San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht in 2015/2016
30 bliain d'ealaíona na n-údarás áitiúil
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5:30pm, Déardaoin an 21 Eanáir 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Nuacht ón bPobal
Dáta don dialann – Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir

Mar is eol do chuid mhaith agaibh, bhíomar ar an mbóthar le mí anuas i mbun sraith Fóram Straitéise i Loch Garman, Corcaigh, Sligeach, Baile Átha Cliath, Luimneach agus i nGaillimh. Díríodh iad sin ar ár straitéis nua 10 mbliana, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, agus go háirithe na chéad chuspóirí a raibh tosaíocht acu sa chéad phlean trí bliana.

 

Tugadh cuireadh do bheagnach 1,600 duine atá ag fáil maoinithe faoi láthair nó a fuair maoiniú le déanaí, lena n-áirítear ealaíontóirí agus eagraíochtaí, chuig na fóraim, chomh maith le cuireadh a tugadh tríd an nuachtlitir, agus tá ríméad orm a rá go raibh níos mó ná 300 duine in ann freastal iad féin. Seolfar tuairiscí focal ar fhocal ó gach seisiún chuig gach rannpháirtí go luath. Ina theannta sin, chruinníomar go leor freagraí ar an straitéis trí fhóram ar líne ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ar feadh mhí na Samhna.

 

Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leo sin go léir a bhí rannpháirteach sna fóraim, cibé go pearsanta nó ar líne. Tá d’aiseolas an-tábhachtach, agus tabharfaidh do thuairimí treoir do smaointeoireacht na Comhairle Ealaíon sna míonna agus sna blianta amach romhainn. Foilseofar tuarascáil achoimre den phróiseas rannpháirtíochta iomlán sa bhliain nua.

 

Rud éagsúil ar fad, ná go raibh plé spreagúil agus stuama ar siúl in earnáil na n-ealaíon le cúpla seachtain anuas maidir le comhionannas inscne sna healaíona. Tá an Chomhairle Ealaíon meáite rannchuidiú leis an bplé sin leis an earnáil sna míonna seo romhainn lena chinntiú go bhfuilimid go léir ag dul i ngleic le saincheist an chomhionannais sna healaíona.

 

Le dea-mhéin,

 

 

Orlaith McBride

An Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver