiúradh. Feidhmeoidh an té a cheapfar mar phointe teagmhála réigiúnach agus idirnáisiúnta do rannpháirtithe agus d’eagraithe agus oibreoidh an té sin chun straitéis uileghabhálach cumarsáide a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Déanfaidh sé/sí bainistíocht freisin ar bhuiséad tríú páirtí (ar leith) um Chaidreamh Poiblí, Mhargaíocht agus Chumarsáid.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtáiltear an Oíche Chultúir gach bliain an Aoine roimh an Aoine dheireanach de mhí Mheán Fómhair agus tá sé beartaithe anois don Aoine, an 17 Meán Fómhair 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is ionann luach an chonartha agus €40,000-€45,000, gan CBL san áireamh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta le haghaidh tairiscintí a chur isteach an <strong>27 Eanáir 2021 ar 12 meán lae.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir teacht ar shonraí na gcáipéisí tairisceana <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ifzcah1bm8j/external">anseo</a>.</span></p> Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ssagm91tnwv?lang=ga?rss=true Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó sholáthróirí seirbhísí oiliúna, nó ó chuideachtaí a oibríonn leis na meáin, chun Bosca Uirlisí Digiteacha a chruthú do ghairmithe na n-ealaíon lena ndéanfar an dea-chleachtas sa táirgeadh agus sa scaipeadh digiteach a chur chun cinn. Cuirfear an Bosca Uirlisí Digiteacha ar fáil saor in aisce don phobal ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus bainfear úsáid as mar áis oiliúna do dhaoine a bhfuil leibhéil thaithí éagsúla acu. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 976e43f1c5f9fd3d80fe0dfc31fc22b4 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó sholáthróirí seirbhísí oiliúna, nó ó chuideachtaí a oibríonn leis na meáin, chun Bosca Uirlisí Digiteacha a chruthú do ghairmithe na n-ealaíon lena ndéanfar an dea-chleachtas sa táirgeadh agus sa scaipeadh digiteach a chur chun cinn. Cuirfear an Bosca Uirlisí Digiteacha ar fáil saor in aisce don phobal ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus bainfear úsáid as mar áis oiliúna do dhaoine a bhfuil leibhéil thaithí éagsúla acu.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó sholáthróirí seirbhísí oiliúna, nó ó chuideachtaí a oibríonn leis na meáin, chun Bosca Uirlisí Digiteacha a chruthú do ghairmithe na n-ealaíon lena ndéanfar an dea-chleachtas sa táirgeadh agus sa scaipeadh digiteach a chur chun cinn. Cuirfear an Bosca Uirlisí Digiteacha ar fáil saor in aisce don phobal ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus bainfear úsáid as mar áis oiliúna do dhaoine a bhfuil leibhéil thaithí éagsúla acu.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 12px;">22 Eanáir 2021 an spriocdháta le haghaidh iarratas.</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun na sonraí go léir a fháil maidir leis an nglao ar thairiscintí, téigh chuig an suíomh gréasáin eTenders ag an nasc seo a leanas: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vrbykon05vy/external"><span style="line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/180113/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=ETENDERS_SIMPLE</span></a></span></p> Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC http://nuachtlitir.artscouncil.ie/10g1dbp43oj?lang=ga?rss=true Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt go bhfuiltear tar éis Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2021. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 20c640396e359614f44cef3f7cdb6897 Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt go bhfuiltear tar éis Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2021.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt go bhfuiltear tar éis Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2021.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt d’ealaíontóir scannáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn agus don fhoireann ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dó a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is é Tadhg O’Sullivan an seachtú healaíontóir scannáin a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters, Gerry Stembridge, Hugh Travers, Mark O’Halloran Pat Murphy agus Alan Gilsen, daoine a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC ó 2014 agus a raibh rath mór orthu go léir.</span></p> <p style="text-align: justify; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon:  ‘<em>Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon go mbeidh Tadhg O’Sullivan ar an gcéad Ealaíontóir Scannán Cónaithe eile ag UCC. Tháinig an chónaitheacht seo ag uair thábhachtach i ngairm Thaidhg tar éis dá scannán lánfhada aonair <strong>To the Moon</strong> ardmholadh a bhaint amach go hidirnáisiúnta.  Tá súil againn go dtabharfaidh an chónaitheacht seo an t-am agus an spás dó a chleachtas scannáin a fhorbairt laistigh den timpeallacht spreagthach thacúil atá le brath in UCC.’</em></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; background: white;">Seo mar a labhair Jools Gilson, Ollamh le Cleachtas Cruthaitheach agus Ceann Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne: </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> <span style="background: white;">‘<em>Tá lúcháir orainn agus is mór an onóir dúinn Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC i gcomhair 2021 - ealaíontóir is ea é a thógann eilimintí faisnéise, liteartha agus comhaimseartha agus a dhéanann iad a nascadh le chéile ar bhealach sainiúil agus tarraingteach</em>.’</span></span></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></p> <p style="text-align: justify; background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tadhg O’Sullivan: Beathaisnéis an Scannánóra </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ealaíontóir agus scannánóir is ea Tadhg O’Sullivan a oibríonn go príomha i réimse na scannánaíochta neamhfhicsin. Agus úsáid mhinic á baint aige ina chuid shaothair as foinsí liteartha agus as cartlann scannánaíochta, déanann O’Sullivan iarracht síoraíocht an eispéiris dhaonna a mhúscailt ina chuid scannán agus solas a scaipeadh ar an lá atá inniu ann trí bheith ag tarraingt ó smaointe an lae inné. Bhí an chéad taibhiú dá scannán deireanach, <em>To the Moon,</em> ag Venice Days le déanaí agus roghnaíodh é don Telluride Film Festival 2020. Léiríodh na scannáin eile atá aige <em>Yximalloo </em>(le Fergal Ward, 2014) agus <em>The Great Wall </em>(2015) ag go leor féilte scannán mór le rá, lena n-áirítear FiD Marseille, MOMA Doc Fortnigh, CPH:DOX agus Dokufest Kosovo. Rinneadh iad a chraobhscaoileadh go hidirnáisiúnta chomh maith.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá scannán lánfhada eile dá chuid i mbun réamh-léiriúcháin faoi láthair agus tabharfar an obair sin chun críche in 2022.</span></p> Coiscéim Coiligh http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1xn0ym5roib?lang=ga?rss=true Freagairt ealaíonta uathúil is ea Coiscéim Coiligh ar ré uathúil i stair na hÉireann. Cuirfidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne ar fud na hÉireann an séasúr seo d’imeachtaí ealaíon, atá uaillmhianach i dtaobh cuspóra, scála agus scóip, i láthair i mí an Mheithimh 2021. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 81e12c2e08b0dd155c4ad74d4eec203f Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Freagairt ealaíonta uathúil is ea Coiscéim Coiligh ar ré uathúil i stair na hÉireann. Cuirfidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne ar fud na hÉireann an séasúr seo d’imeachtaí ealaíon, atá uaillmhianach i dtaobh cuspóra, scála agus scóip, i láthair i mí an Mheithimh 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Coiscéim Coiligh</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Séasúr Náisiúnta d’Imeachtaí Ealaíon ag Roinnt na hAthléimneachta, na Cruthaitheachta agus an Naisc atá i gCroílár na nEalaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Freagairt ealaíonta uathúil is ea <strong>Coiscéim Coiligh</strong> ar ré uathúil i stair na hÉireann. Cuirfidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne ar fud na hÉireann an séasúr seo d’imeachtaí ealaíon, atá uaillmhianach i dtaobh cuspóra, scála agus scóip, i láthair i mí an Mheithimh 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon mar bhealach chun ár n-athléimneacht, ár gcruthaitheacht agus ár nascacht a roinnt trí na healaíona tar éis moladh ón tuarascáil ‘<em>Survive, Adapt, Renew’, </em>gairm oscailte is ea Coiscéim Coiligh do thionscadail uaillmhianacha agus sármhaithe faoi threoir ealaíontóirí lena meas le haghaidh cláir mar chuid de shéasúr ar fud na tíre thar dheich lá i mí an Mheithimh 2021. Tiocfaidh ealaíontóirí, léiritheoirí, teicneoirí, lucht féachana/éisteachta agus pobail le chéile le haghaidh clár a bheidh éagsúil ar roinnt bealaí, foirm, peirspictíocht agus suíomh, ina measc.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ceapadh agus dearadh an séasúr chun uaillmhian a threisiú sna healaíona agus do na healaíona, athbheofaidh an clár muid ar fud na tíre agus muid ag teacht amach as tionchar COVID-19.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sé mar aidhm le <strong>Coiscéim Coiligh</strong>:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ol style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" start="1" type="1"> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em>Uaillmhian a spreagadh</em></strong> sna healaíona, agus do na healaíona, lena léiriú gur féidir leis na healaíona freagairt agus treorú go muiníneach.</span></li> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em>Tuiscint a mhéadú</em></strong> trína léiriú cé muid féin mar náisiún agus ealaín agus eispéiris ealaíne a chur i láthair a léiríonn éagsúlacht na hÉireann nua-aimseartha, ár n-éagsúlacht céannachtaí, dearcthaí, foirmeacha ealaíne, cuir chuige agus láithreacha.</span></li> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em>Glacadh leis an inoiriúnaitheacht</em></strong> trí fhreagairt do na dúshláin reatha chun seachadadh, athcheapadh, athshamhlú agus comhoibriú beag beann ar céard atá ag cur isteach orainn.</span></li> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em>Rannpháirtíocht a spreagadh</em></strong> trína bheith meáite a chinntiú go bhfeictear an saothar agus na tionscadail agus go bhfaigheann lucht féachana/éisteachta, rannpháirtithe agus breathnóirí éagsúla eispéireas orthu, bíodh sin san fhíorshaol nó trí bhealaí digiteacha.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Arna choimeád trí phróiseas Gairmeacha Oscailte, spreagfaidh an clár seo iarratasóirí agus rannpháirtithe le bheith uaillmhianach sa chaoi a gcruthaíonn siad a smaointe agus a saothar; agus tabharfar cuireadh don phobal taithí a fháil ar ealaín iontach i láithreacha uathúla ar fud na hÉireann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirfear tionscadail roghnaithe faoi stiúir ealaíontóirí ar an gclár i séasúr uaillmhianach a chuirfear ar siúl i suíomhanna ar fud na hÉireann thar dheich lá i mí an Mheithimh 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh foirm iarratais Gairmeacha Oscailte, mar aon le treoirlínte chun iarratas a dhéanamh, critéir roghnaithe, faisnéis mheasúnaithe agus Ceisteanna Coitianta, inrochtana ó <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17gsr4qc9j3/external">www.thegrandstretch.com</a> ón 10am Dé Luain 11 Eanáir 2021 go dtí 12 meán lae Dé Luain 8 Feabhra 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Coiscéim Coiligh</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon, arna mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus arna léiriú ag Schweppe Curtis Nunn.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">11 - 20 Meitheamh 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17gsr4qc9j3/external"><span style="color: #1155cc;">www.thegrandstretch.com</span></a></span></p> Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/26x9wbfiwqw?lang=ga?rss=true Tar éis don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair a bheith curtha ar ceal do 2020, is díol sásaimh don Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua a fhógairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2021. Is é is aidhm don Scéim tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 9e5133647ae23545a842c42b0eb2fc51 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tar éis don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair a bheith curtha ar ceal do 2020, is díol sásaimh don Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua a fhógairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2021. Is é is aidhm don Scéim tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tar éis don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair a bheith curtha ar ceal do 2020, is díol sásaimh don Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua a fhógairt do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo dul ar camchuairt idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2021. Is é is aidhm don Scéim tacaíocht a thabhairt maidir le saothar a thabhairt ar camchuairt agus a scaipeadh thar réimse d’fhoirmeacha agus cleachtais ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú ó mhí na Bealtaine go mí na Nollag 2021 ná Déardaoin, an 11 Feabhra 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ón 12 Eanáir 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an scéim seo oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo léiriúcháin a thabhairt ar camchuairt idir mí na Bealtaine agus mí na Nollag 2020, agus atá ina gcónaí nó bunaithe i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun na critéir nuashonraithe a fháil i ndáil le COVID-19 féach ar na treoirlínte go cáiréiseach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1k7qxechbot/external"><span style="color: windowtext;">leathanach Teagmhálacha</span></a> shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.</span></p> Oifigeach Forbartha Music Generation http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1lx4jeogo6t?lang=ga?rss=true Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation. Conradh téarma sheasta cúig bliana atá i gceist. