<< Clúdach
English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugann an Oifig Cultúir roinnt deiseanna chun suntais an mhí seo d’oibreoirí cultúrtha Éireannacha ar fud foirmeacha ealaíne éagsúla. Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE i gcomhair cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

Glaoch ar iarratais: Prime 4 Kids & Family

Prime 4 Kids & Family, an cheardlann Eorpach do shiamsaíocht leanaí agus teaghlach ar oscailt anois i gcomhair iarratas.

Dírítear sa cheardlann a mhaoiníonn an Eoraip Chruthaitheach ar scríbhneoirí agus ar fhoirne cruthaitheacha agus tugtar tacaíocht inti maidir le tionscadail do lucht féachana/éisteachta leanaí, aosach óg nó teaghlach a fhorbairt.

Tá an cheardlann ar oscailt do scríbhneoirí gairmiúla nó d’fhoirne cruthaitheacha ag a bhfuil tionscadal a dhíríonn ar lucht féachana/éisteachta leanaí, aosach óg nó teaghlach. D’fhonn a bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ní mór duit cóireáil nó coincheap suntasach a bheith agat le haghaidh tionscadal idirghníomhach.

Beidh an cheardlann á reáchtáil ar feadh dhá mhí agus tá dhá shaotharlann chónaithe i gceist léi. Beidh an chéad saotharlann seacht lá ar siúl ag tús mhí Dheireadh Fómhair i mBeirlín agus beidh an tsaotharlann leantach cúig lá ar siúl i dtús mhí na Nollag in Ludwigsburg.

Is é an 11 Lúnasa 2014 an spriocdháta i gcomhair iarratas. Is féidir tuilleadh a léamh faoin gceardlann agus nasc a fháil chuig an bhfoirm iarratais ar shuíomh gréasáin Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Éire: anseo

 

 

Fondúireacht na hÁise-na hEorpa: An 4ú Gairm Oscailte

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas ar an 4ú gairm tograí maidir le Creative Encounters: Comhpháirtíochtaí Cultúrtha idir an Áise agus an Eoraip an 15 Iúil 2014.

Mar aon le Líonra Ealaíon na hÁise agus Trans Europe Halles, tá comhthograí á lorg ag Fondúireacht na hÁise-na hEorpa ó eagraíochtaí ealaíon san Áise agus san Eoraip ina bpléitear ceisteanna a bhaineann le gluaiseacht chultúrtha agus le rannpháirtíocht an phobail. Ba cheart go mbeadh na tionscadail bheartaithe ar siúl idir an 1 Aibreán agus an 30 Samhain 2015.

Tá tograí ó dhisciplín ealaíonta ar bith incháilithe. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ach cliceáil anseo

 

 

Lipéadú Féilte EFFE 2015-2016: Gairm oscailte ar iarratais

Is ionann EFFE, an Eoraip le haghaidh Féilte, Féilte le haghaidh na hEorpa agus “bealach isteach go féilte Eorpacha atá speisialaithe i rud ar bith a bhaineann le cultúr. Beartaítear leis feasacht ar cad atá ag tarlú i saol na bhféilte a ardú agus sármhaitheas agus nuálaíocht a chur chun cinn.”

Lipéad cáilíochta is ea an chéad tionscnamh atá beartaithe ag an EFFE. Tá sé beartaithe an lipéad seo a bhronnadh ar fhéilte ina bhfuil tiomantas ealaíonta, atá rannpháirteach ina bpobail áitiúla féin agus ina bhfuil léargas Eorpach agus domhanda. Tairgfidh sé lucht féachana/éisteachta agus infheictheacht mhéadaithe agus deiseanna don líonraithe.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 15 Samhain 2014 agus ní mór iad a dhéanamh ar líne. Is féidir na sonraí go léir a fháil ar shuíomh gréasáin EFFE anseo


Glaoch ar Iarratais: Bí i do bhall de Líonra Óige Pharlaimint Chultúrtha na hEorpa

Tá Líonra Óige Pharlaimint Chultúrtha na hEorpa á lainseáil in Éirinn anois agus táthar ag glaoch ar iarratais ar bhallraíocht i bhfoireann na hÉireann. 

Is éard atá i Líonra Óige Pharlaimint Chultúrtha na hEorpa líonra uile-Eorpach de ghairmithe óga san earnáil ealaíon agus chultúir a bhfuil sé d’aidhm acu luach na n-ealaíon agus an chultúir a mhéadú ar fud na hEorpa agus guth a thabhairt don aos óg.

Tá glaoch oscailte anois ann ar iarratais le haghaidh deichniúr príomhbhall ar an bhfoireann náisiúnta (Éireannach). Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na hOifige Cultúir – Deasc na hEorpa Cruthaithí, Éireann – ag anseo  

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver