English Version

Ailt
Culture Connects – an t-eolas is deireanaí maidir le Clár Cultúir na hUachtaránachta ar an AE

Comhaltacht Jerome Hynes i gcomhair ceannairí cultúrtha sa todhchaí 2013/14

Is féidir clárú anois do IETM Bhaile Átha Cliath 2013

An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Tá athbhreithniú ar léirithe ar dhrámaí an churaclaim in amharclanna foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

An scéal is déanaí maidir le Deis agus an Scéim Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

Fógra maidir le Clinic Maoinithe Damhsa

Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas

CLÁR FORBARTHA LUCHT FÉACHANA AIBREÁN – Deireadh Fómhair 2013

NEW MUSIC DUBLIN

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Eanáir.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 531 Eanáir 2013
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár nuachtlitir

Tá a gcuid maoinithe faighte ag gach eagraíocht don bhliain Aibreán 2013 - Márta 2014. Is léir nach bhfuil cúrsaí go maith faoi láthair ó thaobh acmhainní de. Ba é an dúshlán a bhí le sárú ag an gComhairle Ealaíon ná ár seacht ndícheall a dhéanamh leis an méid a bhí againn.

Tuigim go bhfuil díomá ar go leor eagraíochtaí mar thoradh ar an maoiniú atá á thairiscint. Is í fírinne an scéil ná go bhfuil laghdú os cionn 30% tagtha ar mhaoiniú na Comhairle Ealaíon ó 2008 i leith. Níl dóthain acmhainní againn ar chor ar bith chun éileamh na n-eagraíochtaí faoinár gcláir maoinithe agus éileamh na n-ealaíontóirí a dhéanann iarratas faoi dhámhachtainí agus faoi scéimeanna maoinithe eile a chomhlíonadh.

Tá sé tábhachtach an dúshlán atá le sárú ag eagraíochtaí a aithint agus gan beag is fiú a dhéanamh de ar bhealach ar bith. Tá sé tábhachtach freisin bealach a phleanáil chun teacht aniar ó thréimhsí deacra. Is é ról na Comhairle Ealaíon ná tacú leis na healaíona in Éirinn agus iad a fhorbairt. Tá sé mar aidhm againn do 2013 cothromaíocht a bhaint amach idir riachtanais na n-eagraíochtaí reatha agus ealaíontóirí agus cleachtóirí atá ag teacht chun cinn. Creidim go láidir go bhfuil an straitéis atá mar bhunús lenár gcur chuige ceart.

Tá súil againn, mar sin, trí dhámhachtainí tionscadail, sparánachtaí, coimisiúin, cistí gníomhaíocht cláir, camchuairteanna, féilte agus imeachtaí agus scéimeanna eile go dtacófar le go leor daoine aonair agus eagraíochtaí de bhreis in 2013.

Is obair idir lámha atá i mbaint amach athruithe agus éifeachtúlachta sna bealaí ina ndéanaimid ár seirbhísí a sholáthar. Beidh roinnt athruithe ag teacht i bhfeidhm sna seachtainí atá amach romhainn. Ar an gcéad dul síos, beidh gach íocaíocht láraithe i bhfoireann íocaíochtaí nua seachas a bheith á bpróiseáil i bhfoirne ealaíon. Seolfar ríomhtheachtaireacht sna laethanta atá romhainn ina dtabharfar na sonraí go léir maidir leis na hathruithe, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin nua, chuig gach duine aonair agus eagraíocht atá ag fáil maoinithe faoi láthair. Táimid muiníneach go mbeifear ábalta íocaíochtaí a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí agus níos tapa mar thoradh ar an gcóras nua seo. Táimid ag scríobh freisin chuig eagraíochtaí atá maoinithe trínár gcláir deontais lena mbaineann na hathruithe pearsanra a rinneadh le déanaí agus cuirfear aon athruithe atá déanta ar fhoireann ealaíon in iúl dóibh nuair is infheidhme.

Tá na hathruithe seo go léir déanta ag an gComhairle Ealaíon chun ár sainchúram mar ghníomhaireacht shaineolach a stiúrann agus a fhorbraíonn na healaíona in Éirinn agus a thacaíonn leo a chomhlíonadh níos fearr.

Le dea-mhéin,

Orlaith McBride

Stiúrthóir

Culture Connects – an t-eolas is deireanaí maidir le Clár Cultúir na hUachtaránachta ar an AE

Ar an 9 Eanáir 2013 sheol an tAire Jimmy Deenihan Culture Connects, an clár cultúir i gcomhair Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Léigh tuilleadh


Comhaltacht Jerome Hynes i gcomhair ceannairí cultúrtha sa todhchaí 2013/14

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis fógairt go bhfuil an tréimhse iarratais oscailte anois i gcomhair Chomhaltacht Jerome Hynes. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo cabhair a thabhairt chun ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d'Éirinn.


Léigh tuilleadh


Is féidir clárú anois do IETM Bhaile Átha Cliath 2013

Tá áthas ar an Project Arts Centre  agus ar Rúnaíocht IETM  a bheith mar óstaigh don chéad líonra idirnáisiúnta eile de chuid IETM do na taibhealaíona comhaimseartha ón 11-14 Aibreán 2013 i mBaile Átha Cliath, Éire.


Léigh tuilleadh


An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2014

Tá sé i gceist le dámhachtain na Comhairle Ealaíon um Léiriúchán Ceoldráma go dtabharfaí tacaíocht chun ceoldrámaí a ullmhú agus a léiriú in 2014, ag teacht le beartas foilsithe na Comhairle Ealaíon faoin gceoldrámaíocht.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Tá scéim nua bunaithe ag an gComhairle Ealaíon chun tacú le féilte agus le himeachtaí. Tá Scéim na bhFéilte Beaga a bhíodh ann roimhe seo cuimsithe i Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.


Léigh tuilleadh


Tá athbhreithniú ar léirithe ar dhrámaí an churaclaim in amharclanna foilsithe ag an gComhairle Ealaíon

Rinneadh athbhreithniú ar léirithe ar dhrámaí an churaclaim in amharclanna le haghaidh lucht féachana daltaí meánscoile thar ceann na Comhairle Ealaíon idir Feabhra agus Meitheamh 2012. Is mian leis an gComhairle Ealaíon buíochas a ghlacadh leo siúd uile a ghlac páirt sa phróiseas athbhreithnithe. Tá an tuarascáil deiridh ar fáil anois ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon agus is é atá ann ná tuarascáil 56 leathanach ar na torthaí agus na moltaí ón bpróiseas athbhreithnithe; agus na haguisíní lena mbaineann (50 leathanach). Tá an clár ábhar agus liosta na n-aguisíní idirghníomhach chun rochtain a éascú. Tá an doiciméad ar fáil le híoslódáil anseo.An scéal is déanaí maidir le Deis agus an Scéim Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

Is mian le Foireann na nEalaíon Traidisiúnta a fhógairt go bhfuilimid ag glacadh le hiarratais don chéad bhabhta den Scéim Deis 2013 faoi láthair. Is é an spriocdháta d'iarratais don bhabhta seo ná Déardaoin an 21 Feabhra 2013.


Léigh tuilleadh


Fógra maidir le Clinic Maoinithe Damhsa

Beidh Clinic Maoinithe Damhsa ar siúl ag an gComhairle Ealaíon chun eolas a thabhairt faoi na scéimeanna éagsúla maoinithe atá ar fáil faoi láthair d’ealaíontóirí damhsa.


Léigh tuilleadh


Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas

Tá an t-iarratasóir rathúil ar Dhámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas fógartha agus tá an Dámhachtain Sparánachta á bronnadh ar an gcruthaitheoir téatair Sophie Motley.


Léigh tuilleadh


CLÁR FORBARTHA LUCHT FÉACHANA AIBREÁN – Deireadh Fómhair 2013

Chríochnaigh 18 mbainisteoir idir bhainisteoirí ionaid agus féile agus bhainisteoirí margaíochta an chéad Chlár Forbartha Lucht Féachana i mí na Nollag 2012, agus clár forbartha lucht féachana réitithe acu dá n-eagraíocht. Gheobhaidh siad a dTeastais sa Chleachtas Bainistíochta ó Ollscoil Uladh go foirmiúil in Earrach 2013.


Léigh tuilleadh


NEW MUSIC DUBLIN

Féile mhór nua is ea New Music Dublin ina dtaispeánfar réimse leathan de chruthaitheacht cheoil ár linne trí shaothar daoine cáiliúla Éireannacha agus idirnáisiúnta a chur os comhair an phobail, agus beidh líon mór ealaíontóirí Éireannacha páirteach ann.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Is í 2013 Bliain Eorpach na Saoránach: Tá Bliain Eorpach na Saoránach 2013 tiomanta do na cearta a thagann le saoránacht an AE. I rith na bliana, spreagfaidh an Coimisiún Eorpach idirphlé idir gach leibhéal den rialtas, den tsochaí agus den ghnó ag imeachtaí agus ag comhdhálacha timpeall na hEorpa chun na cearta AE sin a phlé agus fís a chruthú maidir leis an gcaoi ar cheart an AE a bheith in 2020. Is féidir clárú anois do IEFTM Bhaile Átha Cliath 2013: Is é IETM líonra idirnáisiúnta na dtaibhealaíon comhaimseartha, agus tá ballraíocht 500 eagraíocht ó 50 tír aige. Tá tuarascáil foilsithe ag meitheal an Choimisiúin Eorpaigh maidir le soghluaisteacht ealaíontóirí: Mar chuid de chlár an AE um chultúr bhunaigh Coimisiún Eorpach meithleacha saineolaithe ó Bhallstáit an AE maidir le príomhthosaíochtaí beartais. Foilsíonn ENCATC Imleabhar 2, Eagrán 2 de Journal of Cultural Management and Policy: Is é ENCATC líonra na hEorpa maidir le hoideachas i dtaobh bainistíocht cultúir agus beartas cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver