San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022
Maoiniú Damhsa le haghaidh 2022
Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
Nuála Digiteacha Chláir RAISE - a bheith chun tosaigh
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Reel Art i 2021
Clinic maoinithe amharclainne
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
CRUINNIÚ MULLAIGH FHÉILTE NA hEORPA - GAILLIMH 22-24 SAMHAIN 2021
Scoileanna Ildánacha
Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt.

Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.

Gheobhaidh stiúideonna i gCorcaigh, sa Chlár, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Luimneach, i Lú, i Maigh Eo, i Muineacháin, i dTiobraid Árann, i bPort Láirge agus i gCill Mhantáin deontais dar luach €455,000 ar an iomlán an chéad bhliain eile chun áiseanna agus soláthairtí riachtanacha a chothú d’amharc-ealaíontóirí.

Tabharfar maoiniú do 26 stiúideo/spás oibre (méadú ó 19 in 2021) ar an iomlán in 2022, lena gcuirfear saoráidí oibre ar fáil do 825 amharc-ealaíontóir ar leith ar fud na hÉireann.

 

Dámhachtainí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022

126 Artist-Run Gallery

Gaillimh

€8,132

A4 SOUNDS

Baile Átha Cliath

€40,000

Ionad Ealaíon na Tána

€5,000

Artspace Studios Ltd

Gaillimh

€26,000

Backwater Artists Group

Corcaigh

€40,000

Bkb Visual Arts Studio

Baile Átha Cliath

€6,000

BLOCK T

Baile Átha Cliath

€40,000

Bridge Street Studios

€5,000

Complex Productions Ltd

Baile Átha Cliath

€20,000

Cork Artists' Collective Ltd

Corcaigh

€15,368

Courthouse Studios and Gallery

An Clár

€6,000

Creative Spark

€23,000

Custom House Studios Ltd

Maigh Eo

€17,000

Engage Art Studios

Gaillimh

€35,000

Goma Gallery of Modern Art

Port Láirge

€19,500

Interface

Gaillimh

€17,000

Live Art Ireland

Tiobraid Árann

€5,000

Monaghan Artists Collective

Muineachán

€10,000

Ormond Studios

Baile Átha Cliath

€10,000

Over The Line Studios

Corcaigh

€8,000

Sample Studios

Corcaigh

€40,000

Signal Arts Centre

Cill Mhantáin

€10,000

Spacecraft

Luimneach

€6,000

The Darkroom

Baile Átha Cliath

€32,000

The Rogue Gallery and Studios

Port Láirge

€6,000

Working Artist Studios

Corcaigh

€5,000