The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Meitheamh  24.

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta

Beidh sraith clinicí maoinithe ag an bhFoireann Amharclannaíochta i mí Lúnasa i mbliana d’ealaíontóirí amharclannaíochta chun léargas a thabhairt ar dheiseanna maoinithe atá ag teacht aníos agus chun plé a dhéanamh ar conas a oibríonn próiseas maoinithe na Comhairle Ealaíon, le seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh.Léigh a thuilleadh >>
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh an treoir Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha a d’fhoilsigh ár n-údaráis áitiúla comhpháirtíochta i Maigh Eo, in Áth Cliath Theas agus i nDún na nGall le déanaí, treoir a maoiníodh faoin Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe.Léigh a thuilleadh >>
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona

Bliain amháin tar éis na comhdhála Places Matter – Building inclusion in the arts agus seoladh Bheartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht na Comhairle Ealaíon, ba mhaith linn léargas a fháil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an imeacht seo ar bheartais, cláir agus cleachtais na n-eagraíochtaí a bhí i láthair.Léigh a thuilleadh >>
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail

Rinne an gnólacht tacaíochta margaíochta Behaviour and Attitudes taighde thar ceann na Comhairle Ealaíon i dtús Mheitheamh 2020 chun meon an phobail a fháil amach maidir le freastal ar imeachtaí beo agus bearta maolaithe. Cumhdaíodh rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ealaíon sa taighde freisin agus tuairimí maidir le bheith ag íoc ar na healaíona ar líne. Léigh a thuilleadh >>
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir

Is mian le Comhairle Ealaíon Athbhreithniú ar Fhianaise, Taighde agus Comhairleoireacht a choimisiúnú don Oíche Chultúir chun cabhrú leo a thuiscint conas is fearr is féidir leo freagairt ar riachtanais forbartha Oíche Chultúir amach anseo i gcomhpháirtíocht lena bpáirtithe leasmhara.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin an 22 Deireadh Fómhair 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 25 Lúnasa 2020.

Is é is cuspóir le Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30pm Déardaoin an 22 Deireadh Fómhair 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 11 Lúnasa 2020.Léigh a thuilleadh >>
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne

Fógrófar spriocdháta sna seachtainí beaga seo romhainn

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh sna seachtainí beaga seo romhainn. Seiceáil an rannán maoiniú atá ar fáil den suíomh gréasáin chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá an Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.Léigh a thuilleadh >>
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Coimisiún na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020 ag 5.30pm.

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh Dé Máirt, an 18 Lúnasa 2020 ar aghaidh.Léigh a thuilleadh >>
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos

Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil

Fógrófar spriocdháta sna seachtainí beaga seo romhainn

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh sna seachtainí beaga seo romhainn. Seiceáil an rannán maoiniú atá ar fáil den suíomh gréasáin chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá an Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Tionscadail na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020 ag 5.30pm

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh Dé Máirt, an 11 Lúnasa 2020.Léigh a thuilleadh >>
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid ag glacadh le hiarratais ón 1 Meán Fómhair 2020, agus is é an 1 Deireadh Fómhair 2020 ag 5.30pm an spriocdháta.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA

Is é Music Generation Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin. Tá sé d’aidhm ag Music Generation a chlár a leathnú ar fud an náisiúin faoi 2022 agus go dáta tá sé tar éis a bheith curtha ar bun go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn, ag cruthú timpeall ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga.Léigh a thuilleadh >>