San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair

Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.

 

Níos deireanaí i mbliana beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais. Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. Cuir isteach do scéal nó do dhán anseo.

 

Tá sraith imeachtaí iontacha ar fáil ag The Dock i gCora Droma Rúisc agus is féidir áit a chur in áirithe iontu anois don mhí seo agus beidh Whistleblast ag taibhiú roinnt ceolchoirmeacha teaghlaigh i bpáirceanna Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair.

 

 

 

 

 

Gairmeacha Oscailte

 

Mar chuid de In the Open / Faoin Spéir beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin - Páirc Chaisleán Ráth Fearnáin agus Páirc Naomh Éanna - mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais ó Dheireadh Fómhair 2021 go hAibreán 2022.

 

Beidh seónna suíomhoiriúnaithe ann amuigh faoin aer de leithéidí amharclannaíochta, scannánaíochta, tob-shuiteán liteartha agus comhráite cruthaitheacha, ag cur comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá, agus cearta daonna sna blianta dúshlánacha seo.

 

Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. 

 

Tá na gairmeacha oscailte ag iarradh ar bhaill an phobail insint dúinn cé a spreag thú, duine a spreag thú nó a chuaigh i bhfeidhm ort san am a caitheadh nó duine a bhíonn do do spreagadh nó ag dul i bhfeidhm ort sa lá inniu, agus duine a chuir comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá agus cearta i do shaol agus i saolta daoine eile.

 

Léireofar 100 scéal agus dán i ‘leabhar digiteach’ ar líne trí Smashing Times International Centre le haghaidh ghailearaí na n-ealaíon agus an chomhionannais agus ardán digiteach na n-ealaíon, a cuireadh ar bun chun na healaíona le haghaidh an chomhionannais a chur chun cinn chomh maith le cearta daonna agus éagsúlacht agus is í an Chomhairle Ealaíon a thug tacaíocht dó. 

 

Léigh tuilleadh anseo.

 

Conas iarratas a chur isteach:

Cuir iarratas isteach ag baint úsáide as an bhfoirm ar líne.  Tá sé saor in aisce iarratas a chur isteach. Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021, 5pm.

 

 

 

 

Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?

 

In The Dock

 

Litríocht:

Litreacha John McGahern

Á gcur i láthair ag Frank Shovlin agus á bplé ag Orlagh Kelly

10 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/the-letters-of-john-mcgahern

 

Scannán:

Kusama: Infinity

15 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/kusama-infinity

 

Faces Places

22 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/faces-places

 

Laurie Anderson - Heart of a Dog

29 Meán Fómhair 2021

https://www.thedock.ie/whats-on/laurie-anderson-heart-of-a-dog

 

 

Céard a bheidh ar bun i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath?

 

WhistleBlast Proms sa Pháirc 2021

 

Ionaid tionóil i bPáirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:

 

Cearnóg Mhuirfean                     Dé Domhnaigh 5 Meán Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Phádraig                                Dé Domhnaigh 12 Meán Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Hoirbeaird                            Dé hAoine 1 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Páirc Naomh Áine                         Dé Domhnaigh 3 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc Chrois Araild                                       Dé hAoine 8 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Páirc na Seansaireachta                Dé Domhnaigh 10 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm

Páirc San Audoen                          Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

Abhantrach Bhaile Coimín          Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm

 

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

 

 

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil.