San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Aird á dhíriú ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn ar ‘Ceird an Taighde’ mar chuid den fheachtas #LoveIrishResearch
Deontais agus Dámhachtainí
Clinic Eolais le haghaidh Sparánachtaí Litríochta
Dámhachtainí Tionscadail Spriocdháta
Nuacht ón bPobal
Cuireann UCD fáilte roimh iarratais ar dhá ánracht scríbhneoireachta cruthaithí
Cuireann Music Generation fáilte roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Tacaíochta agus Forbartha
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

IMEACHTAÍ MHÍ IÚIL


LOOSE ENDS
Willie Doherty

Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn
10 Iúil – 24 Meán Fómhair 2016

Oscailt an taispeántais: Dé Sathairn an 9 Iúil, 7pm

Saothar nua leis an ealaíontóir Willie Doherty is ea Loose Ends a bhreathnaíonn ar an gcaoi a gcuimhnítear ar agus a samhlaítear daoine, imeachtaí agus áiteanna a raibh baint acu le hÉirí Amach na Cásca 1916 sa lá atá inniu ann. Féachann an tionscadal le fáil amach an bhfuiltear fós ag feidhmiú faoi thionchar na n-imeachtaí sin ar bhealach, agus le scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le guthanna agus le gníomhaíochtaí glúin amháin dul i bhfeidhm ar ghlúin eile i ngan fhios dóibh. Tá taispeántán físe ilscáileáin nua chomh maith le saothar grianghrafadóireachta a bhaineann leis curtha le chéile in áiteanna ar nós Dhún na nGall agus Bhaile Átha Cliath a bhfuil baint acu leis na himeachtaí a tharla roimh Éirí Amach na Cásca 1916 agus leis an Éirí Amach féin.

www.regionalculturalcentre.com

MAKING IRELAND MODERN
Ailtirí Gary A. Boyd agus John McLaughlin

Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe
Ionad: Halla Bailey Allen, Bóthar na hOllscoile, OÉ Gaillimh
11-24 Iúil 2016

Oscailt an taispeántais: Dé Máirt an 12 Iúil, 6pm

Déantar iniúchadh in Making Ireland Modern ar an ngaol idir ailtireacht, bonneagar agus teicneolaíocht nuair atá náisiún nua á thógáil. Tá sé tógtha mar mhaitrís oscailte de líníochtaí, grianghraif, samhlacha agus iarsmaí eile, cuirtear deich gcinn d’eipeasóidí bonneagair i láthair sa taispeántas – Frithoibríocht, Leictreachas, Sláinte, Iompar, Teilifís, Eitlíocht, Oideachas, Teileachumarsáid, Mótarbhealaí, Sonraí – ag dul thar thréimhse céad bliain ó 1916–2016. Agus iniúchadh á dhéanamh ann ar raon scálaí ó dhearadh mionsonraithe na míreanna go dtí tírdhreacha iomlána agus críocha eile, déantar cur síos in Making Ireland Modern ar ról na hailtireachta chun féiniúlacht fhisiceach agus chultúrtha an stáit nua a chlaochlú trína idirsheisiún i ngnáthshaol a dhaonra.

www.makingirelandmodern.ie

IN THE SHADOW OF THE STATE
Sarah Browne agus Jesse Jones

Leagtha amach i gclár Fhéile Dhébhliantúil Learphoill
Ócáid ar líne: The Truncheon and the Speculum
Craoladh beosrutha Déardaoin an 21 Iúil 2016 ag 19:30-20:30 MAG

The Truncheon and the Speculum ar cheann de cheithre imeacht léirithe a bheidh ar siúl in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe le linn 2016 mar chuid de In the Shadow of the State. Comhshaothar idir Sarah Browne agus Jesse Jones, amharc-ealaíontóirí, is ea In the Shadow of the State, ina ndéantar iniúchadh ar a bheith ina stát ó pheirspictíocht corp mná de. Déantar é trí phróiseas comhdhréachtaithe dlíthiúla agus guthaíochta. Trí shraith imeachtaí beo rannpháirtíochta i spásanna allabhracha stairiúla in Éirinn, i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain, áirítear saineolaithe comhoibríocha ó na réimsí leighis, dlí, cultúir ábhartha agus ceoil sa tionscadal. Tá sé beartaithe cuimhneamh agus machnamh criticiúil a dhéanamh sa tionscadal ar bhreith náisiúin, agus ar an tsamhlaíocht pholaitiúil a theastaíonn chun bogadh ó phointe stairiúil amháin go dtí ceann eile.

Tá In the Shadow of the State comhchoimisiúnaithe ag Create agus Artangel. Tacaíocht bhreise i Learpholl ó Heart of Glass.

Cláraigh anseo leis an scéal is déanaí a fháil ó na healaíontóirí.

FÉILE FÁILTE: THE CASEMENT PROJECT
Fearghus Ó Conchúir

Trá na Beannaí, Co. Chiarraí
23 Iúil 2016

Tugtar deis do dhaoine ag Féile Fáilte a bheith i láthair ag lá ceiliúrtha ar chorp an damhsóra, agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí, an 23 Iúil ar Thrá na Beannaí.

Baintear úsáid as damhsa sa Casement Project chun breathnú ar an gcaidreamh idir náisiúnachas agus an corp. Déantar damhsa le corp aerach Ruairí Mhic Easmainn chun dul i ngleic le ceisteanna reatha na rannpháirtíochta agus an imeasctha agus chun neach náisiúnta a shamhlú a chuireann fáilte roimh an strainséir ón taobh amuigh, chomh maith leis an té atá ar an taobh istigh cheana féin. Tagann foireann chruthaitheach a bhfuil gradam bainte amach aici, pearsanra taibheoirí agus rannpháirtithe nach mbaineann leis na healaíona a bhfuil moladh faighte acu go hidirnáisiúnta le chéile leis an gcóiréagrafaí Fearghus Ó Conchúir chun cúig bhealach idirnasctha a chruthú do dhaoine chun páirt a ghlacadh sa tionscadal; léiriú ar stáitse, féile chomórtha damhsa, scannán damhsa, dhá siompóisiam acadúla agus sraith deiseanna rannpháirtíochta a chuireann fáilte roimh éagsúlacht daoine.

http://www.thecasementproject.ie

Email Software by Newsweaver