<< Clúdach
English Version

Ailt
Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht féachana féideartha a phróifíliú

Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon.

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 18 Samhain
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 24 Samhain 2014

Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

 

 

 

 

 

 

 

 

Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

 

Dáta: an 7 Nollaig 2014

Am: 1-4pm

Ionad: Institiúid Scannán na hÉireann, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2

 

D’fhonn an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach 2015-18 atá ag teacht aníos a cheiliúradh, tá an Chomhairle Ealaíon ag óstáil imeachta Dé Domhnaigh, an 7 Nollaig ag Institiúid Scannán na hÉireann i mBarra an Teampaill. Sin an chéad imeacht i sraith mhór imeachtaí poiblí saor in aisce a bheidh ar siúl idir seo agus 2018 ina mbeidh deis ag an bpobal mór a bheith páirteach i bhficsean Éireannach. San áireamh sa chlár tá Clare Barrett, Adrian Crowley, Olwen Fouéré, Bronagh Gallagher, Owen Roe, SeánMac Erlaine, Caoimhín Ó Raghallaigh agus scannán le Pat Collins.

 

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an Laureate i gcomhair ficsean Éireannach ar scríbhneoir Éireannach a bhfuil ardghradam náisiúnta agus idirnáisiúnta bainte amach aige nó aici. Bainfear leas as an ngradam chun litríocht Éireannach a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus chun an pobal a spreagadh le suim a chur i bhficsean Éireannach ardchaighdeáin. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) agus The Irish Times. Mairfidh tréimhse an Laureate ar feadh trí bliana (2015-2018). Le linn na tréimhse sin, múinfidh sé nó sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do mhic léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in Ollscoil Nua-Eabhrac, caithfidh sé nó sí am ag déanamh forbartha ar a c(h)uid saothair féin agus glacfaidh sé nó sí páirt i roinnt mórimeachtaí poiblí agus promóisean.

 

Taispeánfaidh an Chomhairle Ealaíon an scannán, John McGahern: Private World, de chuid Pat Collins. Ina dhiaidh sin, léifidh na haisteoirí Clare Barrett, Adrian Crowley, Bronagh Gallagher, Owen Roe agus Olwen Fouéré gearrscéalta ó shaothar Maeve Brennan, Mary Lavin, Frank O’Connor, Sheáin Uí Fhaoláin agus Liam O’Flaherty. Freagróidh na ceoltóiríSeánMac Erlaine agus Caoimhín Ó Raghallaigh don téacs. Beidh sólaistí ar fáil.

 

Beidh an t-imeacht seo saor in aisce don phobal mór ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Ní féidir ach dhá áirithint a dhéanamh in aghaidh an duine.

 

Is féidir áirithintí a dhéanamh ach ríomhphost a chur chuig laureate.irishfiction@artscouncil.ie nó trí ghlaoch a chur ar Jen Coppinger ar 01 6180200 chun áit a chur in áirithe.

 

Níl ach méid áirithe spásanna ar fáil agus, mar sin, cuir áit in áirithe go luath ionas go bhfaighidh tú ticéad don imeacht cinnte.

<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver