San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA

Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin. Tá sé d’aidhm ag Music Generation a chlár a leathnú ar fud an náisiúin faoi 2022 agus go dáta tá sé tar éis a bheith curtha ar bun go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn, ag cruthú timpeall ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga.

Chun tacú le gníomhaíocht na feidhme Cumarsáide agus Margaíochta, tá iarratais á lorg anois le haghaidh Ról an Oifigigh Cumarsáide & Margaíochta. Táimid ag lorg duine a bhfuil scileanna láidre i margaíocht dhigiteach agus sna meáin shóisialta aige nó aici agus ar a laghad dhá bhliain taithí ghairmiúil ábhartha ag obair ar fheachtais mhargaíochta/chumarsáide. Is deis iontach é seo d’imreoir foirne ag a bhfuil meascán scileanna láidre pleanála agus idirphearsanta, agus an cumas ábhar tarraingteach a chruthú do chainéil agus lucht féachana éagsúil.

Chun sainchuntas poist agus sonraí an phróisis iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (Recruit@pinpoint.ie,(01) 642 5721). Spriocdháta: 5pm, Dé hAoine an 7 Lúnasa, 2020

Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.