San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19

Athraíodh Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal mar fhreagairt ar COVID-19

 

Dámhachtainí Taighde agus Forbartha (le meantóireacht agus gan mheantóireacht) agus Dámhachtainí maidir le Tionscadal a Chur i gCrích

 

Babhta a haon:

 

Cionn is go bhfuil teorainneacha móra i bhfeidhm de bharr scaradh fisiciúil agus cionn is go gcruthaíonn sé sin deacrachtaí do na tograí maidir le Tionscadal a Chur i gCrích, glacfar le hiarratais ar na Dámhachtainí Taighde agus Forbartha AMHÁIN (le meantóireacht agus gan mheantóireacht araon) i mbabhta a haon.

 

Cuirtear fáilte roimh thograí faoi leith ina bhféachtar ar an spás digiteach agus ar an spás fíorúil mar ardán bailí agus riachtanach i gcomhair dianiarracht chomhoibríoch ealaíne. Sna tograí, is féidir, ach ní gá, cleachtas ealaíon comhoibríoch a fhiosrú i dtráth seo na paindéime agus an scartha fhisiciúil.

 

De dheasca a dheacra atá sé d’ealaíontóirí sa ghéarchéim reatha, déanfar na méideanna a mhéadú le haghaidh Taighde agus Forbartha don bhabhta seo amháin. Tá na sonraí ar fad faoi na hathruithe seo ar fáil ar https://www.create-ireland.ie/projectsubpage/aic-awards/

 

Tá síneadh ama – go dtí Dé Luain, 27 Aibreán 2020 – curtha leis an spriocdháta i gcomhair Bhabhta a hAon.

 

Babhta a dó:

Glacfar le hiarratais ar Dhámhachtainí Taighde agus Forbartha agus ar Dhámhachtainí maidir le Tionscadal a Chur i gCrích i mbabhta a dó.

 

Tá an spriocdháta i gcomhair bhabhta a dó athraithe ó Dé Luain, 21 Meán Fómhair go dtí Dé Luain, 27 Iúil 2020

Beidh gnáthmhéid na ndámhachtainí uile i gceist arís i mbabhta a dó.

 

An Dámhachtain um Chónaitheacht Ealaíontóra de chuid Create agus Stiúideonna Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin

De thairbhe COVID-19, ní féidir an Dámhachtain um Chónaitheacht Ealaíontóra de chuid Create agus Stiúideonna Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin a chomhóstáil i mí an Mheithimh mar a bhí beartaithe. Tá dátaí eile á bplé dá bharr. Fógrófar an scéal is déanaí ar https://www.create-ireland.ie/projectsubpage/aic-awards/


Scoil Samhraidh na nEalaíon Comhoibríoch agus na hÉagsúlachta Cultúrtha

Tá dátaí nua san fhómhar á bplé chun Scoil Samhraidh na nEalaíon Comhoibríoch agus na hÉagsúlachta Cultúrtha a óstáil. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, mar aon leis an scéal is déanaí faoi gach snáithe de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, amharc ar www.create-ireland.ie