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 5b82686023261a5266985b9d298916c6 Nuacht ón bPobal <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation. Conradh téarma sheasta cúig bliana atá i gceist.</span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá iarratais á lorg anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin don phost mar Oifigeach Forbartha Music Generation. Conradh téarma sheasta cúig bliana atá i gceist.</span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin Oifigeach Forbartha Music Generation a cheapadh a bheidh freagrach as clár oideachais fairsing um thaibhiú ceoil a bhainistiú thar ceann na Comhpháirtíochta Oideachais Ceoil i réigiún an Chabháin/Mhuineacháin.</span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann is ea <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/kwo7lqfq34c/external"><span style="color: windowtext;">Music Generation</span></a> atá cómhaoinithe ag U2, ag The Ireland Funds, ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.</span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá foirm iarratais, tuairisc ar an bpost agus sonraíocht faoin bpearsa atá á lorg ar fáil ar líne ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/l9wxiubh0dj/external">www.etbjobs.ie</a></span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 100.35pt; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #c00000;"> </span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Dé Céadaoin, an 6 Eanáir 2021 ar 12 meán lae an sprioc le haghaidh iarratas</strong></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ní ghlacfar le hiarratais ná le CVanna a chuirtear isteach tar éis na sprice sin.</span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bunaithe ar an líon iarratas a bhfuiltear ag súil leis, d’fhéadfaí gearrliostú a dhéanamh. Déanfar gearrliostú bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm iarratais. Ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí na n-iarrthóirí, d’fhéadfadh tairseacha an ghearrliostaithe a bheith i bhfad níos airde ná na caighdeáin bhunúsacha arna leagan amach.</span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 42.5pt; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><em>Fostóir comhionannas deiseanna is ea Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin.</em></span></p> <p style="margin: 0cm 42.5pt 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><em> </em></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 64.35pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><strong>                                       </strong></p> Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect http://nuachtlitir.artscouncil.ie/16cqdkvaaqa?lang=ga?rss=true Clár comhoibritheach is ea ISLAND CONNECT idir cúig eagraíocht taibhealaíne a oibríonn le cónaitheachtaí atá lonnaithe ar oileáin de chuid tíortha éagsúla na hEorpa, nó atá bainteach leis na hoileáin sin. In 2021, tabharfar an deis do thaibhealaíontóirí atá lonnaithe in Éirinn cur isteach ar chónaitheacht mhaoinithe sa Chróit nó sa Danmhairg. Beidh cónaitheacht chomhionann san Irish Aerial Creation Centre i Luimneach mar chuid den scéim chomh maith. 11 Eanáir 2021 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, téigh chuig https://islandconnect.eu [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a2cdxazgm70/external ]. 04 Ean 2021 12:00:00 MAG 8351b56dc54e4a5934af61e7c9a5db50 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Clár comhoibritheach is ea ISLAND CONNECT idir cúig eagraíocht taibhealaíne a oibríonn le cónaitheachtaí atá lonnaithe ar oileáin de chuid tíortha éagsúla na hEorpa, nó atá bainteach leis na hoileáin sin. In 2021, tabharfar an deis do thaibhealaíontóirí atá lonnaithe in Éirinn cur isteach ar chónaitheacht mhaoinithe sa Chróit nó sa Danmhairg. Beidh cónaitheacht chomhionann san Irish Aerial Creation Centre i Luimneach mar chuid den scéim chomh maith. 11 Eanáir 2021 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh, téigh chuig <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a2cdxazgm70/external">https://islandconnect.eu</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Clár comhoibritheach is ea <strong>ISLAND CONNECT</strong> idir cúig eagraíocht taibhealaíne a oibríonn le cónaitheachtaí atá lonnaithe ar oileáin de chuid tíortha éagsúla na hEorpa, nó atá bainteach leis na hoileáin sin. Agus iad tugtha le chéile trína gcuspóir comhchoiteann chun cur le cruthú agus comhdhlúthú na dtaibhealaíon, is é is aidhm do chomhpháirtithe líonra an chláir malartaithe idirnáisiúnta cónaitheachta an tionscnamh seo a sheoladh le gur féidir leo tabhairt faoina n-uaillmhian thábhachtach chun tacú le forbairt phearsanta agus ghairmiúil ealaíontóirí agus compántas ealaíon.</span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>SPRIOCDHÁTA AN IARRATAIS:</strong> an 11 Eanáir 2021 (23:59, Am Lár na hEorpa)</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtálfar na cónaitheachtaí ar na cúig oileán (an Danmhairg, an Chróit, Éire, an Ghréig, nó an Spáinn – Na hOileáin Bhailéaracha) le linn 2021 ag amanna difriúla.</span></li> <li style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mairfidh na cónaitheachtaí ar feadh coicíse agus beidh cur i láthair den obair idir lámha ag deireadh gach téarma.</span></li> <li style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirfear dálaí oibre agus maireachtála araon ar fáil le linn na gcónaitheachtaí agus déanfar iad a chinntiú, lena n-áirítear: ionad / spás oibre agus dálaí bunúsacha teicniúla i bpobal oileánach roghnaithe, lóistín réamheagraithe íoctha (seomraí dhá leaba), costais taistil náisiúnta agus idirnáisiúnta chuig láithreacha na cónaitheachta agus láithreacha lena n-éascaítear an fhorbairt acmhainneachta, costais taistil chuig an gcónaitheacht, per diems, táille suas le 2,400.00 EUR in aghaidh an chompántais (1,200.00 le haghaidh cónaitheacht coicíse).</span></li> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déanfaidh comhpháirtithe áitiúla líonra Island Connect cuir i láthair a eagrú de shaothair chríochnaithe de chuid na gcompántas ealaíon roghnaithe.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Mar aon le clár Island Connect, beidh SpringLab ar siúl le linn 5 lá in 2021 i Luimneach, Éire, idir an 23 agus an 27 Márta 2021. Cuirfear fáilte roimh dhuine atá freagrach as an treo ealaíne ó gach compántas roghnaithe freastal ar an gceardlann chun teicnící forbartha, cruthaitheachta agus inbhuanaitheachta a fhoghlaim lena n-úsáid ina gcuid tionscnaimh ealaíne féin. Roinnfear an cheardlann ina dhá chuid, ceann maidir le forbairt agus comhairleoireacht amharclainne agus ceann eile maidir le ceannaireacht phearsanta. Beidh ceardlann le Rivca Rubin freisin maidir le nósanna imeachta aiseolais agus seimineár maidir leis an bhféiniúlacht oileánach.<strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #666666; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"> </span></strong></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Riachtanais Iarratais </span></strong></span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Tá na cónaitheachtaí oscailte do thaibhealaíontóirí atá lonnaithe sa Danmhairg, sa Chróit, in Éirinn, sa Ghréig nó ar na hOileáin Bhailéaracha.</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Féadfaidh triúr, ar a mhéad, a bheith mar chuid d’aon ealaíontóir nó compántas ealaíon.</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Braitheann na cónaitheachtaí a bhfuiltear i dteideal cur isteach orthu ar an tír ina bhfuiltear lonnaithe de ghnáth.</span></li> </ul> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">DUALGAIS: Ealaíontóir(í) / Compánta(i)s:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Ní mór a bheith ar fáil d’fhad ama iomlán an dá chónaitheachta (an ceann áitiúil agus an ceann idirnáisiúnta)</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Ní mór a bheith in ann agus sásta ball den chompántas a sheoladh chuig SpringLab / an gCeardlann maidir leis an bhForbairt Acmhainneachta;</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Ní mór cur i láthair a eagrú ag deireadh gach cónaitheachta den saothar a cruthaíodh lena linn;</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Ní mór a bheith spreagtha a bheith gníomhach i ngnáthshaol láthair / ceantair na cónaitheachta, agus a bheith sásta grianghraif agus físeáin a ghlacadh den chónaitheacht lena roinnt go poiblí,</span></li> <li style="margin-right: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Glacfaidh an t-ealaíontóir / an compántas le hiarratais ar agallamh a d’fhéadfaí a bheith ann ó na meáin maidir leis an gclár seo.  </span></li> </ul> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #666666;">Tá sé d’aidhm ag Island Connect a bheith ina thionscnamh ionchuimsitheach atá oscailte do rannpháirtithe de gach aon aois, cumas, gnéis, gnéasacht agus dúchas náisiúnta. Ní féidir teacht go héasca ar gach ceann dár n-ionaid tionóil faoi láthair ach déanfaimid ár ndícheall freastal ar riachtanais na ndaoine nuair is féidir linn sin a dhéanamh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tabhair cuairt ar: </strong><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a2cdxazgm70/external"><strong>https://islandconnect.eu</strong></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p>