San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scribhneoir Cónaithe Gaeilge 2020
Fógraíonn an tAire Madigan scéim nua a thacóidh le hionaid ealaíon agus chultúrtha ar fud na tíre
Comhdháil ‘Change Makers’ Cumhacht ollmhór na bhféilte
RAISE – clár suaitheanta de chuid na Comhairle Ealaíon chun Acmhainn Infheistíochta Príobháidí a Fhorbairt.
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2020
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta 2019: Ealaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: Cruinniú Mullaigh 2020 ‘From Access to Inclusion’
Scribhneoir Cónaithe Gaeilge 2020

Fáilteofar roimh iarratais ó scríbhneoirí Gaeilge aithnidiúla le haghaidh an phoist thuasluaite, atá á chómhaoiniú ag An gComhairle Ealaíon agus ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

 

Tá an post deartha i dtreo is go gcuirfear deis ar leith ar fáil do scríbhneoir a c(h)leachtas cruthaitheach féin a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus an fhaill a thabhairt ag an am céanna do phobal na hOllscoile bheith i dteagmháil le scríbhneoir gníomhach. Thar dhá sheimeastar an tréimhse a bheas i gceist leis an gceapachán agus beidh sé teoranta do scríbhneoirí nach raibh Cónaitheacht Scríbhneora de chuid na Comhairle Ealaíon acu cheana féin. Ar Champas na Naomh Uile, DCU a bheidh an té a cheapfar lonnaithe agus beidh táille €20,000 ag gabháil leis an ról.

 

Déanfaidh an té a cheapfar suas le sé huaire an chloig teagmhála in aghaidh na seachtaine thar dhá sheimeastar ina gcuirfear ceardlanna ar fáil agus ina nglacfaidh sé/sí páirt i dtograí cruthaitheacha eile i gcomhairle le Ceann Scoile Fiontar & Scoil na Gaeilge. Beidh saoirse ag an Scríbhneoir Cónaithe a c(h)lár saothair féin a chur chun cinn i rith thréimhsí saoire oifigiúla na hOllscoile.

 

Beifear ag súil go dtabharfaidh an té a cheapfar léachtaí, seimineáir agus ceardlanna ar ghnéithe éagsúla den scríbhneoireacht Ghaeilge chomhaimseartha. Tacóidh sé/sí le scríbhneoirí cruthaitheacha taobh istigh de phobal na hOllscoile, mar aon le léamha poiblí a thabhairt, agus ócáidí cruthaitheacha laistigh agus lasmuigh de phobal na hOllscoile a eagrú.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Gaeilge a chleachtann ceann ar bith de na réimsí seo a leanas: an drámaíocht, an fhilíocht, an ghearrscéalaíocht nó an úrscéalaíocht.

 

Chun iarratas a dhéanamh ar an bpost, ba chóir litir a réiteach ina leagfar amach na cúiseanna a bhfuil spéis ag an iarratasóir sa ról mar aon leis an gcaoi a bhféadfadh sé/sí cur le saol cruthaitheach na hOllscoile. Ba cheart CV reatha (gan dul thar 6 leathanach) a chur ar fáil freisin. Beidh sraith foilseachán ar ardchaighdeán ag an té a cheapfar.

 

Cuirtear an litir agus an CV leis an ngnáthphost nó an rphost chuig:

An tOllamh Ciarán Mac Murchaidh

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Campas na Naomh Uile, DCU

Droim Conrach, BÁC 9

D09 N920

ciaran.macmurchaidh@dcu.ie

 

Sprioc iarratais: 5.00pm, An Aoine 15 Samhain, 2019

(Táthar ag súil go n-eagrófar agallaimh i rith na seachtaine dar tús 25 Samhain.)