San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Fáilte Éireann tagtha le chéile i gcomhpháirtíocht chun treoirlínte a fhorbairt de réir Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021 - An Bóthar Amach Romhainnle cabhrú le heagraithe féilte agus imeachtaí an riosca a bhaineann le tarchur COVID-19 ag féilte agus imeachtaí aonair a íoslaghdú, agus chun muinín agus iontaoibh i measc freastalaithe ar fhéilte agus imeachtaí beo a atógáil.

Dearadh an treoir le tacú le heagraithe féilte agus imeachtaí chun féilte agus imeachtaí a ullmhú agus a chur i láthair go sábháilte i rith na paindéime; agus tá pleanáil freagartha, naisc úsáideacha, teimpléid agus samplaí ann d’úsáideoirí chomh maith.

 

Arna chur ar fáil mar cháipéis bheo, tiocfaidh athrú ar an treoir chun an chomhairle nua ón rialtas agus athruithe le prótacail Rialtais a léiriú de réir mar a thagann siad chun cinn.

Is féidir an treoir a fheiceáil anois ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo