San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne ón Máirt, an 5 Aibreán 2016. Is é Déardaoin, an 5 Bealtaine an spriocdháta le haghaidh iarratas. Tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a thosóidh idir Eanáir agus Meitheamh 2017.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais trí na seirbhísí ar líne ón Máirt, an 5 Aibreán 2016. Is é Déardaoin, an 5 Bealtaine an spriocdháta le haghaidh iarratas. Tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a thosóidh idir Eanáir agus Meitheamh 2017.

Mar a tharla le babhtaí roimhe seo den scéim, chomhaontaíomar lenár gcomhghleacaithe i gComhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann é a dhéanamh níos éasca camchuairteanna a eagrú trasna na teorann. Fágann sé sin gur féidir dátaí i gceachtar dlínse a lua sna hiarratais ón Tuaisceart agus ón Deisceart agus má éiríonn leis an iarratas, tabharfaimid tacaíocht do gach céim den chamchuairt.

Spreagadh é seo do chompántais agus d’ionaid comhoibriú lena chéile sa dá dhlínse ionas go bhfeicfear saothar den scoth ar fud an oileáin ar fad. Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta. Mar sin de, tá súil againn go neartóidh comhoibriú an dá Chomhairle Ealaíon ina leith sin an ceangal idir ealaíontóirí sa dá dhlínse.

I gcomhair sonraí ginearálta ar an scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver