San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+

Cad is “gnáth-iompar” do chailíní agus do bhuachaillí ann? Taibhiú fuinniúil, spraíúil agus meidhreach, ceistíonn Princesses can be Pirates ár réamhthuairimí i dtaca le cúrsaí inscne ar bhealach spraíúil.

Téann beirt taibheoirí ildánacha i dteannta a chéile ar thuras anaithnid, ach is cuma leo ach a bheith ag spraoi. I sraith eachtraí barúla bríomhara a dtagann siad slán astu ar éigean, babhtálann siad bréagáin agus gníomhaíochtaí in iarracht an ceann is fearr a fháil ar steiréitíopáil agus briseadh leis an ngnáthrud.

Tugtar deiseanna gan teorainn dúinn aithne a chur orainn féin agus ar mhianta ár gcroí, agus déanann an bheirt seo ceiliúradh ar na rudaí sin ar fad. Taibhiú dinimiciúil agus greannmhar – cruthaithe do leanaí ach a thabharfaidh spreagadh do chách, idir óg agus aosta.

Oiriúnach ó na Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Ceathair

AR CAMCHUAIRT

25 Márta:          Riverbank Arts Centre, Cill Dara 10.00 am agus 12.00 pm

28 Márta:          Ionad Ealaíon Source, Durlas 11.00 am

31 Márta:          Ionad Ealaíon an Aonaigh 3.00 pm

2 Aibreán:              Firkin Crane, Corcaigh 11.00 am

4 Aibreán:               Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí, an Sciobairín 11.00 am

6 Aibreán:               Axis, Baile Munna 12.00 pm agus 2.00 pm

9 Aibreán:               Civic Theatre, Tamhlacht 10.30 am agus 4.00 pm

11 Aibreán:             Ionad Ealaíon Dhún Másc, Port Laoise 12.00 pm

25 Aibreán:             Ionad Ealaíon Ros Comáin 3.00 pm

5 Bealtaine:                Féile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath 12.00 pm

Áirithintí trí na hionaid

Réamhbhlaiseadh de Princesses Can Be Pirates

https://youtu.be/wXbATLiCplw